Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อย่ าเก็บทุกเรื่องที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆเก็บไว้เรื่องไม่ดีปล่อยผ่าน

อย่ าเก็บทุกเรื่องที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆเก็บไว้เรื่องไม่ดีปล่อยผ่าน

0 second read
0
1,341

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น”ในที่นี้คือการ“ยอม”ให้คนอื่น

บ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเ พ ร า ะมันจะช่วยให้ความ

สัมพันธ์ ของเรา และ เขา ดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วย

เหลือกันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็น

ด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิด

ในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนเราซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขา ด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ

ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้

ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็

ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิด

พร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอก เ พ ร า ะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความ

คิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำ

ของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขา ด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้

มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้

ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผล

เอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเ พ ร า ะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือ

บังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเ พ ร า ะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็น

ความเกลียดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดัง

เดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว

คลื่นลมจะสงบ เ พ ร า ะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนใน

ครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ

มิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเ พ ร า ะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้าง

ขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสียบ้าง ในบ้างครั้งเพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสียบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง

เปลืองเวลารูดซิบปาก เสียบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา

มากวนใจเ พ ร า ะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ไม่ดีเ พ ร า ะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และไม่ดีอย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่

ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ไม่ดี ก็ปล่อยผ่าน

ใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอคนบางคน… แค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง… แค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเรา

เข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …