Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สำหรับใครที่คิดจะออมเงินลองอ่านบทความนี้ดูอาจมีทางเลือกให้คุณ

สำหรับใครที่คิดจะออมเงินลองอ่านบทความนี้ดูอาจมีทางเลือกให้คุณ

0 second read
0
1,030

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิน แต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่าน บทความนี้ดูชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเงินว่าการออมเงินนั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน

มาเริ่มศึกษษประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1 : การออมเงินนั้นสามารถทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2 : การออมเงินเป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3 : เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย

โดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

4 : เงินออมช่วยคุณใน ย า ม แก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

5 : ย า ม คุณแก่ชราลง สั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้มา รุ ม เ ร้ า คุณก็จะได้มีเงิน

รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

6 : เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

7 : เงินออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน หรือ

จะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

8 : เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้เวลาที่เรา อ ย า ก ไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรปหรือในสถานที่

ที่คุณฝันไว้ อ ย า ก ไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9 : เงินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการ ผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระ

และมี ด อ ก เ บี้ ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อมเพื่อ ย า ม หลับจะได้นอน

สบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงินช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10 : การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยทเช่น คุณต้องการมีรถยนต์

เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้อรถยนต์ได้

11 : การออมเงินทำให้คุณมีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

12 : เงินออมสามารถส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13 : ใน ย า ม ที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือ

มูลนิธิต่างๆ ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวใน ย า ม ที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14 : และสุดท้ายการออมเงินทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เ พ ร า ะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อน

ไปใช้ และ เงิน ที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้หนี้อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียนในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน

ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูงจะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่ าง

รวดเร็ว เ พ ร า ะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริม

ศักยภาพการ ล ง ทุ น ของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสินขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เ พ ร า ะจะยิ่งทำให้เรา

เสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าราชการ

ถ้ามีเงินออมแล้วก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวสบายไปด้วยเ พ ร า ะความสุขของครอบครัว

เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณ

จะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน

ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น

ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่ างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคน จำพวกนี้ว่า“ขี้งก”การออมเช่นนี้

ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดีไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์ เ พ ร า ะการออมคือการที่รายได้ตัดกับ

รายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออมและเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เงินจำนวนนี้

จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหน จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน” ถ้าหากจะเปลี่ยน

เป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม” ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เ พ ร า ะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อ

รากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …