Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเสมอภาคผู้หญิงเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเสมอภาคผู้หญิงเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

4 second read
0
1,205

ผู้หญิงยุคใหม่แค่สตรอง และมั่นใจ ก็ประสบความสำเร็จได้ ไม่ย ากเลย 👸

สังคมปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ “ความเสมอภาคทางเพศ” ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทสำคัญและมีความ

รับผิดชอบ มากขึ้นในทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็น วงการเมือง วิชาการ ธุรกิจ หรือวิทย าศาสตร์ ผู้หญิง  ก็เข้ามามี

อิทธิพลมากขึ้นและเพื่อน ๆ เคยสงสัยมั๊ยว่า “ผู้หญิง” ต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนถึงจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ ?

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีอัตราในการก้าวหน้าในที่ทำงานมากที่สุดในภูมิภาค

เอเชียแปซิกฟิก (APAC) เรามาดูกันค่ะว่าผู้หญิงควรมีลักษณะแบบไหนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

1 : ผู้หญิงที่พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 👧

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคนที่

จะเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะ

ประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเธอให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

2 : ผู้หญิงที่สามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่ างดี 💇

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด? ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการ

การเงินเป็นอย่ างดี จากผลสำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดย

มาสเตอร์การ์ด (MasterCard Consumer Purchasing Priorities 2016) พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทย

มีการตัดสินใจด้านการเงินเกี่ยวกับการออมและการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญกับการ

บริหารจัดการการเงินในครัวเรือน เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับ

แรก เ พ ร า ะมันทำให้พวกเธอสามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงินออม การ

ลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3 : ผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ไม่ยอมแพ้ 🙋

การมีความมั่นใจและความเพียรพย าย ามเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งด้านการทำงาน เ พ ร า ะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะ

คิดอย่ างไร เธอรู้คุณค่าของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่น

ประกอบกับความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้การไม่ยอมแพ้แม้จะ

มีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้นในการเรียนรู้เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

4 : ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว 👰

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็นแรงผลักดันแม้

จะต้องทำงานอย่ างหนัก หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแ บ่ งเวลาให้กับครอบครัว ไม่ว่าตารางงาน

จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว ต้องการเธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกันและความสำเร็จที่พวกเธอได้รับ

ทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแ บ่ งให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้าน

การงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวของพวกเธอและการทำงานนั่นเอง

5 : ผู้หญิงที่กล้า…ที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone 💃

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ

เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ เ พ ร า ะมันเป็นการแสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึก ตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

และพวกเธอก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปถึงแม้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สำหรับพวกเธอแล้ว

ทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ

ไม่ว่าจะอย่ างไร คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะคะ 💁 เพียงเรากล้าคิด

กล้าทำ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดี ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …