Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อย่ าให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องเป็นอุปสรรคสำหรับการครองชีวิตคู่

อย่ าให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องเป็นอุปสรรคสำหรับการครองชีวิตคู่

0 second read
0
5,824

เงินออมของคนรักกัน เคล็ดลับดี ๆ สำหรับการจัดการเงินทอง 

ห า ก ถามว่า ความรักอย่ างเดียวเพียงพอไหมสำหรับการครองชีวิตคู่ การแต่งงานเป็น

เพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว จากสถิติในปี 2560 มีคู่รักที่จดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น

297,501 คู่ แต่ใครจะคิดว่า ในปีเดียวกันจะมีคู่ที่จดทะเบียนหย่ ากันถึง 121,617 คู่

และสาเหตุหลัก ๆ ของการหย่ าร้างนอกจากเรื่องการหมดรักกันแล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้น

เรื่องการจัดการเงินทองในครอบครัว จากการสำรวจครอบครัวจาก 13,000 ครัวเรือน

ทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 จะเห็นว่า ครัวเรือนไทยมีการ

ออมทั้งสิ้นเพียง 66.7% ที่เหลือยังไม่มีการออม และมีเพียง 22.4% ที่มีการออม

ก่อนใช้ โดยส่วนใหญ่ออมเงินโดยเก็บเป็นเงินสดและฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์

ดังนั้น หากคู่รักคิดจะครองคู่กันแล้ว ความรักอย่ างเดียวคงไม่เพียงพอสำหรับคู่รักที่

มีรายได้ทั้งคู่ ขอแนะนำเคล็ดลับดี ๆ สำหรับการจัดการเงินทอง ดังนี้

รวมกระเป๋าออม

1 : ค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถ

2 : ค่าใช้จ่ายบุตร

3 : ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ/ ค่ารักษาพย าบาล

4 : ค่างวดผ่อนชำระบ้าน/ รถ

5 : ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว

6 : ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

แยกกระเป๋าออม

1 : ค่าดูแลบุพการี

2 : ของใช้ส่วนตัว

3 : ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระหนี้สินเดิม

ก า รจัดการเงินออมสำหรับการรวมกระเป๋าออม แนะนำให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ร่วม หรือ

บัญชีกองทุนรวมตลาดเงิน และกำหนดสัดส่วนการออมจากรายได้ เช่น เบื้องต้นอาจจะ

ออมคนละ 10 – 25% ของรายได้ หากเงินออมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้อง

ออมมากขึ้น และสำหรับการออมส่วนตัวก็เป็นสิ่งจำเป็น เ พ ร า ะหลายคู่เวลาที่นำเงิน

ม า อ อมรวมกันทั้งหมด มักจะมีปัญหาในการจะนำเงินไปใช้สำหรับความชอบส่วนตัว

เ ช่ น บางทีแม่บ้านอย ากได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือ พ่อบ้านที่ชอบออกรอบตีกอล์ฟ

อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้ สำหรับเงินออมส่วนตัว แนะนำให้ออม

ประมาณ 10 – 15% ของรายได้ หลังจากออมเงินแล้วขอแนะนำให้นำเงินออมไป

ลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

สำหรับคู่รักที่มีรายได้เพียงฝ่ายเดียว ส่วนอีกฝ่ายอาจจะเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่คอย

เลี้ ยงลูก ก็มีอยู่มากในปัจจุบัน ผู้ที่มีรายได้ควรจะมีการออมสำหรับครอบครัวประมาณ

25% และต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีที่ไม่มีรายได้เนื่องจากการเลี้ยงดูบุตรเป็นงาน

ที่ สำ คั ญไม่แพ้กัน ซึ่งในทางกฎหมายแล้วสำหรับคู่รักที่จดทะเบียนสมรส เงินได้ที่

ทั้ ง สองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหาได้หลังจากวันที่จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสิน

สมรส ดังนั้นจะถือว่าเป็นเงินได้ทั้งหมดของครอบครัว

สุดท้าย อย่ าให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องเป็นอุปสรรคสำหรับการครองชีวิตคู่ ขอให้คู่รัก

ทุกคนมีความสุขมาก ๆ ขอให้รักกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร มีเงิน

มีทองไหลมาเทมาก และรักกันตลอดไป

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …