Home ข้อคิดดำเนินชีวิต วิธีออมเงินเหล่านี้ นำพาชีวิตสุขสบาย ไม่ลำบาก

วิธีออมเงินเหล่านี้ นำพาชีวิตสุขสบาย ไม่ลำบาก

0 second read
1
9,473

วันนี้เรามีเทคนิคดีๆเพื่อการครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและเป้าหมายในอนาคตมาฝาก

ในขณะเดียวกัน ก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของชีวิต การทำแผนออมเงินควรคำนวณจากรายรับ

ที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น การเสี ยภาษีและแบ่งเงินของ คุณออกเป็น 3 ส่วนได้ ดังนี้

1. 50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

การออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับ

ใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็นในชีวิต ซึ่งก็คือ สิ่งที่คุณข าดไม่ได้และจำเป็น

ต้องจ่าย อย่ างเช่น ค่าบ้าน ค่าอ าห า ร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ และ ค่าไฟ

หากคุณยังสั บสนและไม่แน่ใจในการแบ่งเงินในส่วนดังกล่าว ลองดูตัวอย่า งดังต่อไปนี้

เช่น การชำระหนี้ เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวนหนึ่ง

ในแต่ละเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้ จึงนับเป็นหนึ่งใน

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แล้วเราจะจัดการอย่ างไรหากเราอย ากจ่ายมากกว่า

ยอดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณ เราจะนับค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากการชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% หรือพวก

ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือค่า

ใช้จ่ายที่จำเป็น แต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับ

ทุกคน ตัวอย่ างเช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็น

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่าย

ส่วนนี้จะถูกจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

วิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ คุณใช้เงิน

เกินงบที่ตั้งไว้หรือเปล่า หากคุณตรวจสอบแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคุณ

บางส่วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นนี้คุณอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลด

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้ เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลงแต่ประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย

โดยการซื้อรถที่ราคาถูกลง หากทำเช่นนี้ได้นั้น มีความเป็นไปได้สูงที่ว่า

คุณจะลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิด

2. 30% สำหรับใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ตาม ความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆ

หรือเพื่อความสนุกสนาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้น หากคุณใช้เงินมากกว่า30%

ไปกับสิ่งที่ต้องการ นั่นหมายความว่าได้เวลาที่คุณจะต้องตั ดหรือลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ลงได้แล้ว ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตั ด

หรือลดได้ทันที นี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการ

แบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้

3. 20% สำหรับเงินออมและการชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน 50/30/20 แต่ถือว่า

เงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของแผนการเงินเช่นกัน สิ่งนี้ควรทำเพื่อเป็นการ

ประกันอนาคตของคุณเอง ก็คือชำระหนี้เพิ่มเติม ออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน

พยาย ามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและลงทุนเพื่อใช้ในยา มเกษียณ

หากคุณมีหนี้จำนวนมาก หรือรู้สึกว่าเป้าหมายในการออมเงินและเงินหลัง

เกษียณช่างห่างไกลเหลือเกิน จงอย่ าลังเลที่จะ ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

หรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการลง จนกว่าคุณจะมีสถานะทาง

การเงินที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงินที่สูงเกินไป

แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในระยะยาว

ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้เพื่อปรับแผนการเงิน จนกว่าคุณจะพอใจหรือหากคุณไม่สามารถ

ปรับแผนการเงินได้ลงตัวได้ คุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …