Home ข้อคิดดำเนินชีวิต (สอนใจได้ดี) คนเราจะคบกันได้ ศีลทั้งสองคนต้องเสมอกัน

(สอนใจได้ดี) คนเราจะคบกันได้ ศีลทั้งสองคนต้องเสมอกัน

0 second read
0
534

คนเรานะ…ถ้าศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก…

ลองฟังคำตอบดู หากคบคนแบบไหนก็เป็นคนเช่นนั้น

เพราะว่า ถ้าคุณอยู่กับ “ นักปราชญ์ ” คุณจะมี “ ความรู้มากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณอยู่กับ “ คนใจกว้าง ” คุณจะมี “ สังคมที่กว้างมากขึ้น ”

หากคุณอยู่กับ “ คนบุญ ” คุณจะเกิด “ จิตเมตตามากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณอยู่กับ “ คนมองโลกในแง่ดี ” คุณจะ “ มีความสุขมากขึ้น ”

หากคุณอยู่กับ “ คนกล้าหาญ ” คุณจะ “ แข็งแกร่งมากขึ้น ”

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันย าก มันต้องพวกเดียวกัน

พูดเรื่องเดียวกัน ถึงจะไปกันได้

คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแ ว้ น เขาก็พาไปจับกลุ่มซิ่งรถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาว ห่มขาวปฎิบัติธรรมกัน

ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึ ดอัดใจ

ให้รู้ไว้เลย เรากำลังจะเป็นพวกเดียวกับเขา…

แ ม ล ง วั น มันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กิน เ ก ส ร ด อ ก ไม้

สวยๆ หรอกนะ มันชวนกัน ไปกินแต่ ของ เ น่ า เ สี ย

เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น ผึ้ ง ชวนกันไปกินของเ ห ม็ น ๆ

เช่นกันพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำในสิ่งที่มันชอบเหมือนกัน

ไม่มีใครตั ก เ ตื อ น ใครได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอยา กรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย

คบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้ว เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน

ศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้หรอก

เชื่อไหมว่า คุณคือค่าเฉลี่ยคนห้าคนที่คุณ ค ลุ ก ค ลี

และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด ลองมองดูห้าคนในชีวิต

ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ในแต่ละวันนะคุณได้รับ

อิทธิพลมาจากพวกเขาไม่น้อยก็มาก

ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น

อย ากเป็นผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วั น ตัวคุณเองเป็นคนเลือก

ศีลเสมอแล้วเจอกัน !! คำว่า เสมอ = กลมกลืน

ไม่เป็นอื่นไม่ว่าพูดอะไร ทำอะไรก็จะเข้าใจกันได้ง่าย

ที่เป็นปัญหา ยุ่งย ากทุกวันนี้ เพราะห่าง เพร ะเหมือนอยู่คนละโลก

ศีลไม่เสมอกัน !! ปั ญญ าที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่าคุยกันไม่รู้เรื่อง

ไม่เข้าใจ พ าลหงุ ดหงิ ดได้ หรือ ทะเล าะกันตลอด

การเลือกคบคนจึงต้องดูลึก ไม่ใช่ดูแต่ภายนอก

แล้วมันจะโอต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้นจะอยู่กันได้นาน

การ “ ไม่เสมอ ” ทำให้เปลี่ยนแปลงย ากเข้าใจย าก

ปรับย าก ให้อภั ยย ากถึงฝ่ายหนึ่งปรับ แต่อีกฝ่าย

ไม่เปลี่ยนมันเข้าไม่ถึง ไปกันไม่ได้นะ

คนเราหาก “ศีลไม่เสมอกัน”

สุดท้าย…จะแยกจากกันไปเอง…

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …