Home ข้อคิดดำเนินชีวิต หากวันนึงเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตไม่ยั้งเพียงจดจำข้อคิดเตือนใจนี้ไว้

หากวันนึงเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตไม่ยั้งเพียงจดจำข้อคิดเตือนใจนี้ไว้

0 second read
0
1,099

ข้อคิดเตือนใจ จงท่องเอาไว้ 10 ข้อ หากวันหนึ่งต้องพบมรสุมชีวิต

หากวันใดวันหนึ่งที่คุณพบเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณ จนทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ต่อชีวิต ขอเพียงแค่คุณ

จดจำข้อคิดเตือนใจเหล่านี้ไว้ และ จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1 : จงพย าย ามมองหาสิ่งดีๆ ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใดไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผน

ไว้หรอก หากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น!!

2 : บางครั้งสิ่งไม่ดี ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ จงมองให้เห็นถึงความงามใน

ช่วงเวลาอันเลวและรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

3 : ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรๆ จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึง

สิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย ๆ

และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี พอและครบถ้วนแล้ว

4 : ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุกข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า

โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี มันเกิดขึ้น

แล้ว ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

5 : ให้จําไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งทีดีที่สุดนั้น ถึง คุณจึง

ไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอด เ พ ร า ะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือ

การก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6 : ลองนับลมหายใจเข้าออกของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เ พ ร า ะมีอีกหลายคนที่นอนหลับ

ไปแล้วไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกเลย เมื่อทุกอย่ างผิดพลาดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่

จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นฝันไม่ดี คุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เ พ ร า ะคุณ

ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

7 : ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไร จงลุกจากที่นอนแล้วรีบเก็บที่นอน เ พ ร า ะการเก็บที่นอนนั้นเป็นการตอกย้ำ

ว่า อย่ างน้อยๆเช้าวันนี้คุณก็ทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่ าง และมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอย ากทำสิ่งอื่นๆต่อไป

อีก หากวันนี้มันแย่จริงๆ ตอนเย็นที่คุณกลับมาบ้านล้มตัวลงนอน อย่ างน้อยก็ยังมีที่นอนที่ถูกจัดไว้อย่ างเป็น

ระเบียนเรียบร้อยรอคุณอยู่

8 : หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจําไว้ว่า

“คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริงๆ แล้วคุณมี อิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่ง

ฝันได้ เ พ ร า ะฉะนั้นจงอย่ าให้ความเป็นจริงทำหมดกําลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง

และทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9 : การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่า จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวไม่ดีทิ้งไป

บางครั้งเราก็ชอบ สร้างปัญหาทีไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักสมอง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเองปล่อย

ให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่ างกําลังผิดพลาดจริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากกันนะ?”

10 : ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลย

เราก็แค่แกล้งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชีวิต ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกัน

หมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอก ดังนัน ถ้าหลาย ๆ อย่ างผิดพลาด จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้

มีตัวคนเดียว เ พ ร า ะเราทุกคนอยู่บนเรือลําเดียวกัน

ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งตระหนักได้ว่า

ที่ผ่านมานั้นเราต่างไม่รู้อะไรเสียเลย

เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้ไปซะหมดทุกเรื่อง

แต่แล้วก็ค้นพบว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่ๆ

ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …