Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เป็นหัวหน้าคนไม่ได้หรอก ถ้ายังมี 6 นิสัยนี้อยู่

เป็นหัวหน้าคนไม่ได้หรอก ถ้ายังมี 6 นิสัยนี้อยู่

0 second read
0
14,781

การจะเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นต้องสตรองมากขนาดไหน? เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าแล้ว

ก็ย่อมผู้คนถูกคาดหวังว่าจะสามารถนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้ไปพร้อมๆ กับการ

ดูแลพนักงานหลายๆชีวิต และตำแหน่งหัวหน้าที่ได้มานั้นก็ต้งมามาพร้อมกับภ าระอัน

หนักอึ้งเอาการพอสมควร บางคนอาจได้เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุยังน้อย ยังไม่มีประสบ

การณ์มากพอในการบริหารและจัดการบุคคล ฉะนั้นแล้ว ลองสำรวจตัวเองว่าคุณจะเป็น

หัวหน้าที่ดีได้มั้ย หรือกำลังเป็นหัวหน้ายอดแ ย่ กันแน่ จะได้รีบปรับปรุงตัวแล้วเสี ยใหม่

และ6 ลักษระนิสัยของหัวหน้าที่ดี ที่ไม่ควรมี ดังนี้

1. โลกแคบ

นี่มันปีไหนแล้ว แถมโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

คนเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีด้วย

มองการณ์กว้างไกลตามยุคตามสมัยเขาด้วย

คอยเปิดรับอะไรสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้ง

ความรู้ในการทำงาน และมุมมองของการใช้ชีวิต

คงไม่มีใครอย ากทำงานร่วมกับคนโลกแคบที่

จำกั ดความคิดอยู่ในกรอบของตัวเองโดยไม่ฟังใคร

ในบางองค์กรที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่น หัว

หน้าต้องเปิดใจยอมรับความแต กต่างทางความ

คิดและรูปแบบการทำงานให้ได้ด้วยเช่นกัน

2. เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติของคน

ทำงานทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างาน

ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ไม่ใช้อารมณ์นำ

เหตุผล ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงๆก็ควรระมัดระวังใน

การวางตัว เพราะคงไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากเป็น

ที่รองรับอารมณ์ จริงอยู่ที่ว่ามนุษย์เรามีอารมณ์รัก

โล ภ โก รธ ห ลงด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถูกทักท้วง

ควรอดทนอดกลั้นหยุดคิดสักนิด ไม่พูดจาโต้ตอบ

แบบ ห ย า บ ค า ย หรือวีนเหวี่ยงโดยไม่มีเหตุผล

3. ไม่กล้าตั ดสินใจ

หัวหน้าบางคนมีคุณสมบัติดีทั้งการศึกษาและประ

สบการณ์การทำงาน แต่กลับขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้า

ตั ดสินใจ บริหารงานไม่เด็ ดข าด กล้าๆ กลัวๆ มีบุค

คลิกไม่มั่นใจ แล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่ างในการทำ

งานให้ลูกน้องได้อย่ างไร แต่ปัญหานี้สามารถแก้

ไขได้ เริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

ก่อน และลูกน้องก็จะไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

จากเด็ กรุ่นหลังหรือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการวางแผน

งานล่วงหน้าที่ชัดเจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดีย

ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

4. บ้ าอำนาจ

การที่ตนได้เป็นหัวหน้าคนแล้ว ก็อย่ าหลงระเริง

กับอำนาจที่มีอยู่ ใช้ตำแหน่งบังคับให้อื่นคนทำ

ตามใจตัวเองหรือใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วน

ตัว การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกน้องก ดดั น และทำ

งานด้วยความหว าดกลั ว ถ้าอย ากให้ลูกน้องตน

เคารพจากใจจริง ก็ควรฏิบั ติ กั บ พวกเขาด้วย

ความเคารพเช่นกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆ

หัวหน้าที่ดี ควรส่งเสริมทีม คอยให้กำลังใจและให้

คำปรึกษาได้ แบบนี้ถึงจะได้ใจลูกน้องจริงๆ

5. เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าที่ชอบลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้าง

ลูกน้อง ค น ส นิ ท ตลอดเวลา ทำผิดก็แก้ตัวให้

ตรงกันข้าม ถ้าไม่ปลื้มลูกน้องคนไหนก็ไม่ส น ใ จ

จ ะให้คำปรึกษา หรือโยนงานเล็ก ๆ แบบปิดทอง

หลังพระให้รับผิดชอบ มันสองมาตรฐานชัด ๆเลย

จนบางทีทำให้ลูกน้องเกิดอ ค ติกับหัวหน้าไปตลอด

เพราะฉะนั้น คุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับการทำงาน

ให้ได้ ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่งจนเกินงาม

ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกันด้วย

6. เอาดีใส่ตัว เอาชั่ วใส่คนอื่น

ไม่ว่าผลงานจะได้รับคำชมหรือคำติ คนมักจะพุ่งเป้า

มาที่หัวหน้าก่อนเสมอ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจ

การตัดสินใจสูงสุดในทีม เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่ผลงาน

ได้รับการชื่นชมต้องให้เครดิตกับลูกน้องเสมอ อย่ ารับ

ไว้เป็นผลงานของตัวเองคนเดียว ในทางตรงกันข้าม

เมื่อเกิดข้อผิ ดพล าด ก็ไม่ควรโยนความผิดให้คนอื่น

และไม่รู้สึกอายที่จะขอโทษในกรณีที่ลูกน้องทำผิด

สามารถตั กเตื อนได้ แต่ไม่ควรซ้ำเติมต้องรู้จักให้

โอกาสคน แนะนำให้ลูกน้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

และหาวิธีการแก้ไขปัญหา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …