Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเลิกจน อย่าใช้ข้ออ้าง 6 ข้อเหล่านี้

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเลิกจน อย่าใช้ข้ออ้าง 6 ข้อเหล่านี้

4 second read
0
667

คำพูดของแจ๊คหม่ า คนที่เคยจนมาก่อน ที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นมหาเศร ษฐีระดับโล กไปแล้ว

เขาได้พูดถึงคนจนเอาไว้ได้ อย่ างน่าสนใจ คำพูดของเข าไม่ได้มีความหมายไปในเชิงดูหมิ่ น

หรือเหยี ย ด ห ย ามคนจนแต่อย่ างใด แต่เป็นการกระตุ้ นให้คนจนได้คิดและรู้สึกตัวเพื่อที่จะได้

รู้สึกลุกขึ้นฮึ กเ หิ มขึ้น และจัดการชีวิตของตัวเองให้ห่ างห ายจากความจนได้ และคำพูดของเขา

ก็สรุปได้ดังนี้ เขาบอกว่าคนจนเป็นคนที่เอ าใจย ากที่สุด ต่อให้ทำอีก 10 ปี ก็จะยังจนเหมือนเดิม

ถ้าเราให้อะไรแก่คนจนแบบฟ รี ๆ เขาจะคิดว่านี่คือกับดั กของเรา คงหลอกล่อเพื่อจะเอาอะไรจากบางอย่าง

1. ถ้าเราบอกให้เขาลงทุน เยอะๆสิ

คนจนก็จะบอกว่าจะไปเอาเงินม ากม าย ที่ไหนมาลงทุน

พวกเขาไม่มีเงินหรอก ไม่มีเงินทำอะไร ก็ไม่ได้

2. ถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ปู่ย่า ทำมาแล้ว

ให้เอามาทำต่อไป เขาก็บอกว่ามันย ากนะ มีปัญหาจุ กจิ ก

วุ่นวายเต็มไปหมด และมันก็เหนื่ อยมากๆด้วย

3. ถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจสมัยใหม่

พวกเขาก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจ ข า ย ตรง เขาไม่อย าก

ล ดตัวลงไปเดินหาลูกลูกค้ า แล้วคอยง้อให้คนอื่นมาซื้อของหรอก

4. ถ้าเราบอกให้เขาลองทำธุรกิจใหม่ๆ หรือชทำในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

คนจนก็จะบอกว่า ตัวเองไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็คงไม่ร อ ดหรอก

5. ถ้าบอกให้เขาเปิดร้ าน ข า ย ของ

เขาก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าร้ านตลอดทั้งวัน จะไปไหนก็ยาก

ชีวิตไม่อิสระ อย ากหยุด เสาร์อาทิตย์ หรือ หยุดย าวนาน ๆ ก็ไม่ได้

6. ถ้าเราบอกให้เขาลงทุนน้อยๆ

คนจนก็จะบอกว่าทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิดๆ หน่อยๆ

สู้ไม่ทำเลยจะดีกว่า ทำไปก็เสี ยเวลาเปล่า

แจ๊คหม่า บอกว่าคนพวกนี้ มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย และคบค้ากับพวกคน

ที่ล้ มเห ลวเหมือนตัวเอง และชอบคิดเยอะ แต่ก็ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่ างเลย

ทั้งชีวิตมีแต่คำว่า รอก่อน ดูก่อน ขอคิดดูก่อน ตอนนี้ยังไม่พร้อม สิ่งที่กล่าวมาก็คือ

วิธีคิดและทัศนคติ การมองโ ล ก ของพวกคนจน ที่มักจะชอบอ้ างว่า ตัวเองไม่มีเงิน

ไม่มีความชำนาญ มันย าก มันเหนื่อย ไม่มีประส บก ารณ์ ยังไม่พร้อม ขอคิดดูก่อน

ถ้ า ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะจริง ดังที่แจ๊คหม่าว่าไ ว้คนพวกนี้ อีก 10 ช าติก็ไม่ร วย

หากต้องการหลุ ดพ้นจากความจ น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนทัศนคติเสี ยใหม่

ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมา เช่น บอกให้เปิดร้านขายของ ก็คิดว่าได้สิ ก็อิสระดี

ได้อยู่กับบ้ านตัวเอง ไม่ต้องกลัวรถติด จะคิดหาวิธีบริการลูกค้ าในแบบที่เป็นตัว

ของตัวเอง และจะทำให้ร้ านตัวเองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากมีคนมาแนะนำว่า

ให้ทำธุรกิจดั้งเดิม ก็คิดไปว่า ก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่

เพราะสิ่งที่ ปู่ ย่า พ่อแม่ได้วางร ากฐ านเอาไว้ให้แล้ว เราก็แค่เอามันมาต่อยอด

หรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมั ยมันก็พอ เป็นงานที่ท้ าท ายมาก ๆ เลย

หากมีคนมาแนะนำให้ทำอะไรเล็ก ๆ ก็ให้คิดว่า ก็ดีเหมือนกัน การได้ลองทำอะไร

ที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ถ้าพลาดขึ้นมาก็จะเสี ย ห าย ไม่มากเช่นกัน แบบนี้เป็นต้น

และที่สำคัญก็คือ อย่ ามีคำว่าแต่ หรือ ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่ างพร้อมก่อน

หากมีความคิดจะทำอะไร ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ได้นั่นมันก็อีกเรื่อง

เพราะเมื่อเราได้ลงมือทำมันไปแล้ว สิ่งต่างๆจะตามมาเอง ถึงแม้จะมีปัญหา

และอุปสร รคต่างก็ตาม เราก็ค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกฝนกันไป เพราะคงไม่มีใคร

ที่เริ่มต้นอะไรแล้ว จะสำเร็จเลยในทันที ไม่มีใครที่ค้า ข า ย อะไรแล้วจะร่ำรวย

อย่ างรวดเร็ว ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วย

ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆ หากเราสามารถเปลี่ยนความคิด

และมีทัศนคติใหม่เรา ก็จะหลุ ดพ้ น จากความจนไปได้ ไม่ต้องรอ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …