Home Uncategorized วิธีเหล่านี้จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จและเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ปี

วิธีเหล่านี้จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จและเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ปี

1 second read
0
17,267

ตั้งเป้าหมายการเงินภายใน 1 ปีให้สำเร็จตามที่หวัง

ค ว  ามสำเร็จและประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว รวมถึงการตั้งเป้าหมาย การ

เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่มาถึงหรือการนำสิ่งที่ตั้งไว้ปีที่แล้วมาทำใหม่ปีนี้

ปั ญ ห าที่พบทุกๆ ปีคือเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำมากมายและเขียนไว้ตั้งแต่ต้นปี พอ

ผ่ า น ไ ป ไ ม่กี่สัปดาห์หรือเดือนเราก็ล้มเลิกความตั้งใจนั้นแล้ว พอสรุปสิ้นปีอาจจะมี

เพียงไม่กี่ข้อที่ทำได้สำเร็จหรือบางคนทำได้เลยสิ่งนี้ไม่ได้แปลกแต่อย่ างใดเ พ ร า ะ

ใครๆ ก็เป็นกันรวมถึงผมด้วย

ตัวอย่ างเป้าหมายที่เรามักตั้งกันไว้ เช่น

1 : ปีนี้จะเก็บเงินให้ได้มากขึ้น

2 : รักตัวเองมากขึ้น

3 : ออกกำลังกายมากขึ้น

4 : ใช้เงินให้น้อยลง

5 : หาเงินให้ได้เยอะขึ้น

จากตัวอย่ างเป้าหมายพวกนี้ผมก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เขียนแบบนี้เหมือนกันและสุดท้าย

ล้ ม เ ลิ กไป จนเมื่อได้เข้าเรียนหลักสูตร Self Masterity หรือการเรียนรู้ตัวเองของ

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตก็รู้ว่าที่เราเขียนนั้น มันยังไม่มีอีกหลายอย่ างหรือเรียกว่า

เป้าหมาย ไม่ชัดเจน เลยอย ากจะเอามาบอกต่อให้ทุกคนได้อ่านกันครับ

1 : เป้าหมายที่ต้องการ “เราจะทำอะไร”

2 : วิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นได้

3 : ระยะเวลาของการทำให้สำเร็จ

4 : ทำไปเพื่อใคร

จา ก ตัวอย่ างเป้าหมายแบบแรกที่ผมเขียนไว้ ไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ (หรืออาจ

จะ ไ ม่ต้องครบทั้ง 4 ข้อแต่อย่ างน้อยควรที 3 ข้อ) พอเป้าหมายไม่ชัดเจนก็ทำให้เรา

ไม่รู้วิธีการหรือไม่มีแรงผลักดันที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ มาลองเขียนเป้าหมายใหม่

ให้ชัดเจนขึ้นโดยเรียบเรียงและเติมองค์ประกอบจากหลักการที่ผมได้อธิบายไปครับ

1 : ปีนี้ จะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยตั ดจากเงินเดือนมาออม

ภายใน 5 เดือน เพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่

2 : ฉันจะรักตัวเองมากขึ้น โดยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่ างน้อยเดือนละ 1 เรื่องเพื่อที่จะได้

หางานใหม่ที่มีรายได้มากขึ้นให้กับตัวเอง

3 : จะออกกำลังกาย อย่ างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เขัาคลาสโยคะเพื่อยืดเส้นจากการ

ปวดหลังที่นั่งทำงานนานๆ และวิ่งอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อลดน้ำหนัก

4 : ใ ช้ เงินน้อยลง 10% โดยลดค่าใช้จ่ายจากการกิน หรือ ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อ

ของใช้ในแต่ละเดือน

5 : ห า เงินให้ได้เยอะขึ้น นอกจากงานประจำแล้ว จะหางานเสริม/ทำงานเสริมที่ทำ

อยู่ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม และตั ดมาออมเงินเดือนละ 20% ของรายได้จากงานเสริม

เพื่อเอาไว้เป็นค่าผ่อนดาวน์คอนโด ต้นปีหน้า

การตั้งเป้าหมายแบบใหม่จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากกว่าเดิมทั้งวิธีการที่จะต้อง

ทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริง ระเวลาที่จะทำ และเราจะทำเพื่อใคร ลองเอาวิธีนี้ไป

ปรับใช้กันดูนะครับ ผมก็ทำมาแล้วและก็ทำให้เป้าหมายหลายข้อสำเร็จขึ้นได้จริงๆ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …