Home ข้อคิดดำเนินชีวิต รู้มั้ยทำไมชีวิตยังย่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ลองอ่านดูแล้วคุณจะเข้าใจ

รู้มั้ยทำไมชีวิตยังย่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ลองอ่านดูแล้วคุณจะเข้าใจ

0 second read
0
1,311

7 เหตุผลหลักๆ ที่ชีวิตยังย่ำอยู่ที่เดิม ไม่ไปไหน

บางครั้งหลายๆสิ่งก็ รั้งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหน บางคนก็โท ษ คนอื่น โดยไม่ยอมรับรู้

คว ามเป็นจริงก่อนเลยขณะที่บางคน เขาก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใครๆ ก็เ พ ร า ะเขา

คิดถึงเป้าหมายและหากคิดว่าตัวเองกำลังประสบกับอุปสรรคมันอาจมีเหตุผลหรืออะไร

บางสิ่งที่ฉุ ดรั้งเราอยู่ก็ได้มันจึงทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ หรือไม่กล้าเปิดใจสักที

1 : โยนความรับผิ ดชอบ ให้คนอื่น

แม้ทุกความผิ ดพล าดในชีวิตจะไม่ใช่ความผิดเราทั้งหมดแต่เมื่อมันเกี่ยวกับเราเราเอง

ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิดชอบนั้นด้วยการโยนความรับผิดชอบให้คนอื่น

ไม่ได้ช่วยให้อะไร ๆ ดีขั้นแต่ถ้าหากคุณยอมรับความผิ ด และเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบ้าง

จิ ต สำนึ ก ใ นความรับผิดชอบนี้จะพาชีวิตคุณ ไปยังทิศทางที่ดีขึ้น ชีวิตอาจพบทาง

สว่างที่ดีกว่าเดิม

หนทางแก้ : คิ ด ห าไอเดียสำหรับแก้ปัญหาที่เกิด เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

และเราจะได้ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองเ พ ร า ะให้มันผ่านไปโดยไม่ช่วยทำช่วยคิดอะไรเลย

2 : กลั วตั้งแต่ยังไม่อะไรสักอย่ าง

จากความล้มเหลว ของคนอื่นที่เราได้รับรู้มา อาจทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ

ที่เป็นเช่นนั้นก็เ พ ร า ะเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีพอ คิดว่าจะเป็นอย่ างเขา

หนทางแก้ : วิ เ ค ราะห์สถานการณ์ของตัวเองก่อน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคจาก

สายตาคนนอก ไม่มีความสำเร็จใดๆหรอกนะที่ เกิดขึ้นได้หากเราไม่เริ่มลงมือทำให้

คิดเสียว่า การลองผิด ลองถูก เป็นเรื่องธรรมด๊าธรรมดา

3 : ยึดมั่นกับความฝัน ที่เลื่อนลอย

ใครๆ ก็มีความฝัน แต่อย่ าอยู่กับความเพ้อฝัน จนหลงลืมมองความเป็นจริงจะทำให้

ติ ด อ ยู่ ในกับดั ก แห่งจินตนาการ จนไม่ทำอะไรอย่ างจริงจังเช่น วาดฝันว่าจะได้

แต่งงานกับใครบางคน แต่ไม่กล้าเปิดใจกับใครเลย

หนทางแก้ : คุ ณรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นคนยังไง ก้าวออกมาจากความเคยชินซะแล้ว

ทำ บ า ง อ ย่ า งที่เราไม่เคยทำมาก่อนให้สำเร็จสักครั้ง แทนการอยู่กับโลกแห่ง

จินตนาการ

4 : เอาแต่โท ษคนอยู่นั่นแหละ

บ า ง คนเมื่อเกิดมีสิ่งใดผิ ดพล าดขึ้นมา ก็มักจะโท ษคนอื่น หรือ ดิน ฟ้า อากาศ คน

รอบข้างว่าเป็นต้นเหตุของทุกความล้ มเหล วในชีวิต จงคิดให้ดีและปรับทัศนคติใหม่

จงนึกเสี ยใจกับเรื่องที่พล าดได้ แต่การโท ษคนอื่นๆ มันไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

หนทางแก้ : ให้คุณลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายพย าย ามด้วยตนเองจะสำเร็จหรือล้มเหลว

มันก็อยู่ที่ตัวเอง จงตั้งใจให้ถึงที่สุด

5 : ไม่มีแร งจูงใจ และกำลังใจ

เ ค ยตั้งใจจะทำอะไร แต่กลับเลิกทำไปครึ่ ง ๆ กลาง ๆ บ้างมั้ยเชื่อว่าบางครั้ง คุณเองก็

เคยเป็น ตั้งเป้าไว้ วันนี้จะไปเข้ายิมพรุ่งนี้โน่นนี่ แต่ทำๆ ไปได้ไม่นานนักหรอกก็ถอดใจ

ก็เ พ ร า ะเราไม่มีความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะทำมันจริงๆนะสิการทำอะไรอย่ าง

ตั้งใจเพียงแค่ไม่กี่วันนั่นเป็นพฤติก ร ร มที่ บรรดาคนที่ไม่มีระเบียบวินัย เป็นกัน

หนทางแก้ : ใ ห้ จดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำ ค่อยเป็นค่อยไปก่อน เมื่อพย าย ามทำสิ่งนี้จน

สำเร็จแล้วมันจะดีแค่ไหนก็ไม่ควรกดดั น ตัวเอง มันอาจจะส่งผลเสี ยกับสุขภาพ หรือ

เราเองอาจไม่มีกำลังใจทำต่อ

6 : สนใจอย่ างอื่น และลืมเป้าหมายไป

เคยหรือเปล่าที่บอกกับตัวเองว่า เดี๋ยวเช็ค เ ฟ ซ แปปแล้วค่อยกลับไปทำงานหลายคน

สัญญากับตัวเองเช่นนี้ ก่อนจะจมหายไปกับการท่องโลกโซเชียลนี่เป็นอีกหนึ่งข้อ ของ

เทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลิน งานที่ควรจะเสร็จ กลับไม่เสร็จ

หนทางแก้ : เราต้องมั่นคงกับเวลา ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งยั่ วยุต่างๆจัดลำดับความสำคัญ

รู้กันดีอยู่แล้วนี่ ว่า ทำให้เสียเวลา ฉะนั้นก็จั ดการมันให้ดี

7 : วิเคราะห์ตัวเอง จนไม่เริ่มอะไร

การวิเคราะห์ตัวเองเกินไป จะทำให้เราค่อยๆ พบปัญหาในตัวเองมากขึ้น ๆ ก็คือ มันจะ

เ ริ่ ม ห ยั่ งร ากลึกในตัวคุณให้คุณรู้สึกแ ย่กับเหตุการณ์ไม่ดีที่ผ่านมา และแน่นอนว่า

เช่นนี้จะยิ่งทำให้เครี ย ด กว่าเดิม แล้วก็ไม่อย ากทำอะไร

หนทางแก้ : เราควรจะมองหาความพึงพอใจ ด้านบวกของตน จะทำให้เรารู้สึกกระตือ

รือร้นและกล้าที่จะเริ่มใหม่ หรือลงมือทำบางอย่ างนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …