Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เคล็ดลับปลดหนี้บัตรเครดิตแบบเร็วที่สุดและช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วย

เคล็ดลับปลดหนี้บัตรเครดิตแบบเร็วที่สุดและช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วย

1 second read
0
1,244

อย ากปลดหนี้บัตรเครดิต ทำอย่ างไรดี !? 💁

การกดเงินจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิต เป็นตัวช่วยหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาไม่มีเงิน

เหลือ ทำให้เราไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ อย่ างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดและ

บัตรเครดิตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงประมาณ 20-28% ต่อปี ดังนั้น การลดภาระหรือปลดหนี้จากบัตรทั้ง 2

ประเภท ให้เร็วที่สุดจะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงไปได้ โดยมี 3 เทคนิคที่ขอแนะนำดังนี้ค่ะ

1 : ปรับลดค่าใช้จ่าย 💇

วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถเริ่มทำได้ง่ายที่สุด เ พ ร า ะ สามารถเริ่มทำได้โดยทันที เช่น ลดค่าทานอาหารนอกบ้าน

การซื้อเสื้อผ้า หรือใช้ขนส่งมวลชนแทนรถส่วนตัว ในช่วงแรก ๆ ของการปรับลดค่าใช้จ่ายเราอาจรู้สึกว่าเป็น

สิ่งที่ทำได้ย าก เ พ ร า ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดำรงชีวิต แต่ขอให้คิดไว้ว่า การทำแบบนี้จะช่วย

ให้ภาระหนี้ของเราหมดเร็วขึ้น และยิ่งสามารถทำได้เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยแล้วจะช่วยให้เรามีเงินเหลือ

เก็บออมเพิ่มขึ้นในระยะย าวได้อีกด้วยค่ะ

2 : เพิ่มรายได้ 💆

การมีรายรับเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนจะช่วยให้เรามีเงินเหลือมากขึ้น และสามารถนำไปชำระหนี้บัตรได้มากขึ้น

อีกด้วย วิธีที่จะช่วยให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมีทั้งการทำงานล่วงเวลา (OT) หรือการทำอาชีพเสริมสำหรับการทำ

อาชีพเสริมนั้น ไม่ใช่เรื่องย ากอย่ างที่หลาย ๆ คนคิด โดยเราสามารถเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด เช่น ทำอาหาร

ตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออาจรับสินค้าแล้วนำมาขายต่อก็ได้ ซึ่งช่องทางในการขายก็มีหลากหลาย ทั้งขายด้วย

ตัวเองหรือทางอินเทอร์เนต เชื่อว่าถ้ามีความตั้งใจจริงและศึกษาการทำอาชีพเสริมนั้น ๆ อย่างจริงจัง

ก็จะมีรายได้มากขึ้น และอาจพัฒนามาเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะ

3 : แปลงรถเป็นเงินสด 🚘

หากพย าย ามปรับลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เพิ่มแล้ว แต่ก็ยังจ่ายหนี้ของบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

ไม่มากนัก หากมีรถที่ปลอดภาระ สามารถนำรถที่มีมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้ค่ะโดย

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิต จึงช่วยให้เรา

ประหยัดภาระดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้สินเชื่อประเภทนี้มีทั้งแบบคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และแบบ

คงที่แนะนำให้เลือกแบบลดต้นลดดอกเ พ ร า ะถ้าเราชำระหนี้ได้มากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้จะช่วยให้

ประหยัดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้ค่ะ

หวังว่าทั้ง 3 เทคนิคที่ได้แนะนำไป จะช่วยให้ปรับลดหนี้บัตรได้เร็วขึ้นนะคะ และเมื่อปลดหนี้ได้หมดแล้ว

ก็อย่ าลืมสำรองเงินเผื่อไว้ใช้สำหรับย ามฉุกเฉินประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน เ พ ร า ะหาก

มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จะได้มีเงินก้อนสำรองเอาไว้ ไม่ต้องไปกู้เงินให้เสียดอกเบี้ยกันค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …