Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 แนวคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

5 แนวคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

12 second read
0
895

1 : คิดบวก

Lvel 1 : ขอบคุณได้ เมื่อเราคิดบวก จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามี ขอบคุณโอกาสที่ได้รับ ขอบคุณสิ่งดีๆที่คนอื่น

หยิบยื่นให้ โลกภายในใจเปลี่ยนไป มองว่าโชคดีมากขึ้น และเมื่อขอบคุณบ่อยๆจนเป็นนิสัย จะรู้สึกถึงความพอเพียง

พอใจ ภูมิใจในตัวเอง เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขมากขึ้น

Lvel 2 : โฟกัสได้ เมื่อเรารู้ว่าอะไรดี ไม่ดี เราจะเลือกโฟกัสในด้านดีๆ เห็นด้านดีๆในตัวเองมากขึ้น เผยด้านดีๆ

ในตัวเองออกมา พร้อมทั้งโฟกัสด้านบวกในตัวคนอื่นได้ดีขึ้นมองเห็นจุดเด่นของคนอื่น มองข้ามข้อเสียของคนอื่น

หรือถ้าเป็นเรื่องงาน มีปัญหาความท้าทายเข้ามาก็สามารถมุ่งความสนใจไปที่การทำงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี

มากกว่าที่จะโฟกัสในด้านลบบั่นทอนจิตใจทำให้ทำงานได้ช้าลง

Lvel 3 : พลิกกลับได้ ในสถานการณ์ที่ไม่ดี สามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในนั้น เชื่อว่า ความท้าทายจะทำให้เรา

เป็นคนเก่งและแกร่งขึ้น รับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้เร็วขึ้น เ พ ร า ะใจที่พร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลงแม้

จะมีความทุกข์ผ่านเข้ามา ก็ไม่ทุกข์นาน เ พ ร า ะรู้ว่ามันเหมือนฤดูกาลที่สุดท้ายก็พัดผ่านไป

2 : ยืดหยุ่น

Lvel 1 : ปรับแผนได้ มีแผนสอง แผนสาม หรืออ ย่ างน้อยก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ได้ ไม่ใช่ตึงเปรี๊ยะ

จนไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้อีกเ พ ร า ะการวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า

ถ้าเราทำสิ่งนี้ผลลัพธ์มันน่าจะเป็นอะไรแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนและทุกอ ย่ างไม่ได้เป็น

อ ย่ างที่ใจต้องการทั้งหมดจึงไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอ ย่ างได้

Lvel 2 : ปรับตัวได้ ทำตัวให้เหมือนกับน้ำ ที่สามารถปรับไปตามสภาพของภาชนะคือ เข้าได้ในทุกสถานการณ์

แต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นเหมือนต้นไม้ที่ลู่ไปตามแรงลมได้ แต่ก็กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิม

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเมื่อได้วางแผนไปแล้วก็คือ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรับมือได้ จัดการได้ ไม่

ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่ างไรก็ตาม

Lvel 3 : เผชิญหน้าได้ สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน

งานเยอะงานย า กงานหนักเราก็สามารถจัดการได้เ พ ร า ะเชื่อในความสามารถของตัวเอง

3 : ปล่อยวาง

Lvel 1 : รอคอยได้ ถ้าเราได้ทำอ ย่ างเต็มที่แล้วที่เหลือก็แค่ปล่อยวางเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้

แต่สามารถจัดการได้เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคำว่าปล่อยวางเ พ ร า ะมักจะมีอารมณ์ร้อน อย ากเห็นผลลัพธ์ในทันที

แต่ต้นไม้ไม่สามารถงอกแล้วโตได้ในวันเดียวคอนโดมิเนียมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวจึงต้องรู้

จักการรอคอย และมีความสุขในระหว่างทาง

Lvel 2 : สม่ำเสมอได้ เช่น ถ้าเราอย ากมีหุ่นดี ก็ต้องขยันออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตและแข็งแรง

ซึ่งไม่สามารถทำได้ในวันเดียว ต้องทำอย่ างสม่ำเสมอหรือถ้าเราอย ากจะเก่งในเรื่องอะไร มันไม่ใช่เรื่องของ

พรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการฝึกซ้ำๆจนชำนาญ ซึ่งก็ควรจะฝึกด้วยความรู้สึกดี มีความ

สุข ไม่ใช่เร่งวันเร่งคืน เพื่อให้ถึงวันที่ต้องการ

Lvel 3 : เชื่อใจได้ เชื่อว่าสุดท้ายมันจะเป็นไปได้จริง เชื่อว่าแต่ละคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่ไม่เหมือนกันถ้าเรา

ปล่อยวางเป็น เราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นอะไร มีแต่ดีกับดี เช่น

ถ้าผลลัพธ์ออกมาดี ก็สุขใจแต่ถ้ามีความท้าทายเกิดขึ้น แสดงว่าความท้าทายนั้นจะมาฝึกให้เราปรับเปลี่ยน

อะไรบางอย่ างเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีได้อย่ างแท้จริงความคิดของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ได้เสมอ หากใช้วิธีการที่เหมาะสมลองเขียนบันทึกประจำวันลงไปในไดอารี่ (Diary) ว่าเราคิดอย่ างไรกับตัวเอง

มองคนอื่นในด้านไหน หรือเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้ จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามีความคิดแบบผู้ใหญ่มากขึ้น

แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการเขียนบันทึกในเชิงคิดบวก เขียนขอบคุณเ พ ร า ะจะฝึกให้เราสามารถคิดเป็น เรียนรู้ชีวิต

และพลิกความคิดให้เป็นบวกได้แม้เด็กๆ จะรู้สึกว่า ไม่อย ากโตมาเป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆ อย่ าง

แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีอิสระทางความคิด สามารถเลือกทำในสิ่งที่อย ากทำแต่จะต้องไม่ลืมว่า จะต้องรับผิดชอบ

ในการกระทำที่เราเลือกด้วย ถ้าเราคิดแบบผู้ใหญ่ต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน ก็สามารถ

ผ่านไปได้ด้วยดี แล้วจะกลัวอะไรกับการเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดี

4 : มองไกล

Lvel 1 : อดทนได้ เมื่อเรามองไกล มองเห็นถึงอนาคตของปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ รู้ว่าถ้าอดทนแล้วจะได้ดีรู้ว่าอดกลั้น

แล้วจะผ่านไปได้ด้วยดี เช่น อดทนกับความเหนื่อยย ากเ พ ร า ะรู้ว่าถึงจะลำบาก สุดท้ายก็สบายทีหลัง อดกลั้น

ที่จะไม่ทำร้ า ยจิตใจคนอื่น เ พ ร า ะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกผิดหรืออดกลั้นกับความสะดวกสบายชั่วคราว

เพื่อให้ได้รับความสุขระยะย า วในภายหลัง เช่น อดทนประหยัดเงินหารา ย ได้พิเศษเพื่อจะได้ชำระหนี้ได้

หมดเร็วๆ หรืออดทนไม่เล่นโซเชียลมีเดียในเวลางานจะได้ทำงานส่งทันเวลาและกลับบ้านได้เร็ว เป็นต้น

Lvel 2 : คิดย าวได้ เวลาที่เราคิดสั้น มักจะหุนหันพลันแล่น ทำอะไรไปโดยไม่คิด หงุดหงิดง่ายแต่ถ้าเราคิดย าว

เมื่อไหร่ จะได้ความเข้าใจชีวิตที่มากขึ้นเช่น เรารู้ว่าที่ตั้งใจอ่ า นหนังสือเรียนเพื่ออะไรออกกำลังกายไปเพื่ออะไร

มีระเบียบวินัยไปทำไม ขยันทำงาน รับผิดชอบในหน้าที่ไปเพื่ออะไรรู้ว่าเวลาไหนควรทำงานหรือเรียน

เพื่อให้มีเวลาพักและเล่นได้นานขึ้น และเราจะเสียโอกาสอะไร หากเราไม่ลงมือทำทันที รวมทั้งเข้าใจธรรมชาติ

ของชีวิตที่เหมือนฤดูกาลมีทุกข์ มีสุข หมุนเวียนกันไป ไม่มีอะไรอยู่ได้นานหรือยั่งยืนเมื่อเข้าใจชีวิตมาก

ขึ้น เราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น และยอมรับสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาได้มากขึ้นไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดนานๆ

เ พ ร า ะรู้ว่าอีกเดี๋ยวก็ผ่านไป

Lvel 3 : ตั้งเป้าได้ เมื่อเราเริ่มคิดถึงอนาคต และถามใจตัวเองว่า เราจะอยู่เพื่ออะไร ถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลย

เราจะกล้าตัดสินเพื่อตัวเองง่ายขึ้นเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิต ออกมาจาก Comfort Zone เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง

พัฒนาตัวเอง ทำสิ่งที่อย ากทำ และทำฝันให้เป็นจริง

5 : ใจกว้าง

Lvel 1 : เรียนรู้ได้ ถ้าเราเปิดใจออกให้กว้าง เราจะมีพื้นที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อีกมากเ พ ร า ะเข้าใจว่าความรู้

ในตัวเรานั้นมีน้อยนิด เหมือนเป็นน้ำครึ่งแก้วที่มีวันเติมได้อีกเรื่อยๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยใจที่ปราศ

จากอคติ เปิดใจรับฟัง สนใจอ่ า นมากขึ้นชอบพัฒนาตนเอง และเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพฤติก ร ร มหรือปรับวิธีคิด

ของเราเพื่อชีวิตที่สงบและพบความสุขมากขึ้น เ พ ร า ะมีความเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ เพียงแค่ให้โอกาส

ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

Lvel 2 : ยอมรับได้ การยอมรับความจริง ทำให้เราเป็นอิสระและไปต่อได้สามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองได้และยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน ยอมรับในความ

คิดเห็นของคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักเข า ดี พอจะทำให้เราพอใจในชีวิตของตัวเอง และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น

เช่น ถ้าผิดหวังแล้วยอมรับว่าคนนั้นไม่ใช่คู่แท้ของเรา ก็จะเปิดใจรอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้น

Lvel 3 : ให้อภัยได้ การให้อภัยตัวเอง ทำให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้

และการให้อภัยคนอื่น จะทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้น และเป็นอิสระจากความไม่พอใจหรือคิดแค้น

โทษคนอื่นแถมยังเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย แม้ว่าความสัมพันธ์อาจ

จะไม่เหมือนเดิม แต่อย่ างน้อยก็ไม่ทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตอีกต่อไป

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …