Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สิ่งดีๆ ที่คนเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับ ชีวิตจะเจอแต่อะไรดีๆ

สิ่งดีๆ ที่คนเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับ ชีวิตจะเจอแต่อะไรดีๆ

0 second read
0
5,854

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก ๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี คอย

สอนให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแล

พ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็น

การสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งๆ

ขึ้นไป และวันนี้เรามีผลบุญที่คนเป็นลูกกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกท่าน

ทราบ และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปด้วย

ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ได้ดังนี้

:: ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน

ดูแลปฏิบัติการกินอยู่ของท่านเป็นอย่ างดี ให้ความสะดวก

สบาย เอาใจใส่ มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้กับท่าน

:: ตอนที่ท่านล่วงลับไปแล้ว

ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับ

ท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรา

มา มี 12 ประการ ก็คือ

1. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

2. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

3. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใด ๆ

4. ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

5. ทำให้พ้นทุ ก ข์ พ้น ภั ยได้

6. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

7. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

8. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

9. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

10. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …