Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สิ่งที่ผู้นำควรรู้ ควรต้องมี เพื่อใช้บริหารคนให้เป็น

สิ่งที่ผู้นำควรรู้ ควรต้องมี เพื่อใช้บริหารคนให้เป็น

0 second read
1
22,406

การเป็นหัวหน้าคนนั้น จะทิ้งอะไรก้ได้ แต่อย่ าทิ้งลูกน้องตยนเอง เพราะต่อให้

มันแ ย่มากแค่ไหน ก็ต้องพย าย ามช่วยเขาให้ถึงที่สุดก่อน แต่ลูกน้องก็มีคนที่

แ ย่ ๆ อยู่หลายประเภท ทางที่ดีเราก็ต้องแยะแยกให้ออกด้วย เช่น…

1. ความรู้น้อย แต่มีความพย าย ามมาก

2. ความรู้มาก แต่มีความพย าย ามน้อย

3. ความรู้น้อย และไม่พย าย ามเลย

:: แบบที่ 1

ต้องสอนเขา ชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้เขา

ให้ความรู้เขา เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและ

ติดตามผลงานของเขาอย่ างใกล้ชิด

:: แบบที่ 2

ต้องเข้าไปคุยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

รวมถึงเรื่องอนาคตของเขาให้เกิดความเชื่อ

ใจซึ่งกันและกันแล้วพย าย ามเรียนรู้เพื่อที่

จะทำความเข้าใจเขา แล้วค่อยจูงใจเขาด้วย

เป้าหมายงาน และเป้าหมายชีวิต

 :: แบบที่ 3

ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้วปล่อยให้ธรรมชาติ

คัดสรร ท้ายที่สุดถ้าเขาไม่ปรับตัว เพื่อน ๆ

ในสังคมการทำงานจะเป็นคน ล ง โ ท ษเขาเอง

ขอฝากไว้สำหรับลูกน้อง การดูคนในสังคมการทำงาน ถ้าคุณอย ากรู้ว่าหัวหน้า

หรือเจ้านายคนนั้นเป็นคนอย่ างไร ให้ดูจากพฤติก ร ร มที่เขาทำกับลูกน้องหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า คนบางคนค ล า น เ ข่ า

เข้าหาหัวหน้า แต่… เดินกระทืบเท้าเข้าหาคนเป็นลูกน้อง…!!

“ หลักการเลือกใช้คน ”

ที่ผู้นำและเพื่อร่วมงาน ต้องเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

ปรัชญาหลักการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการให้ลูกน้องทำงานได้อย่ าง

ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่ าง

ภาษาบ้านๆ ว่าหลักการ  “ เ สื อ – ค ว า ย – สุ นั ข ”

– ถ้าคุณจะจ้าง “ เ สื อ ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า

แล้วปล่อยเค้าไป ล่ า เ ห ยื่ อ มาให้ ไม่ต้องไป

บังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเค้าคือนั ก ล่ า

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ค ว า ย ” คุณต้องให้หญ้าเค้า

ให้พออิ่ม เมื่ออิ่มท้องแล้วจะมีแรงในการทำงาน

ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องชักจูง

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ห ม า ” คุณต้องให้อาหาร

ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน ใช้ให้เห่า

เพราะพวกเค้าภักดี ประจบ จับผิดและชอบเ ลี ย ป า ก น า ย

คนไม่เข้าใจ จะใช้เ สื อ เยี่ยง ค ว า ย จะใช้ ค ว า ย เยี่ยง ห ม า

จะใช้ ห ม า เยี่ยง เ สื อ เ สื อ ไม่ เ ลี ย ปากนาย ไม่ประจบและ

ไม่ไถนา มักมีวิธีแนวทางในการทำงานในแบบของตนเอง ถ้าคุณ

ไม่แข็งพอ คุณก็คุมเสือไม่อยู่ ค ว า ย คิดเองไม่ได้ และ เฝ้าบ้าน

ไม่เป็น แต่ถนัดทำงานที่ต้องใช้ความอึดและจูงใจได้ง่าย ห ม า

เก่งแต่เห่า เลี้ยงไว้ให้ระวังหลัง พอได้เพราะ ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ แต่

ชอบ เ ลี ย ปากนาย เหมาะเอาไว้สำหรับ เป็นคนใกล้ตัวเพราะเขา

จะแคร์ความรู้สึกเจ้านายเป็นหลัก การที่หัวหน้าใช้คนให้เหมาะสม

กับธรรมชาติของพวกเขา และการเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของ

เพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในการทำงานร่วมกัน

เป็นทีม ถือได้ว่าเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …