Home ข้อคิดดำเนินชีวิต หลายคนคงสงสัยและเข้าใจผิดเรื่องพักชำระหนี้มาฟังคำอธิบายจะเข้าใจมากขึ้น

หลายคนคงสงสัยและเข้าใจผิดเรื่องพักชำระหนี้มาฟังคำอธิบายจะเข้าใจมากขึ้น

8 second read
0
1,280

หลายคนเข้าใจผิดการพักชำระหนี้รู้งี้ไม่ทำเรื่องพักดีกว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของหลายๆคน

เ พ ร า ะบางคนก็มีรายได้ลดลง หรือบางคนก็แทบไม่มีรายได้เลย แต่ยังมีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระอยู่ทุกเดือน ทาง

ธนาคารหลายแห่งจึงได้ออกมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยให้พักชำระหนี้ได้ เป็นเวลา 3-6 เดือน ตามแต่ละเงื่อนไข

ของธนาคาร ลูกหนี้หลายคนก็ดีใจ แห่ไปลงทะเบียนเพื่อยื่นเรื่องของพักชำระหนี้กันในช่วงนี้ หวังจะลดภาระไปได้บ้าง

สักพักแต่หลายคนกำลังเข้าใจผิด เ พ ร า ะธนาคารให้ “พักชำระหนี้” แต่ไม่ได้ให้ “พักหนี้” ได้ยินแบบนี้ คงจะสงสัย

ว่ามันต่างกันอย่ างไร เรามาฟังคำตอบจาก ดร.พีท-พีรภัทร ฝอยทอง ที่ปรึกษากฏหมาย และนักวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล CFP ที่ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

ก่อนอื่นเรามาดูความแตกต่างของความหมาย ทั้ง 3 คำ ดังต่อไปนี้ กันก่อน

– พักชำระเงินต้น หมายความว่า ในช่วงที่เราพักชำระ เราไม่ต้องจ่ายเงินต้น แต่ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิม

– พักชำระหนี้ หมายความว่า ในช่วงที่เราพักชำระ เราไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ดอกเบี้ยจะยังคงถูกคิด

อยู่เรื่อยๆ แล้วเรียกเก็บทีหลัง หรืออาจจะในงวดสุดท้ายของการชำระหนี้

– พักหนี้ หมายความว่า ในช่วงที่เราพักชำระ เราไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยและไม่ถูกคิดดอกเบี้ยในช่วงที่พักจ่ายด้วย

ยกตัวอย่ าง นาย ก. กู้เงินซื้อบ้านจำนวน 2 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 30 ปี และถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

ผ่อนจ่ายงวดละ 10,104.16 บาท มาแล้ว 36 งวด และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 นาย ก. รายได้ลดลง จึงต้องการที่จะเข้า

โครงการช่วยเหลือ

ถ้า นาย ก. เป็นลูกหนี้ของธนาคาร A B และ C ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือแตกต่างกัน ดังนี้

กรณีที่ 1 ธนาคาร A ให้พักชำระเงินต้น 3 เดือน

ปกตินาย ก. ผ่อนชำระงวดละ 10,104.16 บาท คิดเป็นเงินต้น 3,874.99 บาท และดอกเบี้ย 6,229.17 บาท หมายความว่า

นาย ก. จะยังต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเดือนละ 6,229.17 บาท ใน 3 เดือน ที่พักชำระเงินต้นอยู่ และเงินต้นจะยังคงเหลือ

เท่าเดิม จากนั้นก็เริ่มผ่อนตามปกติในงวดที่ 37

กรณีที่ 2 ธนาคาร B ให้พักชำระหนี้ 3 เดือน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)

ปกตินาย ก. ผ่อนชำระงวดละ 10,104.16 บาท คิดเป็นเงินต้น 3,874.99 บาท และดอกเบี้ย 6,229.17 บาท หมายความว่า

นาย ก. ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ธนาคารยังคิดดอกเบี้ย 6,229.17 x 3 = 18,687.51 บาท แล้วให้เริ่มผ่อน

ชำระในงวดที่ 40 และยังต้องจ่ายดอกเบี้ยของงวดที่ 37-39 ด้วย โดยอาจจะแบ่งจ่ายตามงวด หรือเรียกเก็บในงวด

สุดท้ายที่ปิดหนี้

กรณีที่ 3 ธนาคาร C ให้พักหนี้ 3 เดือน

ในระหว่าง 3 เดือน นาย ก. ไม่ต้องชำระหนี้ และธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยด้วย และเมื่อพ้น 3 เดือนไปแล้ว นาย ก. จะต้อง

กลับมาผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10,104.16 บาทตามเดิมในงวดที่ 37 เหมือนการหยุดเวลาไว้ในช่วง 3 เดือนที่มีการพักหนี้

ดังนั้น เราจึงต้องดูเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและดูว่าเราทำความเข้าใจไปทางที่ถูกต้องตรงกับธนาคารหรือ

ไม่ ลูกหนี้ทั้งหลายอย่ างเพิ่งดีใจ ว่ามาตราการที่ออกมาช่วยเหลือเรานั้น ธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยด้วย ต้องดูให้ดีๆว่า

ธนาคารนั้นๆออกมาตราการ “พักชำระหนี้” หรือ “พักหนี้” กันแน่ ก่อนที่จะโดนคิดดอกเบี้ยฟรีๆ 3 เดือน แบบไม่รู้ตัว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …