Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาการเงิน หมุนเงินไม่ทัน 6 วิธีเหล่านี้ ฝึกให้ชีวิตดีขึ้นได้

เมื่อมีปัญหาการเงิน หมุนเงินไม่ทัน 6 วิธีเหล่านี้ ฝึกให้ชีวิตดีขึ้นได้

1 second read
2
20,559

1. สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ทางที่ดีนั้น เราควรแบ่งประเภทหนี้สินที่มี แยกออกแต่ละประเภทหนี้

จำนวนหนี้ ด อ ก เ บี้ ยที่ต้องจ่าย หลังจากนั้นให้คำนวณยอดหนี้ที่มี

ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด เรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

2.ตั้งส ติให้ได้

เราควรมีส ติก่อน และเริ่มปรับเปลี่ยนพ ฤ ติก รรมของตนเอง หยุดก่อหนี้

อย่ าสร้างหนี้เพิ่มโดยเด็ ดข าด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหนก็ตาม

และที่สำคัญ เราต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เรา

เป็นหนี้แบบไม่จบไม่สิ้น ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

3. หนี้ไหนสำคัญให้จ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้พวกบัตรเครดิตต่างๆ

หรือหนี้สินเชื่อต่างๆ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายไหว โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ มี

ด อ ก เ บี้ ยสูงสุดก่อน และให้ไปติดต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่ อ นจ่าย

ในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้เด็ ดข าด

4. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

เราจำเป็นต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวันไว้ด้วย

ว่าในแต่ละเดือนนั้น เรามีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือนเราต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมา

รวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด

ถ้าอันไหนที่ดูแล้วว่ามันไม่จำเป็น เราต้องเลิกหรือหยุดในทันทีเลย

5.หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามความจริงแล้ว เมื่อเงินหมดก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในโอ่งหมด

เราก็ต้องตักมาเพิ่มนั่นเอง และใครที่เป็นหนี้ การเงินติดลบ ลองสำ

รวจตัวเองดูว่า มีของอะไรที่สามารถนำมาขายได้บ้าง ตนนั้นมีความ

สามารถอะไรบ้าง หรือลองมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ให้ตน

เช่น ทำกับข้าวขาย ทำขนมขาย เป็นต้น

6. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้สิน

ถ้าจ่ายไม่ไหวจริงๆ ก็อาจจะจ่ายขั้นต่ำเพื่อรั ก ษ า บัญชีและเครดิต

ไว้ก่อน วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี

แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำ

สักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ นชำระด้วย หากหมดภาระ

หนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันข าด เพราะจะทำให้เรานั้น

มีหนี้ที่ไม่หมดสิ้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …