Home ข้อคิดดำเนินชีวิต หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง 5 พฤติกรรมเหล่านี้

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง 5 พฤติกรรมเหล่านี้

1 second read
0
8,384

5 พฤติกรรมการใช้เงิน ที่คนอย ากรวยต้องหยุดทำ!

เ ค ย สงสัยไหมว่า ทำไมเราไม่รวยขึ้นเสียทีทั้ง ๆ ที่อดออมแทบเป็นแทบสิ้น หรือแม้กระทั่ง

เงินเดือนขึ้นทุกปี ๆ แต่เงินคงเหลือในบัญชีก็ไม่ได้เยอะขึ้นตามเงินเดือนเลย ซึ่งจริง ๆ แล้ว

ค ว า ม ร่ำร ว ย ไ ม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดออมหรือเงินเดือนขึ้นเพียงอย่ างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ

“พ ฤ ติ กร รมการใช้เงิน” เ พ ร า ะคนรวยที่แท้จริงเขาไม่ได้เก็บเงินเก่ง แต่พวกเขา “รู้จัก

เ ลื อ กใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด” วันนี้ขอแนะนำ 5 พฤติกรรมการใช้เงิน ที่คนรวย

เขาไม่ทำกัน

1 : คนรวยไม่ได้เลือกซื้อของถูก แต่เขารู้จักซื้อของที่ “คุ้มค่า”

ใครว่าถ้าอย ากรวยจะต้องซื้อแต่ของถูกของลดราคาเท่านั้น กลับกันคนรวยเขาไม่ได้เลือก

ซื้อของถูก แต่เขาซื้อของที่ “คุ้มค่า คุ้มราคา” เน้นการใช้งานที่ย าวนานแพงกว่าแต่ใช้งาน

ได้ดีกว่า ดีกว่าเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงินใหม่หลาย ๆ รอบเพื่อของที่ใช้การไม่ดี

2 : คนรวยไม่อยู่เฉย แต่เขารู้จักลงทุนในตัวเอง

ก า ร ล งทุ น ที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่การลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าร้อยล้าน พันล้าน แต่คือ “การ

ล ง ทุ น ใ น ตั วเอง” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในชีวิต วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอวัย

84 ปี แห่งบริษัท Berkshire Hathaway ผู้ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทรง

อิ ท ธิพลและประสบความสำเร็จที่สุดของโลก กล่าวไว้ว่า การลงทุนที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด

แ ละ ไ ด้ ผ ล กำไรเยอะที่สุด คือ การลงทุนในตัวของคุณเอง อันหมายถึง การศึกษาหา

ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียน หรือความรู้

ที่อยู่ในโลกกว้างนอกเหนือจากในตำรา

3 : คนรวยไม่หลงรื่นเริงไปกับสิ่งบันเทิง

แต่เขารู้จักพอกับสิ่งของฟุ่มเฟือย ต้องยอมรับว่าสิ่งยั่วยวนกิเลสในโลกปัจจุบันมีมากมาย

เ ห ลื อ เกิน คนรุ่นใหม่มักจะหลงไปกับสิ่งยั่วยุเหล่านี้ ใช้เงินไปกับสิ่งบันเทิงมากจนเกิน

พอดี วิ่งตามกระแสแฟชั่นและความทันสมัยของเทคโนโลยีโดยไม่รู้จักคำว่าพอในขณะ

ที่ ค น ร ว ย จะ รู้จักใช้เงินไปกับการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าซื้อของ

ฟุ่มเฟือยเหล่านั้น

4 : คนรวยไม่เคยพอใจกับรายได้ที่คงที่ แต่เขาจะมองหาช่องทางที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

แม้กระแสเงินสดจะไม่ติดลบ และมีรายได้คงที่เรื่อยมา แต่อย่ าลืมว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อย ๆ

กั ด กิ น เ งิ น ข องคุณจนเหลือก้อนเล็กลงเรื่อย ๆ อย่ านิ่งนอนใจกับรายได้ที่นิ่งอยู่กับที่

เ พ ร า ะคนรวยจะหมั่นหาโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้อยู่ตลอดเวลา

5 : คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน แต่เขาให้เงินทำงานแทน

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะทำงานเพื่อหาเงิน ตรงกันข้ามกับคนรวยที่ให้เงินทำงานแทนตัวเขา

นั่ น ก็คือการนำเงินไปลงทุนหรือสร้างประโยชน์อะไรบางอย่ างเพื่อให้ได้ผลตอบแทน

ก ลั บ ม า เ ป็นกระแสเงินสด ซึ่งการให้เงินทำงานแทนหรือการลงทุนที่เป็นที่นิยมนั้น

ตั ว อ ย่ า งเช่น การลงทุนในหุ้น กองทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนใน

ทองคำ เป็นต้น

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เงินและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยจำไว้

เสมอว่าเราไม่สามารถร่ำรวยได้ภายในพริบตา แต่ต้องอาศัยความอดทนเพื่อเรียนรู้

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของตน เพื่อความสำเร็จในระยะย าว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …