Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ลองทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อสร้างนิสัยในด้านดีและขจัดด้านลบให้หมดไป

ลองทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อสร้างนิสัยในด้านดีและขจัดด้านลบให้หมดไป

0 second read
0
955

มนุษย์เราสามารถสร้างนิสัยคิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบ แต่นิสัยคิดลบเกิดได้ง่ายกว่า เ พ ร า ะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ฉะนั้นลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้างนิสัยคิดในด้านดี และขจัดความคิดด้าน ไม่ดีให้หมดไปวิธีการฝึกคิดบวกนั้น

ไม่ ย า ก ลองดู 12 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1 : รับข้อมูลข่าวสารที่ดี

หมั่นอ่ า นบทความที่สร้างแรงจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัว และเกิดปัญญาซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้

อย่ างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

2 : อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วย

ให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพสกปรกรกรุงรังตลอดเวลา เ พ ร า ะ

สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

3 : ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แส้ที่เอาไว้เ ฆี่ ย น ตี

ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พ ย า ย า มอย่ างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่ายังมีโอกาสให้เริ่ม

ต้นใหม่ ความผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

4 : รู้จักบริหารเวลาอย่ างชาญฉลาด

อย่ าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือมุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้

ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

5 : เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป

การโฟกัสแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

6 : พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมอง โลกในแง่ดี

มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลังอำนาจของคนอื่น สามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้นและ

เป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ลบ

ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

7 : มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สำเร็จและประสบความสำเร็จ

อย่ างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผลจงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

8 : ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่ างอยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือ แง่ลบ

และไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

9 : รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้นในบางครั้งบางคราวเรา

ต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเองเมื่อทำ

ผิดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่ างที่ดีกว่าในอนาคต

10 : ให้มองไปข้างหน้า อย่ ามองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดเ พ ร า ะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆที่

เป็นไปได้ และพ ย า ย า มทำให้สำเร็จ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …