Home ข้อคิดดำเนินชีวิต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ควรมองข้าม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ควรมองข้าม

1 second read
0
786

ความสำเร็จและความมั่งคั่งที่มาจากน้ำพักน้ำแรงนั้นต้องอาศัยความขยันเป็นหลักซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ถูกไปเสียทีเดียว

เ พ ร า ะเหล่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จจากสองมือของตนเองนั้นต่างก็มีนิสัยบางอย่ างที่ช่วยผลัก

ดันให้ตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งในวันนี้เราพาไปดูกันว่านิสัยที่ว่านั้นคืออะไร และเ พ ร า ะอะไรนิสัยเหล่านี้จึง

ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ นำพาตนเองจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยมาสู่การเป็นบุคคลที่มั่งคั่ง ถ้าคุณ

เป็นคนหนึ่งที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลย

1 : ยื่นมือช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน

นักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจนมั่งคั่งเชื่อว่าไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง แต่จะต้องมี

กลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จคอยหนุนหลังอยู่ด้วยเ พ ร า ะคนที่มีเป้าหมายที่ความสำเร็จเหมือนๆ

กันจะช่วยกันผลักดันให้ทีมไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าการทำอะไรเพียงลำพัง

2 : ออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอทุกวันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ เ พ ร า ะการออกกำลังกาย

ไม่เพียงเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง แต่ยังส่งผลดีต่อสมองอีกด้วย เ พ ร า ะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์

สมองมากขึ้น ทำให้สมองทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

3 : อ่านหนังสืออยู่เสมอ

การอ่านหนังสือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 88% ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาอย่ างน้อย 30 นาทีต่อวัน

ในการอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองและหนังสือที่กลุ่มคนเหล่านี้อ่านส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ

ประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาตนเอง และหนังสือประวัติศาสตร์

4 : ตื่นเช้า

สุภาษิตที่ว่า “นกที่ตื่นเช้า ย่อมจับหนอนได้ก่อน” ยังคงใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัย และเป็นสิ่งที่นักธุรกิจที่ประสบ

ความสำเร็จด้วยตนเองต่างยึดถือไว้เป็นหลัก จึงทำให้พวกเขาตื่นเช้าอยู่เสมอโดยในการศึกษาหนึ่งพบว่าเกือบ

50% ของคนที่ร่ำรวย จากน้ำพักน้ำแรง ของตนเองมักจะเป็นคนที่ตื่นก่อนเวลาทำงานของตัวเอง 3 ชั่วโมง

ที่เป็นเช่นนั้นก็เ พ ร า ะว่าพวกเขาจะเผื่อเวลาไว้เพื่อเหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึง ซึ่งอาจกระทบกับการ

ทำงานของตัวเองได้

5 : แสวงหาที่ปรึกษา

การมีที่ปรึกษาที่ดีเป็นเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของเศรษฐีจำนวนไม่น้อย ซึ่งที่ปรึกษาของพวกเขาก็

ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อน หรือไม่ก็ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ โดยที่ปรึกษาที่ดี

จะต้องคอยให้กำลังใจและผลักดันให้นักธุรกิจเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และคอยสอนว่าอะไรที่ควรหรือ

ไม่ควรทำ รวมทั้งให้ประสบการณ์เพื่อให้นักธุรกิจนั้นได้นำมาเป็นบทเรียนประกอบการตัดสินใจ

6 : ใช้เวลากับคนที่ประสบความสำเร็จ

เราจะสังเกตได้ว่า คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ

นั่นก็เป็นเ พ ร า ะว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างจะมอบแง่คิดดีๆให้แก่กันและให้ประสบการณ์ให้กันอยู่เสมอ

รวมทั้งคอยให้กำลังใจและนำพากันไปสู่ความสำเร็จ

7 : คิดบวก

ความสำเร็จในระยะย าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหนักเพียงอย่ างเดียว แต่ต้องมีการคิดบวกมาเสริมทัพด้วย

ซึ่งส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนแต่เป็นคนที่คิด

ในแง่บวกอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเ พ ร า ะว่าความคิดในแง่บวกสามารถกระตุ้นให้คนเราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่า

ในทางกลับกัน ความคิดในแง่ลบจะยิ่งบั่นทอนความมุ่งมั่นและทำให้ประสบความล้มเหลวได้ง่ายกว่า

8 : วางตัวเหมาะสม และมีมารย าทที่ดี

คนที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่วางตัวเหมาะสมและมีมารย าททางสังคมที่ดี เ พ ร า ะนั่น

เป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จ การวางตัวอย่ างเหมาะสมในวงสังคมจะทำให้คนอื่นๆ มองเราในแง่บวก และ

อย ากให้ความช่วยเหลือเมื่อร้องขอ ซึ่งมารย าทที่ดีง่ายๆ ที่เหล่านักธุรกิจไม่เคยพลาดก็คือ การส่งการ์ด

ขอบคุณ หรือการแสดงความยินดีด้วยความจริงใจในโอกาสต่างๆ การแต่งตัวอย่ างถูกกาลเทศะ รวมทั้ง

มารย าทบนโต๊ะอาหาร

9 : ให้เวลา 15-30 นาที ต่อวันในการคิดถึงเรื่องต่างๆ

การคิดเป็นอีกกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นเหล่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จจึงให้ความสำคัญกับการคิด

เป็นอย่ างมาก โดยมีการศึกษาหนึ่งได้เปิดเผยว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะให้เวลาตัวเองวันละ 15-30 นาทีในช่วงเช้า

เพื่อคิดถึงเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ สุขภาพ การเงิน หรือแม้แต่เรื่องของการกุศล ซึ่งนั่นทำให้พวกเขา

สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

10 : ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ

ความสำเร็จจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ฟีดแบ็กต่างๆ ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ

ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จนั้นต้องการ เพื่อให้ตนเองรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น เดินไปในทางที่ถูกที่ควร

ดังนั้นเหล่าบรรดาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแค่เพียง

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม

11 : จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำอยู่เป็นนิจ

การดำเนินงานหรือธุรกิจต่างๆ ในแต่ละวันล้วนแต่มีเรื่องมากมายให้ต้องทำ ซึ่งถ้าหากเก็บทุกอย่ างไว้ในหัว

นอกจากอาจจะทำให้หลงลืมแล้วก็ยังทำให้สมองใช้งานอย่ างหนัก และไม่เป็นผลดีต่อการใช้ความคิดใน

การตัดสินใจ ดังนั้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งหลาย จึงมักเลือกที่จะจดบันทึกสิ่งที่ทำไว้ในสมุด

บันทึกเสมอ เพื่อให้สมองได้ทำงานด้านอื่นๆ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ

12 : ใช้เวลาทุกนาทีอย่ างคุ้มค่า

อีกเคล็ดลับหนึ่งที่กลายเป็นนิสัยของบรรดาเหล่ามหาเศรษฐีระดับโลกที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตนเองนั่นก็คือ

พวกเขา ใช้เวลา ทุกนาทีอย่ างคุ้มค่าเสมอ และจะไม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเชียว เ พ ร า ะพวกเขา

เชื่อว่า ถ้ามัวแต่ ให้เวลากับทุก ๆ เรื่อง ก็จะมีแต่เสียเปล่า จากการศึกษาพบว่า 67% ของนักธุรกิจที่ประสบความ

สำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองใช้เวลาในการดูทีวีต่อวันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ 63% ของนักธุรกิจเหล่านั้น

ก็ใช้เวลาไปกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์อย่ างการเล่นเฟซบุ๊กและการดูยูทูบวันละไม่ถึง 1 ชั่วโมงเช่นกัน

13 : มุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

ผู้คนส่วนใหญ่มักเลือกงานที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรก แต่สำหรับบรรดามหาเศรษฐีกลับเลือกงานที่ตัวเองมีความ

สนใจมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เ พ ร า ะพวกเขามีความเชื่อว่า หากเลือกทำในสิ่งที่ชอบหรือให้ความสนใจ จะทำให้

พวกเขามีความมุ่งมั่นและสามารถทำงานได้อย่ างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

14 : ไม่เดินตามใคร

จะสังเกตได้ว่ามหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ไหลไปตามกระแสนิยมของคนทั่วไป แต่จะสร้าง

จุดยืนของตนเองและชักจูงให้ผู้อื่นเข้าร่วมด้วยเสียมากกว่า เ พ ร า ะพวกเขาเชื่อว่าการเดินตามคนอื่นนั้นไม่มีวัน

ประสบความสำเร็จ

15 : ไม่กลัวที่จะล้มเหลว

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจย่อมตั้งอยู่บนความเสี่ยง และความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้ แต่บรรดาเหล่าเศรษฐี

ที่มั่งคั่งขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง กลับเป็นคนที่ไม่กลัวคำว่าล้มเหลว เ พ ร า ะพวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่

ล้มเหลว นั่นคือโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …