Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เก็บเล็กผสมน้อยจากเงินก้อนเล็กๆให้เป็นเงินก้อนโตสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

เก็บเล็กผสมน้อยจากเงินก้อนเล็กๆให้เป็นเงินก้อนโตสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

0 second read
0
976

จิ๊กซอว์เป้าหมายสู่ความร่ำรวย

ธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนมาจากสิ่งเล็ก ๆ ที่สะสมกันมากลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

การออมเงินก็เช่นกัน เป้าหมายความร่ำรวยที่หลายคนวาดฝันไว้ว่ามีเงินใช้จ่ายอย่ างสุขสบายนั้น ล้วนมา

จากสิ่งเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของความขยัน ความพย าย ามและความอดทน ที่จะเก็บเล็กผสมน้อย

จากเงินก้อนเล็ก ๆ จนกลายเป็นเงินก้อนโต พร้อมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่

ทำไมต้องมีเป้าหมายชัดเจน?

เ ร า จะเห็นว่าเป้าหมาย “เราอย ากไปเที่ยว” นี้มันกว้างมาก แล้วก็ตามมาด้วยคำถามอีกสารพัด เมื่อมันกว้าง

เกินไปก็ไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่ างไรให้มันสำเร็จ ไม่ต่างกับคำว่า “เราอย ากรวย” ที่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวย

จะรวยตอนไหน รวยด้วยวิธีอะไร ฯลฯ ถ้าต้องการให้เป้าหมายนั้นสำเร็จก็ต้องตีกรอบให้แคบลงสักนิด

การตีกรอบเป้าหมาย

เราควรนั่งทบทวนเขียนความต้องการที่แท้จริงของตนเองออกมา โดยใช้ 3 คำนี้ คือ “อะไร เท่าไหร่ เมื่อไหร่”

จากเรื่องเป้าหมายอย ากไปท่องเที่ยวข้างต้น เราทำให้ชัดเจนขึ้นเป็น “อีก 6 เดือนข้างหน้า เราวางแผนไป

เที่ยวภูกระดึงกับกลุ่มเพื่อน ตั้งงบไว้ประมาณคนละ 3,000 บาท” จากเป้าหมายนี้เราจะ วางแผนการไป

เที่ยวได้ง่ายขึ้นว่าจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ ไปนอนที่ไหน ต้องเตรียมของใช้อะไรบ้าง เดินทาง

อย่ างไร ฯลฯ สุดท้ายเป้าหมายของเราก็จะสำเร็จได้

ในขณะที่บางคนอาจจะมีหลากหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เช่นปีหน้าต้องการซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

ต้องการใช้เงิน 3 แสนในการปรับปรุงบ้านหลังเก่ารถยนต์คันเก่าพังแล้วซ่อมบ่อยมาก ก็ต้องการซื้อรถยนต์

คันใหม่ราคาประมาณ 5 แสนบาท ต้องการเก็บเงินเรียนต่อปริญญาโท ใช้เงินประมาณ 2 แสนบาทต้องการ

เก็บเงินไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ใช้งบประมาณ 4 หมื่นบาทต้องการมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณเดือนละ 2 หมื่นบาท

แม้ว่าเราจะมีโครงการในอนาคตมากมายแต่ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในเวลาเดียวกันเ พ ร า ะกำลังทุน

ท รั พ ย์ ไ ม่ เพียงพอ แต่ถ้าหากต้องการจะทำให้สำเร็จพร้อมกันก็อาจจะสร้างหนี้สินในปริมาณที่สูงมาก

จนเกินกำลังที่จะผ่อนจ่ายได้ กลายเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายได้

ครบทุกข้อ ก็ควรมาจัดลำดับความสำคัญว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำทันทีหรือว่าอะไรที่รอให้พร้อมกว่านี้

แล้วค่อยลงมือทำ

การจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเงินของเรามีจำกัด แต่ความต้องการของเรามีไม่จำกัด สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้ คือ

การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการให้เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของเรา โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะสั้น ระยะกลางและระยะย าว

เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของตนเองเป็นอันดับแรกเ พ ร า ะเป็นสิ่งที่เราต้องกิน

และใช้ในปัจจุบัน โดยจัดให้อยู่ในแผนระยะสั้นซึ่งก็คือ การเก็บเงินฉุกเฉินที่ต้องเก็บ 3 – 6 เดือนของ

ค่าใช้จ่าย เมื่อเก็บครบแล้วก็ค่อยจัดสรรเงินให้กับแผนในระยะปานกลางและระยะย าวต่อไป

ตัวอย่ าง การวางแผนเงินออม

เมื่อเรามีเป้าหมายการเงินแล้ว ก็นำมาจัดลำดับความสำคัญไว้ในแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะย าว

เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของแผนการใช้เงินได้ชัดเจนขึ้นว่าควรจะแบ่งเงินไว้ในแต่ละส่วนอย่ างไรบ้าง

สรุปว่า….

จิ๊กซอร์ที่จะทำให้เป้าหมายการออมเงินเป็นรูปร่างนั้นจะต้องชัดเจน ด้วยการตีกรอบเป้าหมายด้วยคำว่า

“อะไร เท่าไหร่ เมื่อไหร่” แล้วก็จัดลำดับความสำคัญ โดยเริ่มทำสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตก่อน เมื่อ

เหลือเงิน ค่อยไปทำตามเป้าหมายอย่ างอื่นต่อไป

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …