Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สังคมทุกวันนี้ไม่ใช่แข็งแกร่งแล้วจะอยู่รอดคุณต้องมีความยืดหยุ่นด้วย

สังคมทุกวันนี้ไม่ใช่แข็งแกร่งแล้วจะอยู่รอดคุณต้องมีความยืดหยุ่นด้วย

2 second read
0
995

พวกเขามีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนในสังคมทุกวันนี้ ไม่ใช่แข็งแกร่งดั่งภูผาแล้วจะอยู่ได้ แต่คุณต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเ พ ร า ะ

ไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องการทำงาน เรื่องชีวิตส่วนตัว ทุกอย่ างจะมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการ

แก้ปัญหาต่างๆ การมีความยืดหยุ่นจะช่วยให้เราลดอคติที่มีลงไปได้ โดยการสังเกตและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคน

อื่นๆเปิดตาให้กว้างมองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่แท้จริงเป็นอย่ างไร นี่คือ 11 อุปนิสัย ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตบน

ความยืดหยุ่นได้กลายเป็นคนที่มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

1 : รับฟังคำ วิ จ า ร ณ์

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือระดับปฏิบัติการ เมื่อได้รับคำตำหนิ คนทั่วไปอาจรับไม่ได้ หรือไม่ยอมรับฟังแต่ถ้าเป็นคนที่

มีความยืดหยุ่น จะพร้อมเปิดใจรับคำ วิ จ า ร ณ์ อย่ างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้พวกเขาสบายใจกว่าคนอื่นๆ

2 : มองหาความสะดวกสบายในสิ่งที่มีอยู่

หมายถึง แทนที่จะคาดหวังว่าต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ มองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มีคุณค่าดีกว่า

3 : รู้จักปรับตัว

คนที่ยืนหยุ่นมากจะปรับตัวได้เร็วกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม และจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผน

A B C และ D (ถ้าจำเป็น)

4 : คิดว่าทุกอย่ างควบคุมได้

เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค พวกเขาจะใจเย็น ค่อยๆ มองหาทางออกในสถานการณ์นั้นๆ รวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมด และเลือก

ทางออกที่ดีที่สุด

5 : ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหน้าที่การงานใหม่ ตำแหน่งใหม่ หรือสถานที่ทำงานใหม่ พวกเขาจะไม่กังวลต่อสิ่งเหล่านี้ เ พ ร า ะคิดว่าทุกอย่ างต้องก้าว

เดินไปข้างหน้า

6 : ทำงานทุกอย่ างให้ดูง่าย

ถ้าคุณลองสังเกตคนที่มีอุปนิสัยยืดหยุ่น จะพบว่าพวกเขาสามารถทำงานหลายอย่ างได้ในเวลาเดียวกัน และถ้าเป็นงานที่ต้อง

ใช้ความคิดต้องการความแม่นยำ พวกเขาก็สามารถทำได้เช่นกัน

7 : สร้างสรรค์สุดๆ

คนที่มีความยืดหยุ่นจะเป็นคนที่มีแนวโน้มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นก็เ พ ร า ะพวกเขามองโลกในแบบที่ไม่

เหมือนใครทำให้ค้นพบวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่ างไม่ซับซ้อน และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

8 : มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

คนที่มีความยืดหยุ่นจะเป็นทั้งผู้ถ่ายทอด และผู้ฟังที่ดี เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของทุกคน

9 : เชื่อมั่นในตัวเอง

พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่ง และไว้วางใจได้ โดยที่ไม่ว่าจะทำอะไรพวกเขาก็จะทำตามเสียงจากหัวใจของตัวเองเสมอ

นั่นทำให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่อย ากทำจริงๆ

10 : มีอารมณ์ขัน

พวกเขาจะมองว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้น ก็มี ด้านที่ทำให้รู้สึกหัวเราะได้และถ้าเจอเรื่อง เ ค รี ย ด ๆ พวกเขาก็จะคิดว่า

“ช่างมันเถอะ เ ค รี ย ดไปก็ไม่ได้อะไร”

11 : ชอบในสิ่งที่ดี

พวกเขาจะรู้สึกดีเมื่อได้ทำในสิ่งที่ดี หรือคนใกล้ตัวมีเรื่องน่ายินดี พร้อมช่วยเหลืออย่ างเต็มที่เมื่อคนอื่นต้องการ นั่นก็เ พ ร า ะ

เขาชอบทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …