Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เชื่อไหมว่าแค่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นวิธีที่หาความสุขได้ง่ายใครก็ทำได้

เชื่อไหมว่าแค่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นวิธีที่หาความสุขได้ง่ายใครก็ทำได้

0 second read
0
907

หากเราเป็นคนที่ “ไม่ระวังคำพูด” หรือ “พูดไม่คิด” หากเราเป็นคนที่ “พูดไม่เป็น” หรือเป็นคนที่ “พูดไม่ดี”มี คำกล่าว ที่ว่า

“ใจคิดอะไร ปากก็พูดออกมาแบบนั้น” แต่ขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่บอกว่า “ปากกับใจไม่ตรงกัน”เอ๊ะยังไง?แต่นักจิตวิทย า

บอกเอาไว้ว่า ความคิด มีความสัมพันธ์ กับคำพูดนะ เ พ ร า ะฉะนั้นการระวังเวลาจะพูดอะไร ออกมา มันก็สะท้อนกลับไปที่

ความคิด ให้เราคิดในสิ่งที่ดี ๆก่อนพูดมันออกมา และคำพูดดี ๆ ต่อไปนี้ ก็จะช่วยให้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

คำว่า “คุณเก่งนะเนี่ย”

การชื่นชมผู้อื่น ในเรื่องความสามารถ ที่ไม่ใช่เรื่องการประจบประแจงต้องชื่นชมด้วยความจริงใจจะช่วยสร้างมิตรภาพช่วยฝึก

ตัวเราเองให้ถ่อมตน เป็นที่รักของใคร ๆ อะไรก็จะดีไปหมด

คำว่า “ขอบคุณ”

แน่นอนว่าการพูดจาขอบคุณ ในทุกสถานการณ์ จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่ารักน่าคบหาแล้วมีคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้น ไป ก็ต้อง

รู้สึกดี ๆ กับตัวเราด้วย ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าไ ด้เป็นผู้ทำในสิ่งดี ๆออกไป จึงมีคนกล่าวคำว่า “ขอบคุณ”

คำว่า “ขอโทษ”

เชื่อไหมว่าพวกเราหลาย ๆ คนมักเขินอายกับคำ ๆ นี้ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเรามักไม่เอ่ยคำขอโทษกับคนในครอบครัว ทั้ง

ที่ความจริงแล้ว คำ ๆ นี้ จะช่วยประสานรอยร้าวภายในบ้านได้ด้วยนะนอกจากนี้ เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโทษ ตัวเราก็จะถูกปลด

ปล่อยจากความรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจอีกด้วย แค่อย่ า พูดขอโทษพร่ําเพรื่อเกินไปละมันจะกลายเป็นดูน่ารำคาญได้

คำว่า “ฉันเป็นคนดี“

เรามักได้ยินคำ ๆ นึงบ่อยมากว่า “ไม่ได้เป็นคนดีแต่…” นั่นไม่ถูกต้อง เรากำลังไม่เชื่อในความดีงามในตัวเองคำนี้ เราไม่ต้องไป

พูดให้ใครฟังหรอก ขอแค่พูดกับตัวเอง บ่อย ๆ ว่า เป็น “ฉันคนดีนะ”จิตใต้สำนึกของเราจะจดจำสิ่งนี้แล้ว ก็จะปรับปรุงตัวเองให้

เป็นคนดีขึ้นเรื่อย ๆเป็นคนดีเราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองน้อยลง

คำว่า “ฉันทำได้”

จงเชื่อมั่นในตัวเอง ขจัดความไม่มั่นใจออกไปด้วยคำ ๆ นี้ เ พ ร า ะเมื่อพูดมันออกมาแล้วเราก็จะพย าย ามทำมันให้ดีที่สุด

จนได้แค่เชื่อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้ อ่านตรงนี้เลย “แค่เชื่อตัวเอง”วิธีบริหา รความสุขง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

คำว่า “รบกวนช่วยหน่อย”

การขอความช่วย เหลือจากคนอื่นบ้าง จะช่วยแบ่งเบา ภาระหน้าที่ และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกันประสบ ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

หากรู้สึกว่าต้องการ ความช่วยเหลือก็ต้องเอ่ยปากออกมา

คำว่า “ไม่เป็นไร”

การยกโทษ ให้คนอื่น ก็คือการสร้างมิตรภาพ และการยกเอา ความยุ่งย ากใจออกไปการให้อภัยใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่า ให้อภัยแล้วจะกลับไปเจ็บซ้ำ ๆหากคน ๆ นั้นทำ ไม่ดีกับ เราเราก็ออกมาอยู่ห่าง ๆ ให้อภัย แล้วก็ใช้ชีวิตอีก

ด้านให้ดีงาม

คำว่า “ขอเวลา”

การขอเวลาเป็นการต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจ ทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงไว้รวมถึงการใช้คืนหนี้สินการขอเวลาเป็นการ

เผชิญหน้ากับความจริง อย่ างกล้าหาญฝึกตนเองให้กล้าหาญและมีความรับผิดชอบด้วยการพูดคำ ๆ นี้แต่อย่ าให้บ่อย

จนเกินไปนัก

คำว่า “ฉันจะพย าย ามต่อไป”

ความพย าย ามนั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิต และมันบอกถึงการมีความหวังอยู่เสมอด้วยเมื่อเราพูดออกมาว่าจะพย าย าม

ต่อไป มันจะเกิดพลัง ไม่ท้อแท้ พย าย ามให้ถึงที่สุดจะไปถึงเป้าหมายช้าหรือเร็วก็ยังไปได้ไกลกว่าหยุดความพย าย าม

คำว่า “รัก”

คำสำคัญที่สามารถบอกใครต่อใครรอบตัวได้ แล้วมันจะส่งพลังให้กับทุกคนรวมถึงตัวเราเองแต่อย่ าลืมพูดคำว่ารักด้วยความ

จริงใจนะ โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวพูดให้ได้ทุกวันแล้วมันจะดีขึ้นจริง ๆ มาฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันดีกว่า มีมากกว่านี้ ใคร

พูดดี ๆ ยังไงก็ดีฝึกให้เป็นตัวเอง แล้วอะไร ๆ ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …