Home ข้อคิดดำเนินชีวิต วิธีการออม เงินสบาย ๆ ตามรายวัน ทำทุกเดือนแล้วจะมีเงินเพิ่มขึ้น

วิธีการออม เงินสบาย ๆ ตามรายวัน ทำทุกเดือนแล้วจะมีเงินเพิ่มขึ้น

0 second read
0
18,909

ออมเงินแบบไม่อึดอัด ออมสบาย ๆ ตามรายวัน

หากการวางแผนการเงินสามารถทำให้เราออมได้แบบชิล ๆ ทำให้ไม่รู้สึกถึงความอึดอัด

มีความลำบากย ากเข็ญ หรือต้องทำแบบขอไปที ก็จาะกลายเป็นว่า ได้ผลชนิดที่เจ้าตัว

แทบไม่รู้สึกเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่สำคัญไม่รู้ตัวว่ากำลังมี “วินัย” กับเรื่องเงินๆ ทองๆ

1 : 30 วัน 627 บาท

เหมาะกับมือใหม่หัดออมเงิน เงินเดือนยังไม่มาก หรือยังมีภาระค่าใช้จ่ายสูง วิธีการคือ

ใ น แ ต่ ละ เดือนให้ออมเงินลดลงวันละบาท เช่น วันที่ 1 ออม 30 บาท วันที่ 2 ออม

29 บาท วันที่ 3 ออม 28 บาท วันที่ 4 ออม 27 บาท แล้วทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนวันที่

30 ออม 1 บาท เหตุผลที่ให้ทำแบบนี้ เ พ ร า ะว่าช่วงต้นเดือนยังมีเงินเหลือในบัญชี

จึ ง มี กำลัง แ ละเต็มใจแบ่งมาเก็บออม และถ้าทำแบบนี้ในแต่ละเดือนจะมีเงินเก็บ

627 บาท ปีละ 7,524 บาท ถึงแม้จะดูไม่มากแต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

2 : 7 วัน 140 บาท

เห ม าะกับมือใหม่หัดออมเช่นเดียวกันและเบี้ยน้อยหอยน้อย วิธีการแสนง่ายดายด้วย

การเก็บเงินเป็นรายสัปดาห์ เริ่มจากวันอาทิตย์เก็บ 5 บาท จันทร์เก็บ 10 บาท อังคาร

เ ก็ บ 15 บาท พุธเก็บ 20 บาท พฤหัสบดีเก็บ 25 บาท ศุกร์เก็บ 30 บาท และเสาร์

เก็บ 35 บาท (มีเงินเก็บทั้งสิ้น 140 บาท)

พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ก็เก็บเงินแบบเดิม สัปดาห์ถัดไปก็ทำแบบเดิม ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ถึ ง แ ม้ แต่ละเดือนจะมีเงินเก็บไม่กี่ร้อยบาท แต่สิ่งที่ได้และสำคัญต่อแผนการใหญ่

ด้านการวางแผนการเงินในอนาคต ก็คือระเบียบวินัย

3 : 6 เดือน 10,300 บาท

เป็นความสนุกสนานแถมเกิดการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายด้วย วิธีการคือ มกราคมเก็บ

1,000 บาท กุมภาพันธ์เก็บ 2,000 บาท พอถึงเดือนมีนาคมต้องเก็บเงินให้ได้

เท่ากับหรือมากกว่าเดือนมกราคม สมมติว่าเก็บ 1,200 บาท

ถึ ง เ ดือนเมษายนยิ่งสนุกและท้าทาย เ พ ร า ะต้องเก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า

เดือนกุมภาพันธ์สมมติว่าเก็บ 2,300 บาท มาถึงเดือนพฤษภาคมก็ต้องเก็บให้ได้

เท่ากับหรือมากกว่าเดือนมีนาคม สมมติเก็บ 1,300 บาท และเดือนมิถุนายนต้อง

เก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าเดือนเมษายน สมมติเก็บ 2,500 บาท

ถ้ า ทำ ไ ด้ แ ค่ ครึ่งปีแรกจะมีเงินเก็บ 10,300 บาท เช่นเดียวกันพอครึ่งปีหลัง

(กรกฎาคม – ธันวาคม) ก็ใช้วิธีเดิม สรุปแล้วปีนั้นมีเงินเก็บทั้งสิ้น 20,600 บาท

และจะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นกับวิธีนี้แนะนำให้ทำเป็นตารางในสมุด

4 : 12 เดือน 45,000 บาท

เหมาะกับใครที่ต้องการท้าทายตัวเอง วิธีการคือออมเงินทุกเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เช่ น มกราคมเก็บ 1,000 บาท กุมภาพันธ์เก็บ 1,500 บาท มีนาคมเก็บ 2,000 บาท

เมษายนเก็บ 2,500 บาท นั่นคือเก็บเงินเพิ่มเดือนละ 500 บาท จนถึงธันวาคมที่เก็บ

6,500 บาท ซึ่ ง หากทำแบบนี้ภายใน 1 ปีจะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 45,000 บาท ปีถัดไป

เจ้านายใจดีเพิ่มเงินเดือนให้ก็อาจจะเริ่มต้นเก็บเงินเดือนมกราคมเป็น 1,500 บาท

กุมภาพันธ์เก็บ 2,000 บาท (เก็บเงินเพิ่มเดือนละ 500 บาท) จนถึงธันวาคมที่เก็บ

7,000 บาท หากทำแบบนี้ ในปีนั้นจะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 51,000 บาท

แ ค่ ส อ งปีก็มีเงินเก็บ 96,000 บาท ทำให้หัวใจพองโตและอย ากจะเก็บเงินต่อไป

เรื่ อ ย ๆ และปีที่สามเริ่มต้นที่ 2,000 บาท และปีถัด ๆ ไปก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เพียง

แค่เพิ่มจำนวนเงิน ถ้าทำได้ 10 ปีต่อเนื่อง ไม่อย ากคิดเลยว่าจะมีเงินเก็บมากแค่ไหน

และยิ่งรู้จักนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้ได้สม่ำเสมอ เงินจะยิ่งงอกเงยขึ้นเรื่อย ๆ

5 : เก็บเงินเพิ่มวันละบาท ปีเดียวทะลุครึ่งแสน

ไม่ เ ชื่ อก็ต้องเชื่อ เมื่อเก็บเงินเพิ่มวันละบาท เก็บไปเรื่อย ๆ ห้ามหยุดแม้แต่วันเดียว

พอถึงวันสุดท้ายของปีก็เปิดกระปุกดู เงินเก็บกลายเป็น 66,795 บาท ถ้าทำอย่ างนี้

ไปทุกปี ๆ แล้วนำเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน จาก 1 บาทจะ

กลายเป็นหลักล้านบาทภายในไม่กี่ปี

เทคนิคของการเก็บเงินเพิ่มวันละบาท ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

วันที่ 1 ออม 1 บาท

วันที่ 2 ออม 2 บาท

วันที่ 3 ออม 3 บาท

วันที่ 4 ออม 4 บาท

วันที่ 100 ออม 100 บาท

วันที่ 280 ออม 280 บาท

วันที่ 365 ออม 365 บาท

ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงวันสุดท้ายของปี ภายใน 1 ปี จะมีเงินออมทั้งสิ้น 66,795 บาท

6 : วันละ 30 บาท (+100) สิ้นปีได้ 12,000 บาท

วิธีการคือ ตกเย็นหลังกลับจากออฟฟิศ ให้นำเงิน 30 บาทไปหยอดกระปุก สิ้นเดือน

จะไ ด้ 900 บาท สิ้นปีได้ 10,800 บาท และเพื่อให้การออมเงินสนุกสนานขึ้นอาจ

จะ ม อ ง ว่า 900 บาท เป็นตัวเลขไม่สวย ถ้าเป็นเช่นนั้นตอนสิ้นเดือน ลองเติมอีก

100 บาทก็จะมีเงินเก็บ 1,000 บาทต่อเดือน สิ้นปีเบาะ ๆ ก็ 12,000 บาท

7 : เปลี่ยนเศษเงิน เป็นเงินหมื่น เงินแสน

ตื่ น เ ต้ น ไม่แพ้วิธีอื่น ๆ นั่นคือตั ดเศษเงินเดือน โดยเมื่อเงินเดือนเข้ามาในบัญชี

อย่ าพึ่งใช้แต่ให้ดูว่ามียอดเท่าไหร่ สมมติว่าอยู่ที่ 28,860 บาท ก็ให้นำไปหยอด

กระปุกทันที 860 บาท ถ้าทำแบบนี้ทุก ๆ เดือน คิดดูว่าสิ้นปีจะมี เงินเก็บเท่าไหร่

ม า ถึ ง ต ร ง นี้หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามว่าจะเลือกใช้วิธีไหน คำตอบคือเอาที่

สบายใจเ พ ร า ะการออมเงินหรือการลงทุนเป็นเรื่องส่วนตัว ขึ้นอยู่กับความชอบ

ความพอใจ หรือกำลังของแต่ละคน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …