Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อาชีพสายงานเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้

อาชีพสายงานเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้

2 second read
0
767

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือตัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่มก็อาจจะช่วยทำให้การทำงาน

ของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกัน

1 : สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแรงมากเทรนด์การรักสุขภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่

มากเ พ ร า ะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่ างแพร่หลายทำ

ให้ผู้ที่รักสุขภาพแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดี

ที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์

ฟิตเนสหรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคลมีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านออนไลน์ที่สามารถเป็นกระแสได้ ก็เ พ ร า ะ

มีผู้นำเทรนด์อย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรักษาความงามและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้

อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่ างยิ่ง

2 : สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์

ให้เช่า ฯลฯ เ พ ร า ะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อย ากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop

ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่

พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

3 : สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มี

ภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรักษาด้วยย าแผนปัจจุบันอีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต

ทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความ สามารถ

แนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติ อย่ างการรับประทานอาหารคลีน

หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รัก

สวยรักงามและรักสุขภาพ

4 : สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มี

ปัญหาและไม่มีความรู้รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจนทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0 เริ่มมีการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณ

เหมือนอย่ างในอดีตที่ผ่านมาอีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเ พ ร า ะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่ายจากการเป็น

มนุษย์เงินเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการ

วางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่ างยิ่ง

5 : สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เ พ ร า ะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้องใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสาร

เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคย

กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ

ด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อ

ยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจน

ถึงหลักล้านเลยทีเดียว

6 : สายพย  าบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ างเป็นทางการได้เลยเ พ ร า ะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและ

ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ยังมีกลุ่มคน

มากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแล

เอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพย าบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างใน

ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงาน

หรือไปทำงานตามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

7 : สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อย่ าลืมว่าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพโค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด

โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความ

เชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ าง

เหมาะสมโดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆไปจากที่เป็นอยู่และ

คุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบ

ความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …