Home ข้อคิดดำเนินชีวิต วิถีแห่งความมั่งคั่ง 7 ข้อ ที่ใช้สอนลูกให้มีอนาคต

วิถีแห่งความมั่งคั่ง 7 ข้อ ที่ใช้สอนลูกให้มีอนาคต

0 second read
0
4,096

1. มีวินัยทั้งการทำงานและการเงิน

พวกเขาจะคอยสอนลูกให้ขยันทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

มีวินัยทั้งการออมเงินและการลงทุน แม้รายละเอียดจะต่างกัน แต่

โดยมากจะสอนว่าการออมเงินอย่ างเดียวไม่พอ ต้องแสวงหาวิธี

ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นด้วย ถ้ารู้จักเก็บออมไม่ใช้เงิน

เกินตัวจนเป็นหนี้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ อ บ า ย มุ ข ทั้งหมดเป็นสิ่งที่คน

รวยสอนลูกเกี่ยวกับวินัยที่ต้องฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยการออมเงิน

ฝากสะสม จะได้ประโยชน์ของอัตราด อกเบี้ย แต่กว่าจะสร้างความ

ร่ำรวยได้ต้องใช้เวลานาน พ่อแม่ที่ร่ำรวยจึงสอนให้ลูกรู้จักมองช่อง

ทางลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่ างงาม เช่น การลงทุนในที่ดิน หรือ

ทำธุรกิจที่คำนวณความเ สี่ ย งจากการวิเคราะห์และการประมวลผล

มาอย่ างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และจะต้องรับความเ สี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น

ให้ได้ และผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นก็จะแต กต่างอย่ างมหาศาล

2. ขยันอ่าน แสวงหาความรู้

เหล่าคนรวยมักชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดชีวิตด้วยการอ่าน

พวกเขาจึงสอนลูกๆ ให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักขวนขวายหาความรู้

เพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ แสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อได้นำมาปรับใช้ใน

การดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจตลอดเวลา มีมุมมองและทัศนคติ

ที่หลากหลาย ทำให้มองเห็นโอกาสทำเงินมากกว่าคนอื่น ใช้เงิน

ทำงานให้ออกด อกออกผล เกิดแรงก ร ะ ตุ้ น ให้อยากทำชีวิตให้

ดีขึ้น และสร้างความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

3. มีน้ำใจเอื้ออารี

ค่านิยมของเหล่าคนรวยคือการแ บ่ ง ปั น เผื่อแผ่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาส

เป็นความสุขอย่ างหนึ่งของเศรษฐีเงินล้นฟ้า พวกเขาจะสอนลูกให้

มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือสังคม คิดอย่า งคนรวยแต่ไม่ใช้เงินอย่าง

คนรวยโดยเลี้ยงลูกให้เติบโตในบ้านหลังเก่าที่ไม่ได้หรูหราอะไรนัก

เพื่อให้เห็นว่าการเป็นคนรวยนั้นไม่ใช่การใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย เพื่อ

หน้าตา เพื่อเกียรติครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐาน

สำคัญอย่ างยิ่ง เมื่อมีความสุขมากพอก็จะ แ บ่ ง ปั น ความสุขให้ผู้อื่นได้

4. ประหยัด ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

เหล่าลูกคนรวยไม่ได้มีชีวิตสุขสบาย หรือได้ทุกสิ่งทุกอย่ างจามที่

ต้องการเสมอไปนะ มหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง “วอร์เรน บัฟเฟตต์”

เขาสอนให้ลูกเป็นคนธรรมดา อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิม นั่งรถประจำ

ทางไปโรงเรียน อย ากได้อะไรให้เก็บเงินซื้อเอง เขาสอนลูกว่าควร

ทำสิ่งที่ตัวเองถนัด ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก สอนว่าความสำเร็จในชีวิต

คือการทำสิ่งที่ตัวเองรัก หากทำออกมาดี และได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก

เศรษฐีจำนวนไม่น้อยไม่ได้เกิดมาในชาติตระกูลของผู้มีอันจะกิน

ไม่ได้โชคดีเกิดมาบนกองเงินกองทอง จึงมักจะสอนลูกให้รู้จักคุณค่า

ของเงินที่หามาได้ สอนให้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่ างคุ้มค่า รู้จัก

ทำมาหากิน มีหัวการค้าตั้งแต่เด็ ก คิดสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวด้วยตัวเอง

ไม่หวังพึ่งพิงคนอื่น รวมทั้งมีนิสัยรักการแข่งขันและทุ่มเทเพื่อประสบความสำเร็จ

5. มีเป้าหมายชัดเจน

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนล้วนปรารถนาให้ลูกประสบความสำเร็จ และมี

ความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก เงินก็สำคัญแต่ใช่ว่าเงินจะซื้อความ

สุขได้ทุกอย่ าง เป้าหมายทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิต

เท่านั้น เด็ กจะเข้าใจได้ว่าคนรวยไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่ างหรูหรา

แต่ควรใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ พ่อแม่สอนลูกให้คิดอย่ างมีเป้า

หมาย รู้สิ่งที่ต้องการก่อน แบ่งย่อยเป็นเป้าหมายเล็กตั้งระยะสั้นถึง

ระยะยาว กำหนดสิ่งที่ต้องทำรายวัน เพื่อไม่ต้องเสี ยเวลากับสิ่งที่มัน

ไม่จำเป็น และเริ่มลงมือทำเพื่อก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในทันที

6. ดูแลสุ ข ภ า พตัวเองแบบจริๆงจังๆ

คนรวยพวกเขาจะใส่ใจดูแล สุ ข ภ า พ ออกกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอ

พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะเขาคิดว่าถ้ามี สุ ข ภ า พดีก็จะ ป่ ว ย น้อยลง

มีพลังกายในการทำงานหาเงินมากขึ้น เพราะเห็นว่าอาหารที่กินไปมีผล

ต่อชีวิต จึงพย าย ามเลือกอาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พ ให้ลูก ฝึกนิสัยกินข้าว

ตรงเวลา กินแต่ของมีประโยชน์ กินพอเหมาะเพื่อมิให้น้ำหนักเกิน ปรับลด

อาหารขยะ หรือพวกฟาสต์ฟู้ดส์ ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อ สุขภ า พ ร่ า ง ก า ย

7. ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

จำไว้ว่าผู้ประสบความสำเร็จไม่เคยลืมครอบครัว ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหน

ความสำคัญของครอบครัวจะมาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะพวกเขาจะรู้ดีว่า

เงินมากแค่ไหนก็ซื้อความสุขแลกกับครอบครัวไม่ได้ จึงทุ่มเทเวลาดูแลให้

ครอบครัวมีความสุข เศรษฐีแท้จริงไม่ได้รวยน้ำใจต่อคนอื่นเท่านั้น แต่ยังดู

แลปรนนิบัติพ่อแม่ ช่วยแบ่งเบาภาระและเลี้ยงดูยามแก่ ชราด้วยความรัก

ความห่วงใย พ่อแม่มักจะทำตัวอย่ างที่ดีให้ลูก ๆ เห็น โดยส่งผ่านความคิด

อันดี ให้ลูกหลานเหลียวแลพ่อแม่ยามแก่ชราเช่นเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …