Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ลองมองในมุมที่เป็นข้อดีของเราจนยอมรับได้และชื่นชมในความดีเขา

ลองมองในมุมที่เป็นข้อดีของเราจนยอมรับได้และชื่นชมในความดีเขา

0 second read
0
1,166

1 : อย่ าไปสนใจเรื่องการอโหสิก ร ร มมากไป

หากยังไม่พร้อมก็ให้ละไว้ก่อน ไม่ย้ำคิดย้ำทำ หยุดพูดหยุดทำสิ่งไม่ ดี เมื่อใจยังให้อภั ยไม่ได้ ก็ขอให้แขวนทุกอย่ างไว้ก่อน

2 : จงยอมรับ

ให้เรายอมรับกับใจของเราไปตามจริงเลยว่า แท้จริงแล้วลึกๆ เราจะโก ร ธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ให้รู้ว่านี่แหละคืออาการปกติ

ของคนเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ทุกคนก็เป็นแบบนี้น้อยบ้าง มากบ้างเราไม่ได้เป็นอยู่เพียงผู้เดียว และอย่ าไปถามหาเหตุผล

จำไว้ว่า หากคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิ ดเลย

3 : มองความดีของผู้ที่เราโก ร ธ

มองในมุมที่เป็นข้อดีของเขานะ มองอย่ างเปิดใจ จนยอมรับได้ และชื่นชมในความดีของเขาได้

4 : ฝึกเมตตาต่อคนอื่น

คน สั ตว์ สิ่งต่างๆ รอบตัว จงมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน อยู่กับโลกนี้ ทำกับโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นด อ ก ไม้ที่บอบบางควรค่า

แ ก่การทะนุถนอม

5 : ทำดีกับผู้อื่น

เหมือนทำดีกับตนเอง เก็บของดีๆ ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ ดี เก็บไว้กินเอง เข้าร้ านหนังสือซื้อเล่มเก่าๆ มาอ่ าน เล่มดีๆปล่อยไว้

ที่ร้ านให้คนอื่นซื้อ ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมากไป เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่นบ้าง

6 : เมื่อโก ร ธ ลองฝึกรู้ตัว

มองให้เห็นความชั่ ว น่าเกลี ย ด ของตัวเอง ปล่อยวาง แล้วค่อยๆ แก้ไขปรับปรุงแต่อย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนเอง

ให้เราเข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสี ย

7 : ที่อโหสิก ร ร มไม่ได้ เ พ ร า ะจิตใจยังไม่ปล่อยวาง

เรื่องที่เกิ ดขึ้นอย่ างแท้จริง พูดง่ายๆว่า ยังจับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำๆอภั ยวันนี้พรุ่งนี้คิดอีกก็โก ร ธ อีก เมื่อโก ร ธ

แล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โก ร ธ อีก เ พ ร า ะแท้จริงแล้วใจยังยึดมั่นถือมั่นอยู่

8 : จงทำใจสบายๆ

มองดิน มองฟ้า มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่เบิ ก บาน ทำความเข้าใจตระหนักให้ชัดเจนว่าสิ่งต่างๆได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านไปแล้ว

9 : มองตนเองว่า เราเองก็เคยทำผิ ดมาก่อน

เราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอก และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสี ยใจเช่นกัน

10 : ให้อภั ยผู้อื่น

การให้อภั ยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิ ดขึ้นในจิตใจของเรา เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภั ยคือผู้รับประโยชน์

ทางอ้อม และทางกลับกัน หากเรากักเก็ บความโก ร ธ แ ค้ น ไว้คนที่เสี ยประโยชน์คนแรกนั่นคือเรา เ พ ร า ะเราคือผู้ จุ ด ไ ฟ

เ ผ า บ้าน แห่งความสันติภาพของตนจงมองโลกด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตาเราจะเห็นความธรรมดาของตนเองแลเห็น

ความธรรมดาของผู้อื่น เราจะเห็นความจริงที่ว่า เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่ วคราว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ มาจากไหน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัย ผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็นว่าน่ารำคาญ..ถ้าทำอยู่ก็เลิกเถอะ

ทำอยู่ก็เลิกเถอะ!! 5 นิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็น … …