Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เป็นคนรวยได้ด้วย 10 ข้อคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้

เป็นคนรวยได้ด้วย 10 ข้อคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้

0 second read
0
9,494

1.อย่ าได้ขิ้เกี ยจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินหน้าไปไหนได้

นั่นก็คือ ความขิ้เกี ยจ เราจงสลัดความขิ้เกี ยจที่มี

อยู่ในตัวเรานั้นทิ้งไป เพราะถ้าหากเราไม่มีความ

ขิ้เกี ยจนี้แล้ว การใช้ชีวิตของเราและการวางเป้า

หมายในชีวิตของเราก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย หากว่า

เรายอมแลกช่วงเวลาชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิต

ที่เหลืออย่ างเต็มที่ มันก็คุ้มค่ามากๆเลยนะ

2.อย่ าเสี ยความเป็นตัวเอง

การพ ย าย า ม เอาใจใส่ทุกคน คอยทำให้ทุกคน

พอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับเรามันเป็นอะไร

ที่ค่อนข้างย าก อย่ าลืมว่า เราไม่มีทางที่จะทำทุก

สิ่งอย่ างให้ถูกใจและเป็นไปอย่ างที่คนรอบข้างตาม

ที่ต้องการได้หมดหรอกนะ ทางที่ดีนั้น เราอย่าเ สี ย

ความเป็นตัวเองเลย จงกล้าที่จะลงมือทำ และจงทำ

ตามสัญช าต ญาณของตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

3.อย่ าเอาแต่เพ้ อเจ้ อ

ทุกคนล้วนอ ย า ก มี อ ย า ก ได้กันทั้งนั้น แต่ถ้าว่า

เรามัวแต่พูด ไม่ยอมลงมือทำมันสักที คำพูดเหล่านั้น

ก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้ว เราก็จะได้เห็น

เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ลงมือทำแล้วล้ มเ ห ล ว

ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย

4.อย่ ามีข้ออ้าง

หากเรามัวหาแต่ข้ออ้าง หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้น ๆ เลย

นั่นก็แปลว่า เราไม่ พ ย า ย า ม ที่จะหาหนทางนั้น ๆ

ทั้ง ๆ ที่เราก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตัวคุณเองนั้นก็ทำมันได้

และต้องทำมันสำเร็จ เพราะคนที่เขาประสบความสำ

เร็จในชีวิตได้นั้นเขาจะไม่คิดแบบนี้ เขาจะคิดว่าหาก

บินไม่ได้ ก็จงวิ่ง และถ้าหากวิ่งไม่ได้ ก็จงเดินต่ อไป

แต่ถ้าเดินไม่ได้ ก็จงคลานไป ขอแค่เพียงว่าเรานั้นมี

ความ พ ย า ย า มก็พอแล้ว

5.อย่ ากลั วว่ามันจะล้ มเ ห ล ว

หากเรามัวแต่คิดว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วมันจะล้ ม

เ ห ล ว มันจะเสี ยเวลาในการใช้ชีวิตจะเสี ยเงินในสิ่ง

ที่ได้ล ง ทุ น ไป แต่หากมัวแต่คิดแบบนั้นก็คือเรากำ

ลังคิดผิดอยู่ เพราะการที่เราไม่กล้าลงมือทำอะไรเลย

มันคือความล้ มเ ห ล ว อย่ างหนึ่ง คือการเสี ยเวลา

อย่างหนึ่ง เราลองสังเกตดูดี ๆ นะว่า คนที่เขาไม่กล้า

ทำอะไรเลย คนเหล่านั้นมักจน และชีวิตจะล้ มเ ห ล ว

มากกว่าคนที่ลงมือทำนะ

6.อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การปิดกั้นตัวเองไม่เข้าหาผู้คน ไม่ยอมเข้าสังคม

ไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มี จงจำไว้ว่าเราจะเหมือนอยู่

ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ และก็จะไม่มีวันประสบความ

สำเร็จในชีวิตได้เลย เพราะเราจะไม่มีแรง กร ะ ตุ้ น

และแร งสนับสนุนนั่นเอง

7.อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

จงจำไว้ว่า ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์

หากเรามัวแต่เชื่อคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบ

ที่มันเข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเองมากไป

ก็จะทำให้เราเกิดความกลั วและแคร์ความรู้สึกของคน

อื่นมากกว่าตัวเอง มัวแต่คิดว่าเขาจะมองเรายังไง และ

การที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันคื อสิ่งที่ แ ย่ ที่สุด

และจะเป็นสิ่งที่ ทำ ล า ย เราและอนาคตของเราในที่สุด

8.อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่ โดยที่เราไม่คิดที่จะต่ อสู้

กับชีวิตเลย ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่านี้

เพื่อการมีงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงกว่านี้ หากว่าเรายังจม

ปลั กอยู่กับสิ่งเดิมๆ อะไรเดิมๆ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

นั่นหมายความว่า ชีวิตของเราก็ไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

9.อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของเราในตอนนั้นมีแต่งานกับงาน แต่ไม่มีแบบ

แผนที่จะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตไว้บ้างเลย ควรจำไว้

ว่า หากเรามีงานที่ดี มีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคต ไม่มีการวาง

แผนไว้ นั่นก็จะทำให้เราเองจมปลักอยู่แต่งาน

10.อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่

ออกมาจะต้องเกิดความสำเร็จตามที่เราตั้งใจหวัง แต่ความ

จริงแล้วนั้น ความสำเร็จไม่ได้ได้เกิดได้ภายใน 1 ครั้งที่เราทำ

แต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยครั้ง

ที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดต่างหากล่ะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …