Home ข้อคิดดำเนินชีวิต (สอนใจคนยุคนี้) หัดใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่จน

(สอนใจคนยุคนี้) หัดใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่จน

6 second read
0
3,977

จงใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน…

ประโยคนี้เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อนมักใช้สอนลูกหลานกัน คนสมัยก่อนจะประหยัด

อาจจะเพราะว่าเคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อน

หรือสมัยไหนหรอก เพราะจริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเสี ยมากกว่า

เราเองก็เชื่อว่า คนยุคใหม่เองก็มีไม่น้อยที่เขารู้จักใช้เงิน รู้จักจดการแบ่งเงินเพื่อ

เก็บออม โดยไม่จำเป็นว่ามีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ด้วยความที่โลกเรายังอยู่ใน

ยุคของทุนนิยม ที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง ผู้คนเลยเชื่อว่าความสุข

จะเกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็มตลอด

ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบ ากก่อนสบายทีหลัง เพราะต้องการสบายตั้งแต่วันนี้เลย

ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขมากกว่าคนในอดีต…

และนี่เป็นความจริงที่ทุกคนต่างก็รู้กันดี เพียงแค่ในบางครั้งเราก็เหมือนต้องหยุดคิด

หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไป อ่ า น เจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติทำให้เรา

ได้หยุดคิดแล้วหันมาทบทวนพฤติกร ร มของตัวเองดูว่า มีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป

แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เหมือนอย่ างที่ชาวพุทธยึดเรื่องการ

เดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง มากกว่า “บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่าไม่มี

หรือ จน อาจจะเถียงว่า ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบั ง คั บ ให้ต้องมีชีวิตแบบจนๆ อยู่ดี

ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณเป็นแบบนี้ แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึกเบื้องหลัง

ของข้อความนี้ จงนำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต

มีบางคนบอกว่า เห็นคนเก็บขยะ เขา กิ น อ า ห า ร ถูก ๆ ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ เขาก็ยังคงจนอยู่

ส่วนเจ้าของร้านทอง กิ น อ า ห า ร ในภัตตาคาร ใส่เสื้อผ้าหรูราคาแพง ก็เห็นเขาก็ยังรวยอยู่

ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่า ข้อความนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้

ชีวิตคนเราจะแต กต่างกันก็อยู่ที่ ทั ศ น ค ติ ในการมองชีวิต ที่แต กต่างนี่แหล่ะ

การเปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี ทั ศ น ค ติ ใ น เ ชิ ง บ ว ก เท่านั้น

ที่จะทำให้เราก้าวข้ามกำแพงที่มีอยู่ในใจของตัวเราเองได้

การใช้ชีวิตแบบคนจน ไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปต ก ระกำลำบาก กินอาหารถูกๆ

หรือต้องใส่เสื้อผ้าขาดๆ เก่าๆ อะไรหรอกนะ แต่หมายถึง การที่เราต้องรู้จักเลือกกิน

เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น

ยกตัวอย่ างง่าย ๆให้เห็นภาพชัดๆเลย เช่น เ ด็ กที่เขาจน เขาไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว

จานอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าของเขา ก็คือ สิ่งที่เขาต้องทานเท่านั้น

แต่เด็ กในสมัยใหม่บางคน สั่งอาหารมาทานไม่หมด ถึงเวลาก็จะขออย่ างอื่นใหม่

หากอย ากสอนลูกด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือ ต้องทานให้หมดเท่านั้นถึงจะสั่งใหม่ได้

เราต้องรับผิดชอบกับอาหารที่ตัวเองสั่งมา

เด็กยุคใหม่หลายคนที่นั่งกินข้าวตามร้านอาหารตามสั่ง ทุกวันนี้มีไม่เยอะมากเท่าไหร่

พวกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายก็เหมือนกัน มีเท่าที่จำเป็นก็พอ

บางคนมีรองเท้าหลายสิบคู่ในคราวเดียวกัน มันดูเยอะเกินไป

การอยู่ในสังคม บางครั้งเราก็จำเป็นต้องเห็นใจเพื่อนร่วมงานด้วย

ก็คือ คนร่วมสังคมที่มีฐานะแต กต่างกัน เขาใช้ข อ ง แ บ ร น ด์ เ น ม ราคาแพง

เราไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าหาของเหล่านั้นตามเขาให้ลำบาก

เลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสมกับฐานะและรายได้ของตัวเอง

อย่ าไปสร้างหนี้ แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ถึงวันนี้เราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น

แต่มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่มีวันจนอย่ างแน่นอน

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ นี่แหละที่จะบ่มเพาะจน

กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่าเราข าดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เรา

ได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆ ในทางตรงกันข้ามนั้น

ถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอด ถึงเวลาที่เราต้องขาด มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่ างไร

เปรียบเทียบง่าย ๆเลย ถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อ กับเลือกกิน 2-3 มื้อต่ออาทิตย์

มื้อไหนที่จะสร้างความสุขและความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน

แถมเงินยังเหลือติดกระเป๋ามากกว่าอีกด้วย ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่นอน

“ ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ ว่าความจนมันน่ าก ลั วขนาดไหนกัน ”

และด้วยเหตุผลนี่เอง ที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม

สอนอยู่เสมอแม้ว่า ปัจจุบันหลายคนจะต่อสู้จนกลายมาเป็นคนร่ำรวยได้แล้วก็ตาม

ก็ยังให้ลูกหลานได้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญคือ

ต้องรู้จักคิด เพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้อีก

ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ “ คนจน ” ในความหมายที่ว่า.. คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้

“ แบบนี้ไม่มีวันจน ” แน่ ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้นั้น

เรียกว่า ใช้เงินแบบคนรวย ทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ “ อยู่แบบจน ๆ ” แบบนี้และ

ไม่มีวันเป็นคนรวยกับเขาได้ เราต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน

รู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็น ให้สิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ติดตัวเราไป

ไม่ว่าจะที่ไหน ๆ ในทุกวัน เชื่อสิว่าคุณจะไม่มีวันจนอย่ างแน่นอน…

ขอขอบคุณm o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …