Home ความรัก อย่ าเลือกคู่ชีวิตแค่หล่อสวยจงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาและรู้จักช่วยทำมาหากิน

อย่ าเลือกคู่ชีวิตแค่หล่อสวยจงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาและรู้จักช่วยทำมาหากิน

0 second read
0
1,176

“อย่ าเลือกคู่ชีวิตแค่หล่อ-สวย” เพียงแค่เอาไว้ออกงาน แล้วทำอะไรไม่เป็น นอกจากเกาะกินไปวันๆ เ พ ร า ะมัน

ไม่มีประโยชน์ จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดา และรู้จักช่วยทำมาหากิน กล้าอยู่เคียงข้างเราในวันที่มีปัญหา นี่แหละ

คู่ชีวิตที่แท้จริง

การมีชีวิตคู่ หลายๆ คนมองหาคู่รักที่หน้าตาดีมีฐานะการเงินที่ดี สามารถเลี้ยงเราได้ดีไปจนตลอดจนละเลยความรัก

ความเอาใจใส่ และความเข้าใจกัน เ พ ร า ะหลายๆ คนลืมไปว่ารูปร่างหน้าตาหรือการมีเงินทองมากมายนั้นไม่ใช่สิ่ง

สำคัญที่สุดที่จะทำให้คู่รักอยู่ต่อไปได้ไปจนตลอด

หากมีคนรักที่หน้าตาดี ฐานะดี แต่ไร้ซึ่งความรักความเข้าใจ มันก็จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณไม่ราบรื่น มีอุปสรรคและมี

ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาอย่ างไม่หยุด เ พ ร า ะความไม่เข้าใจกันการไม่พูดคุยกัน นั่นเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้มี

ปากเสียงกันได้

เขาว่ากันว่าแม้นมีวาสนา เพียงขอมีบ้านที่แสนสงบสุข ไม่ได้หวังหลังใหญ่โตหรูหรา แต่ต้องมีความแข็งแรงไปด้วย

ความอบอุ่น และความรักใคร่ความกลมเกลียวที่มีอยู่ในบ้านไม่หวังบ้านสวยงามมีความเลิศหรู แต่หากไร้ซึ่งความ

จริงใจของครอบครัว ความปรารถนาที่ดีต่อกันก็ไร้ประโยชน์

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ แต่หากมีสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็น

มิตร มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเลิศเลอกว่าคู่อื่นๆ แต่หากดีมีสิ่งที่สมกัน ศีลเสมอกัน

ไ ม่ ไ ด้ หวังว่ามีความสวยหล่อมากมาย หากจะเดินไปด้วยกันแล้วมีความส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน

การเงิน สังคม การใช้ชีวิตคู่ ไม่หวังให้เป็นช้างเท้าหน้าแต่เลือกที่จะก้าวไปพร้อมๆ กัน เดินเคียงข้างกัน เลือกที่

จะอยู่ด้วยกันสร้างรอยยิ้มด้วยกัน

ไม่ได้หวังงานที่มีหน้าตาเอาไว้อวดอ้าง แต่หากเป็นงานที่เลือกทำแล้วมีความสุข มีนายดี มีเพื่อนดี มีลูกน้องที่ดี

ไม่ได้หวังรายได้มากมายมหาศาล หวังแค่เลี้ยงดูครอบครัวได้และที่สำคัญคือ ไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์ที่เสื่อม

ราคา เพื่อเป็นการอวดเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคม

ไ ม่ได้หวังให้บั้นปลายของชีวิตประสบความสำเร็จสูงสุด ขอให้มีสุขภาพที่ดีตามวัย เมื่อสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเรา

ทุกคนนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความสุข ความเรียบง่ายและความสงบการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและคนที่รักอย่ าง

มีความสุข สิ่งอื่นๆ สิ่งของที่ชื่นชอบเงินทองมากมาย นั่นเป็นสิ่งของนอกกายที่ไม่ได้มีมูลค่าสำหรับตัวเรา การใช้

ชีวิตให้พอเพียงนั่นก็เป็นความสุขของชีวิตคุณได้ดีเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …