Home ข้อคิดดำเนินชีวิต รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ 5 พฤติกรรมการใช้เงินที่คนรวยเขาไม่ทำกัน

รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ 5 พฤติกรรมการใช้เงินที่คนรวยเขาไม่ทำกัน

1 second read
0
14,907

5 พฤติกรรมการใช้เงิน ที่คนอย ากรวยต้องหยุดทำ

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมเราไม่รวยขึ้นเสียทีทั้ง ๆ ที่อดออมแทบเป็นแทบหมดพลัง หรือแม้กระทั่ง

เงินเดือนขึ้นทุกปี ๆ แต่เงินคงเหลือในบัญชีก็ไม่ได้เยอะขึ้นตามเงินเดือนเลย ซึ่งจริงๆ แล้วความ

ร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดออมหรือเงินเดือนขึ้นเพียงอย่ างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ “พฤติกรรมการ

ใ ช้ เ งิ น” เ พ ร า ะคนรวยที่แท้จริงเขาไม่ได้เก็บเงินเก่ง แต่พวกเขา “รู้จักเลือกใช้เงินให้เกิด

ประโยชน์สูงที่สุด” วันนี้ขอแนะนำ 5 พฤติกรรมการใช้เงิน ที่คนรวยเขาไม่ทำกัน

1 : คนรวยไม่เคยพอใจกับรายได้ที่คงที่ แต่เขาจะมองหาช่องทางที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

แม้กระแสเงินสดจะไม่ติดลบ และมีรายได้คงที่เรื่อยมาแต่อย่ าลืมว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ กัดกิน

เ งิ นของคุณจนเหลือก้อนเล็กลงเรื่อย ๆ อย่ านิ่งนอนใจกับรายได้ที่นิ่งอยู่กับที่ เ พ ร า ะคนรวย

จะหมั่นหาโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้อยู่ตลอดเวลา

2 : คนรวยไม่อยู่เฉย แต่เขารู้จักลงทุนในตัวเอง

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่การลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าร้อยล้าน พันล้าน แต่คือ “การลงทุนใน

ตัวเอง” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในชีวิต วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอวัย 84 ปี แห่งบริษัท

Berkshire Hathaway ผู้ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลและประสบ

คว า มสำเร็จที่สุดของโลก กล่าวไว้ว่า การลงทุนที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด และได้ผลกำไรเยอะที่สุด

คื อ ก า รลงทุนในตัวของคุณเอง อันหมายถึง การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียน หรือความรู้ที่อยู่ในโลกกว้างนอกเหนือจากในตำรา

3 : คนรวยไม่หลงรื่นเริงไปกับสิ่งบันเทิง

แต่เขารู้จักพอกับสิ่งของฟุ่มเฟือย ต้องยอมรับว่าสิ่งยั่วยวนกิเลสในโลกปัจจุบันมีมากมายเหลือเกิน

ค น รุ่ น ใหม่มักจะหลงไปกับสิ่งยั่วยุเหล่านี้ ใช้เงินไปกับสิ่งบันเทิงมากจนเกินพอดี วิ่งตามกระแส

แฟชั่นและความทันสมัยของเทคโนโลยีโดยไม่รู้จักคำว่าพอ ในขณะที่คนรวยจะรู้จักใช้เงินไปกับ

การลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านั้น

4 : คนรวยไม่ได้เลือกซื้อของถูก แต่เขารู้จักซื้อของที่ “คุ้มค่า”

ใครว่าถ้าอย ากรวยจะต้องซื้อแต่ของถูกของลดราคาเท่านั้น กลับกันคนรวยเขาไม่ได้เลือกซื้อ

ของถูก แต่เขาซื้อของที่ “คุ้มค่า คุ้มราคา” เน้นการใช้งานที่ย าวนาน แพงกว่าแต่ใช้งานได้ดี

กว่า ดีกว่าเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงินใหม่หลาย ๆ รอบเพื่อของที่ใช้การไม่ดี

5 : คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน แต่เขาให้เงินทำงานแทน

ผู้ คนส่วนใหญ่มักจะทำงานเพื่อหาเงิน ตรงกันข้ามกับคนรวยที่ให้เงินทำงานแทนตัวเขานั่นก็ คือ

การนำเงินไปลงทุนหรือสร้างประโยชน์อะไรบางอย่ างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกระแส

เงิน สด ซึ่งการให้เงินทำงานแทนหรือการลงทุนที่เป็นที่นิยมนั้น ตัวอย่ างเช่น การลงทุนในหุ้น

กองทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทองคำ เป็นต้น

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เงินและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยจำไว้เสมอว่าเรา

ไม่สามารถร่ำรวยได้ภายในพริบตา แต่ต้องอาศัยความอดทนเพื่อเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิด

พลาดของตน เพื่อความสำเร็จในระยะย าว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …