Home ข้อคิดดำเนินชีวิต อิสรภาพทางการเงิน..ความลับที่ยิ่งใหญ่ของความมั่งคั่ง

อิสรภาพทางการเงิน..ความลับที่ยิ่งใหญ่ของความมั่งคั่ง

21 second read
0
718

ความลับที่ยิ่งใหญ่ของ ความมั่งคั่ง

…..แม้ว่าจะมีเงินเป็นพันล้าน ถ้าไม่รู้ความลับนี้ ก็ไม่มีทางรู้สึกถึงคำว่า “ความมั่งคั่ง หรือที่เรารู้จักกันว่า Wealth”

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “ความมั่งคั่ง” คือการที่ต้องมีเงินเยอะ ? แล้วสำหรับเพื่อน ๆ ล่ะคิดว่า “อิสรภาพทางการเงิน”

หมายความว่าอย่ างไร?

ถ้าคิดว่าการมีเงินจำนวนมาก จะทำให้พบกับคำว่า อิสรภาพทางการเงิน .ลองสังเกตดูนะคะ ทำไมหลายคนแม้ว่า

จะมีเงินเยอะ กลับมิได้รู้สึกถึง คำว่าความมั่งคั่งเลย และทำไมอีกหลายคนแม้จะมีเงินไม่เยอะ แต่กลับรู้สึกได้ถึง

คำว่า ความมั่งคั่ง (Wealth)

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?ถ้าไปถามนักวางแผนการเงิน ความหมายของคำว่า ความมั่งคั่ง หรือ Wealth คำตอบที่จะ

ได้รับคือ ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ – หนี้สิน

ยิ่ ง มีสินทรัพย์มาก หนี้สินน้อย ยิ่งมีความความมั่งคั่ง แต่อย่ างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่ควรจะมีมาก คือ สินทรัพย์

สำหรับการลงทุน

วันนี้เรามาให้มุมมองอื่น ๆ ว่า…. ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะ หรือ รวยล้นฟ้า ก็สามารถมีความมั่งคั่ง (Wealth)

ได้เช่นกันเรามารู้จักความลับของ ความมั่งคั่ง (Wealth) กันดีกว่า เริ่มจาก ความลับของ wealth ข้อแรก คือ

คำว่าความมั่งคั่ง (Wealth) ไม่ได้หมายถึงเงินอย่ างเดียว แต่ความมั่งคั่งมีถึง 6 ประเภท

ประเภทที่ 1 Physical Wealth คือ ความมั่งคั่งด้านสุขภาพร่างกาย

“อ โร คย า ปรมาลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ เมื่อสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมี

พลังงานในร่างกาย ก็จะพร้อมทำงานทุกอย่ างให้เป็นไปได้ ถ้าสุขภาพร่างกายของตัวเองยังดูแลให้ดีไม่ได้

แล้วจะจัดการสุขภาพการเงินของตัวเองได้อย่ างไร ดังนั้นอย ากจะรวยจงดูแลร่างกายให้แข็งแรงเสียก่อน

ประเภทที่ 2 Emotional Wealth คือ ความมั่งคั่งทางอารมณ์

ชีวิตจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้ามีเงินเยอะมากมาย แต่ไม่มีความสุข ถ้ามีเงินมาก แต่มีความเครียดมาก

กังวลเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา เงินทองจะมีความหมายอะไรในชีวิต? ก่อนจะมีความความมั่งคั่งทางการเงิน

จะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ก่อน

ค ว า ม มั่ นคงทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความอดทนในสถานการณ์ที่กดดัน คนที่

มีความมั่นคงในอารมณ์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่ างมั่นคงและผ่านพ้นสถานการณ์

นั้นไปได้ อย ากจะรวยเงินทองและมีความสุข จงมีความมั่งคั่งทางอารมณ์

ประเภทที่ 3 The Wealth of Relationships คือ ความมั่งคั่งด้านความสัมพันธ์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยตอบคำถาม ที่มีคนถามเขาว่า อะไรคือความสำเร็จของคุณ? เขาตอบว่า “ถ้าคุณแก่ลง

แล้วคนที่คุณอย ากให้รักคุณพวกเขารักคุณ ถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว” ในทางกลับกัน บางคนอยู่ใน

forbes 400 แต่ไม่มีใครรักเขาเลย ถ้าคนรอบตัวคุณรักคุณ คุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จ

จาก BuffettCode โค้ดลับรวยหุ้น ลงทุนแบบบัฟเฟตต์ ลองตรวจสอบว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบ

ข้างดียอดเยี่ยมแค่ไหน จะมีประโยชน์อะไรที่มีเงินเป็นพันล้าน แต่นั่งกินข้าวคนเดียว วันที่จากไป ไม่มีใคร

พูดถึงความดีแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครเศร้ากับการจากไป

ประเภทที่ 4 The Wealth of Time คือ ความมั่งคั่งด้านเวลา

มี ค น จำนวนมาก แม้ว่าพวกเขาจะมีเงินแล้ว แต่พวกเขากลับสูญเสียเวลา ทำแต่งาน แต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว

เวลาเป็นทรัพย ากรที่จำกัดที่สุด เวลาย้อนกลับไม่ได้ แต่บ่อยครั้ง ที่คนเราเสียเวลาไปกับการทำบางสิ่งที่ไม่มี

ความสำคัญในชีวิต ถ้าอย ากจะรวย คุณควรจะต้องทำงานที่ไม่ได้รับเงินตามเวลา เช่น เงินเดือนเป็นการขาย

เวลาให้นายจ้าง ในเวลาที่เท่ากัน จงทำงานที่จะได้เงินตามความสามารถ อย่ าขายเวลาแลกเงิน

ประเภทที่ 5 The Wealth of Mission คือ ความมั่งคั่งด้านภารกิจ

เ มื่ อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต เป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ มันจะทำให้ชีวิตมีความหมาย งานที่ทำ

อยู่มันจะกลายเป็นการเล่น แม้จะหนัก แม้จะมีอุปสรรค ก็จะทำมันอย่ างมีความสุขไม่มีประโยชน์ ถ้าทำสิ่งใดๆ

เพียงเ พ ร า ะเงิน มันจะไม่ยั่งยืน ซักวันจะเลิกทำมัน

ประเภทที่ 6 Financial Wealth คือ ความมั่งคั่งทางการเงิน

สุดท้ายสิ่งที่นักการเงินชอบพูดถึง แน่นอนว่า “เงิน” สามารถเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีอิสรภาพได้ เงินดลบันดาล

สิ่ ง ต่าง ๆ ได้ แต่จงจำไว้ว่า “เงิน” ไม่สามารถทำให้ความมั่งคั่งทางการเงินสำคัญไปกว่า ความมั่งคั่งของ

สุขภาพ อารมณ์ ความสัมพันธ์ เวลา และภารกิจ และจงจำไว้ว่า ถ้าทำให้เงินสำคัญเป็นลำดับแรก ชาตินี้

อาจจะไม่ได้พบกับคำว่า Wealth ที่แท้จริงความลับข้อสองที่คุณควรจะรู้คือ ความมั่งคั่ง เป็นอารมณ์

ความรู้สึก โดยเริ่มจากวิธีคิดในจิตใจ

มีเงิน 1,000,000 บาท

มีเงิน 100,000,000 บาท

มีเงิน 1,000,000,000 บาท

ถ้าคุณรู้สึกพอใจกับเงินเหล่านั้น คุณก็จะรู้สึกได้ถึงความมั่งคั่งดังนั้นคุณก็สามารถเข้าถึง ความมั่งคั่ง

(Wealth) ได้ทันที ไม่ต้องรอให้รวยเป็นพันล้าน หรือหมื่นล้าน

จงให้ความสำคัญสำหรับ Wealth ในด้านสุขภาพ อารมณ์ ความสัมพันธ์ เวลา และ สิ่งที่คุณอย ากจะ

ทำก่อน แล้วค่อยให้ความสำคัญ Wealth ด้านการเงิน เท่านี้ชีวิตก็จะเข้าถึง Wealth อย่ างสมบูรณ์

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …