Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อยากมั่นคงในชีวิต ควรคิดแบบคนรวย สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

อยากมั่นคงในชีวิต ควรคิดแบบคนรวย สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

0 second read
0
22,850

จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จ กลายเป็น คนรวยได้ เขามีความพิเศษที่ต่างจากคนอื่น

เริ่มตั้งแต่วิธีการคิด ทัศนคติเรื่องเงิน ที่มันแตกต่างจากแนวคิดคนส่วนใหญ่

มองมาที่เรา สู้อุตส่าห์อดทน ออมเงิน ขยันทำงาน ไม่ฟุ้ มเฟื อ ย

ทำทุกอย่างก็แล้ว แต่ทำไมยังไม่รวยสักที ฉะนั้นวันนี้จะพาไป ทำให้เข้าใจว่า

เศรษฐีเขามีมุมมองมีแนวคิดกันอย่างไร เขาถึงได้ประสบความสำเร็จกัน

1. มีหัวการค้ าตั้งแต่เด็ ก

กว่าจะมาเป็นคนที่รวย ตั้งแต่เล็กๆ ต้องมีความมานะมุ่งมั่นตั้งใจจริง

2. เขาเชื่อว่า ฉันสร้างชีวิตได้ตัวเอง

จะให้เข้าใจง่ายๆ นั่นคือ การที่จะเป็นคนที่รวยได้ก็ต้องเริ่มคิด

สร้างตัวได้ ด้วยตนเอง ไม่คิดพึ่งพาคนอื่นไปตลอดนั่นเอง

3. ให้เงิน ทำงานด้วยตัวมันเอง

เพราะไม่มีใครรวย จากการข ายแ ร งและเวลาแลกเงินหรอกนะ

เพราะคุณมีร่างเดียว กับเวลา 24 ชั่ วโมงเท่าๆ คนอื่นนั่นแหละ

เพราะคนรวยสร้างเครื่องจั กรทำเงิน เพื่อมาทำงานแทน

ฉะนั้น คุณจงสร้างระบบให้เงินทำงานแทนคุณ แล้วคุณจะสบาย

4. ออมเงิน เพื่อการลงทุ น

อย่าออมเพื่อออมแค่นั้น แต่จงออมเพื่อลงทุ น นำเงินไปไว้

ในหน่วยลงทุ น ที่คุณจะไม่ไปแตะมันเป็นปีๆ

เพื่อปล่อยให้มันทำงานแทนไปเรื่อยๆ นั่นแหละ

5. หลงใหลใน Money

ไม่มีใครที่เขาร่ำรวย ได้ด้วยใจที่เกลี ย ด เงินหรอกนะ หากคุณด่ าเงิน

เ ก ลี ย ดชังเงิน มันก็จะหนีไปจากชีวิตคุณ คนรักเงิน ไม่ใช่คนเล ว

แต่เพราะเขาเข้าใจคุณค่า ว่ามันสามารถทำให้คุณไปสู่สิ่งอื่นๆได้

เพียงรักเงิน แล้วคุณจะดึ งดู ดเงินมาให้คุณเอง

6. อย่าหล อกตัวเอง ว่ารวยด้วยการอวด

ปัญหาของคนรุ่นใหม่ คือยอมเป็นหนี้ เพื่ออวดรวย ใช้ของหรู

แต่บัญชีไ ร้เงิน และการเงินติดลบ บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ มันคือ

ความรวย แบบจ อมป ล อ ม

7. เล็ง 100 ล้าน อย่าเล็ง 1 ล้าน

การตั้งเป้าต่ำ เป็นความผิ ดพล าดทางการ เมื่อตั้งเป้าต่ำ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่ำ

ฉะนั้น ตั้งสูงไว้ก่อน แล้วหาวิธีทำให้ได้มา เพราะโลกนี้ มันมีเงินเหลือสำหรับ

ทุกคนอยู่แล้ว ฉะนั้น ไม่ต้องกลั ว ว่าจะไม่ได้ร้อยล้าน ถ้าไปไม่ถึงดวงจันทร์

อย่างน้อยๆ ก็ยังลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวก็แล้วกัน

8. เลิกตั ดพ้อเรื่องต้นทุนชีวิต

จงลงมือทำโดยไม่สนใจ ว่าต้นทุนชีวิตจะต่ำขนาดไหน

การโฟกัสที่สิ่งที่ข าดเป็นเรื่องเสี ยเวลาจริงๆ คนเราเกิดมาจนหรือรวยมันไม่ผิด

เพราะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้ว ก็ควรทำสิ่งที่มีประโบช์มากกว่า

ไม่ใช่ไปเสียเวลากับเรื่องที่มันแก้ไม่ได้

9. เข้าหา คนรวย

คืออยู่กับคนรวยเรียนรู้จากเขา ทำงานอย่างคนรวย

หลายคนไม่กล้ าเข้าหา แต่รู้มั้ยว่า คนรวยและคนสำเร็จ

พวกเขาเป็นคนใจกว้างใจดีชอบการแบ่ งปั น ความรู้มากๆ

10. จงโฟกัส ที่การหาเงินเพิ่ม

จงออมเงินเอาไว้ แต่สมัยนี้ความรวยจากการออมเป็นไปได้ย ากจริงๆ

ฉะนั้น ควรโฟกัสที่การหาเงินเพิ่มมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการ

เพิ่มทักษะตัวเอง ให้มีเงินเดือนสูง ไปจนถึงการสร้างธุรกิ จได้เอง

11. เป็นห นี้ ที่ก่อให้เกิดร ายได้ขึ้นมา

อย่าเป็นหนี้เพื่ออวดรวย เพราะคุณจะไม่มีวันรวยได้เลยถ้าเช่นนี้

ถ้าห นี้นั้นก่อให้เกิดร ายได้ เช่น การที่ซื้อรถ เพื่อขับไปข ายของ

ให้กับคนทั่วเมือง ร ายได้มากกว่า ค่าผ่อนรถ เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …