Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เก็บเงินล้านแรกให้ได้ ด้วย 2 วิธี แม้มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้

เก็บเงินล้านแรกให้ได้ ด้วย 2 วิธี แม้มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้

8 second read
1
1,461

สำหรับวันนี้แอดมินมีวิธีการเก็บเงินล้านก้อนแรกมานำเสนอ ถึงแม้ว่าบางคนอาจ

เป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยเก่งก็ตาม ถึงอย่ างไรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันด้วย 2 วิธี

เหล่านี้ เรามาดูกันดีกว่าว่า จะต้องทำอย่ างไร เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก มาดูกันเลย

1. เพิ่มผลตอบแทน ให้เงินงอ กเงย จากการลงทุ น

วิธีนี้ก็คือ สมมติว่าเราจะเก็บเงิน วันละ 120

หรือเดือนละ 3,600 บาท จากนั้นก็ให้เรานำ

เงินในส่วนนี้ไปลงทุ นแบบ D C A ใน 3 ทาง

เลือกคือการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารที่ให้

ผลตอบแทนประมาณ 0.75 % หรือนำเงินไปลง

ทุนกับกองทุ นรวมตร าสารห นี้ ที่ให้ผลตอบ

แทนประมาณ 4.00 % ต่อปี หรือกองทุนรวม

หุ้ น ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8.00 % ต่อปี

และตั้งแต่เราเริ่มต้นทำงาน อาจเป็นระยะเวลา

ประมาณ 15 ปี จากนั้นเราก็มาดูว่าผลตอบแทน

ของทางเลือกใด จะทำให้เราถึงเป้าหมายที่ทำ

ให้เรามีเงินล้านก้อนแรกได้ไวที่สุด เมื่อเปรียบ

เทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุ นด้วยการ

D C Aในทางเลือกต่างๆ เดือนละ 3,600 ในระยะ

เวลา 15 ปี จะเห็นว่าการลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น

ให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวมตร าส ารห นี้

และเงินฝาก และหากเราลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น

ที่ผลตอบแทน 8 % จะทำให้เรามีเงิน 1 ล้าน ได้

ไม่ย ากเลย และจงรู้ไว้ว่าการลงทุ นทุกอย่ าง

ย่อมมีมีความเ สี่ ย งในระหว่างที่ลงทุ นนั้นๆเสมอ

อาจมีทั้งช่วงที่ได้กำไรหรือช่วงที่ต้องข า ดทุน

ทางที่ดีนั้น เราก็ต้องเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่จะเกิด

ขึ้นด้วย และการเดินหน้าลงทุ นในระยะย าว หาก

มีรายได้มากขึ้น เราควรแบ่งมาออม มาลงทุ นเพิ่ม

ขึ้นด้วยเพื่อให้เราสามารไปถึงเป้าหมายได้ไวสุด

2. วางแผนจัดสรรเงินออม

การทำเช่นนี้นั้นก็เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได้ไวกว่าเดิมนั่นเอง อาจจะดูเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อ

ถึงเวลาทำจริงๆ นั้นมันย ากอยู่พอสมควรเลย เพราะ

การเก็บเงินออมให้มากกว่าเดิมนั้น ก็เท่ากับว่าเรานั้น

ต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างลงด้วย ยกตัวอย่ าง

เช่น เมื่อก่อนเก็บเงินได้เดือน ละ 2,000 บาท หากจะ

เก็บไปให้ถึง 1 ล้าน เท่ากับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการ

เก็บเงินทั้งหมดราว 42 ปีเลย กว่าจะมีเงินล้านเหมือน

คนอื่นเขาได้ แต่หากเราออมเงินมากขึ้น เช่น เราเพิ่ม

เงินออมเป็นเดือนละ 5,000 บาท หรือมีการเก็บออม

ที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาทต่อเดือน สิ่งเหล่านี้มันก็ย่อม

มีเงินล้านได้เร็วขึ้นตามไปด้วย จำนวนเงินออมจะมาก

หรือน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราบริหารเรื่องรายรับ

รายจ่ายให้ดีด้วย ใครเงินเดือนเยอะ หรือเก็บเงินได้มาก

ก็จะไปถึงเป้าหมายได้ไวเช่นกัน

ขอขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …