Home ข้อคิดดำเนินชีวิต หลายคนมักมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายเลยไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่

หลายคนมักมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายเลยไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่

0 second read
0
740

6 เคล็ดลับฝึกทักษะการสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตและในการทำงาน ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดไอเดียดีแค่ไหน

แต่ถ้าไม่รู้จักสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ ที่ต้องพึงระวังยิ่งกว่านั้นคือการ

ที่พย าย ามจะสื่อสาร แต่ไม่มีความชำนาญอาจถึงขั้นทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดเกิดปัญหาขึ้นและทำให้เกิดความ

ผิดพลาด เสียหายในที่สุด

หลาย ๆ คนมักมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่าย เลยไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือใส่ใจมากเท่าที่ควร ทั้งที่ในความ

เป็นจริงแล้วการสื่อสารเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่จะว่าย ากก็ไม่ย ากขนาดนั้นขอเพียง

แค่ต้องใส่ใจ ฝึกฝนและคิดตามดังข้อแนะนำต่าง ๆ ต่อไปนี้

1 : ถ้าจำไม่ได้ต้องจด 

บ่อยครั้งที่เราอยู่ในการประชุมอันย าวนาน และมีข้อถกเถียงข้อสรุปเกิดขึ้นมากมายที่เราต้องน้อมรับไปปฏิบัติต่อ

หรือต้องนำไปถ่ายทอดให้คนอยู่นอกห้องประชุมฟังเพื่อนำไปปฏิบัติติดตามงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีมากมาย

หลายข้อหลายเงื่อนไข เพื่อกันพลาดจดหรือบันทึกสักนิดจะดีมั้ยเพื่อไม่ให้ลืม อุปกรณ์การจดแล้วแต่ความถนัด

บางคนถนัดวาดเป็นรูปภาพก็สามารถทำได้ หรือสมัยนี้ทันสมัยกว่า แค่คว้าสมาร์ทโฟนมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก็

ได้เช่นกัน เอาที่ตัวเองอ่านเข้าใจและนำไปถ่ายทอดได้อย่ างมีประสิทธิภาพจะดีที่สุด

2 : จับประเด็นสำคัญ 

ในหนึ่งเรื่องราว หนึ่งคำสั่งที่เราได้ยินมา มันอาจจะเป็นเรื่องอารัมภบทต่าง ๆ นานา หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ยุทธ

ศาสตร์อะไรที่ย าวเหยียดมาก ๆ ก็ได้ ถ้ารับได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ส่งต่อสาร ก่อนจะไปบอกไปสั่งงานใคร

เราควรเรียบเรียงใจความสำคัญในสมองตัวเองสักนิด ว่าเราจะไปเล่าต่ออย่ างไรดี ให้กระชับและเหมาะสมกับ

บริบทของเนื้องานมากที่สุด การสื่อสารที่ดีไม่ใช่ว่าต้องไปพูดในทุกสิ่งที่คุณได้ยินมาให้ผู้ฟังรับทราบ ถ้ามัน

ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเนื้องานก็ไม่จำเป็นต้องพูด

3 : สื่อสารให้ตรงประเด็น 

เมื่อเรียบเรียงจับประเด็นสำคัญได้แล้ว เวลาต้องถ่ายทอดต่อก็อย่ าอ้อมค้อมพูดวนให้เกิดความสับสนไปอีก

สาร เมื่อได้รับการสื่อต่อหลาย ๆ ทอด ก็ย่อมเกิดความบิดเบือนได้มากอยู่แล้ว อย่ าไปพย าย ามจัดสรรปั้น

คำพูดให้ดูสวยงามแต่น้ำท่วมทุ่ง จนทำให้ผู้ฟังต้องไปจับประเด็นอีกรอบหนึ่ง พูดให้ตรงประเด็นจะย่น

ระเวลาได้อีกเยอะ เอาเวลาไปทำงานดีกว่าม าถอดรหัสคำพูด ว่ามั้ยคะ

4 : รู้ว่าต้องพูดอะไร กับใคร 

ต้องวิเคราะห์ผู้รับสาร ว่าเขาจำเป็นต้องรู้เรื่องไหน แล้วไม่ควรรู้เรื่องไหนบ้าง ต้องพูดอย่ างไรเพื่อประสาน

ประโยชน์ของหลาย ๆ ฝ่ายให้ลงตัว ในเรื่องเดียวกันถ้าเราให้ผู้บังคับบัญชาฟัง ก็ควรหยิบเอาประเด็นที่

ผู้บังคับบัญชาสนใจมาเล่าให้ฟังเ พ ร า ะอาจมีผลต่อนโยบายบริหาร แต่ถ้าเราให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง

อาจจะต้องเล่าอีกมุมหนึ่ง เป็นต้น

5 : พย าย ามทำความเข้าใจกับทั้ง 2 ฝ่าย 

ย ากที่สุดของการสื่อสาร คือ การเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างหลาย ๆ ฝ่าย ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจคน

ทั้ง 2 ฝ่าย ว่าแต่ละฝั่งมีความต้องการแบบไหน ในเรื่องใด และเค้าเหล่านั้นมี background ความรู้ในเรื่องราว

ต่าง ๆ มาดีมากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้บ่อยครั้งว่า บางคนไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนทำการสื่อสาร แล้วหลุดพูด

อะไรที่อีกฝ่ายไม่ควรรู้ออกมา หรือพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายตามไม่ทันเ พ ร า ะไม่มีการปูพื้นฐานเล่าย้อนเรื่องราวที่

น่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก่อนเลย ทำให้ผู้ฟังอาจจะต้องหาจุดเชื่อมเรื่องราวเอาเองจนอาจเกิดเป็นความ

เข้าใจผิด หรือแต่งเกินเรื่องเดิมไปมาก ออกแนวมโนแจ่ม มโนไปไกล ดังนั้นจึงควรใส่ใจและทำการบ้านมาให้

มากก่อนจะเชื่อมประสานประโยชน์ระหว่างหมู่คณะ มิใช่ทุกคนจะรู้ทุกเรื่องแบบที่เราคิดว่าเค้าน่าจะรู้ และ

ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจในมุมมองแบบเรานะจ๊ะ โปรดระวัง และเมคชัวร์

6 : อย่ าใส่อารมณ์ตัวเอง 

เรียกง่าย ๆ ว่าอย่ าดราม่า เมื่อเราเป็นคนตรงกลาง จะพูดจะคุยอะไรต้องระมัดระวัง อย่ าใส่อารมณ์ เหตุผลและ

ทัศนคติตนเองลงไปปรุงแต่งในสาร เ พ ร า ะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมได้ อย่ าได้ออก

ความเห็นจนกว่าจะโดนขอร้องให้แสดงความคิดเห็น ได้รับสารมาอย่ างไร หยิบประเด็นสำคัญมาสื่อสาร

ไปก่อน เซฟตี้เฟิร์สยังใช้ได้เสมอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัย ผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็นว่าน่ารำคาญ..ถ้าทำอยู่ก็เลิกเถอะ

ทำอยู่ก็เลิกเถอะ!! 5 นิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็น … …