Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับผลสำเร็จต้องอาศัยการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ

อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับผลสำเร็จต้องอาศัยการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ

3 second read
0
974

แน่นอนว่าผู้ชายหลายๆคน มักจะมองว่าเพศหญิงนั้นอ่อนแอ อ่อนไหวง่าย ไม่มีความมั่นคง ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้ลังเลแต่ปัจจุบัน

ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว ทำให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมทางสังคมเหมือนกับผู้ชายได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน

หรือด้านครอบครัว เราก็จะเห็นผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคม ทั้งด้านการบริหาร การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา

และวันนี้ gangbeauty ได้นำ 5 บุคลิกของเก่งที่มักประสบความสำเร็จในชีวิตมาให้อ่านกันค่ะ ว่าเขาเหล่านั้นมักมี

ความคิดอย่ างไรกันบ้าง !!

1 : ความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียรพย าย ามเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ในทุกวันนี้ผู้หญิงถูก

ประเมินค่าต่ำเกินไปในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งด้านการทำงานเ พ ร า ะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไรเธอรู้คุณค่า

ของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่นประกอบกับความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้นใน

การเรียนรู้เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

2 : พัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะ

ประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเธอให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

3 : บริหารจัดการการเงินได้ดี

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น มีความสามารถในการบริหารจัดการการเงินเป็นอย่ างดี จากผลสำรวจการให้ความ

สำคัญด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด (MasterCard Consumer Purchasing

Priorities 2016) พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทย มีการตัดสินใจด้านการเงินเกี่ยวกับการออมและการลงทุนมากที่สุด

และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือน เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้

ความสำคัญเป็นอันดับแรก เ พ ร า ะมันทำให้พวกเธอสามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงินออม

การลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

4 : ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีครอบครัวเป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงานอย่ างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ไม่ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่

ครอบครัวต้องการเธอเธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับผู้หญิงแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองถือเป็นความสำเร็จของครอบครัว

ด้วยเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิต

ครอบครัวของพวกเธอและการทำงานนั่นเอง

5 : ไม่กลัวที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบาย

สามารถรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆ

เหล่านี้จะนำพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ เ พ ร า ะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความเสี่ยง และพวกเธอก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ฟังดูแล้วไม่

น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้วทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …