Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เมื่อเกิดเป็นหญิงนั้นจงสตรองอย่ าหยุดดูแลตัวเอง

เมื่อเกิดเป็นหญิงนั้นจงสตรองอย่ าหยุดดูแลตัวเอง

0 second read
0
12,243

ไม่ว่าคุณจะมีแฟน หรือ แต่งงานแล้วไม่ว่าแฟนของเราจะสามารถดูแลเราหรือ ซัพพอร์ตเราได้ดีแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุด

คือ อย่ าหยุดหาเงินเอง..ผู้หญิงที่หาเงินเองได้ มันมีเกียรติและสังคมจะยอมรับผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

มันเท่กว่ามันคูลกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆที่เราจะใช้เงิน ที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้และใช้ไปกับอะไรก็ได้

โดยที่ไม่ต้องรอ หรือ มานั่งเกรงใจใครการมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงินคนอื่นมันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลงนานวันเข้า

เราจะเลิกภูมิใจในตัวเองจนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลยพอมารู้ตัวอีกที เราก็จำไม่ได้แล้วว่าเราเคย

เป็นใคร.. เราเคยมีความสุขยังไง..เราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง..เราเคยได้รับน้ำเสียง..เคยได้รับแววตาชื่นชมจากคนรอบ

ข้างยังไง..เราเคยยิ่งใหญ่..เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน..เราลืมไปหมด…เ พ ร า ะเราเคยชินไปแล้วกับการมีชีวิตแบบ

พึ่งพาคนอื่น..ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองอย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวของเราไปอย่ าหมดความเคารพในตัวเอง

เ พ ร า ะโลกกำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่ง..คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆนั้น..คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่น

ที่ดีที่สุด..และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น..ทำให้ตัวเราและผู้คนรอบตัว มีความสุขและคุ้มค่าอย่ างที่สุดที่ได้เกิดมา

เจอและรู้จักกัน สู้ๆ

จำไว้นะ..10 กฎเหล็ก ผู้หญิงต้องสตรอง

1 : พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีกทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความ

สามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่

เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับ

ของคนอื่น

2 : พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอ

ลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอ

เข้มแข็ง และแกร่งมาก

3 : พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ างๆเท่าเทียมกันกับ

คนอื่นผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชาย

เสียอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4 : พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่นอย่ างไรก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบรู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ าง

ต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5 : พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่รายชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลา

อย่ างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

6 : พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่ างเชอริล แซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊คเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ าง

มากมายถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับ

งานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7 : พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเ พ ร า ะถ้าหากไม่มี

แล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่  างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย

ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย

เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

8 : พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยบางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้อขายของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิน

เป็นของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9 : พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอ

แล้วผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ไม่จำเป็นจะต้อง

ใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงามเ พ ร า ะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมเคย

เจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า

เที่ยง เย็น เ พ ร า ะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

10 : พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกัน

และกันคอยช่วยเหลือกันเกื้อกูลความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของ

กลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุดพวกที่มัวแต่ทิ่มว่าไม่ดีคนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่

จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมี

อุปนิสัยคล้ายกันอย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต

ในหน้าที่การงาน

ดังนั้น

หากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำ

อย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอย่ างแน่นอนครับผม

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …