Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เมื่อเราทุกข์ตั้งสติหาทางแก้ไขใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ดี

เมื่อเราทุกข์ตั้งสติหาทางแก้ไขใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ดี

0 second read
0
1,101

หนึ่ง : ให้นึกถึงคนข้างหลัง ที่เขาจะต้องเศร้า ได้รับการกระทบกระเทือน จากการกระทำ

ด้วยอารมณ์ของเราเมื่อทุกข์ที่สุดมาถึงสิ่งที่เราต้องทำทันที (ในขณะที่ยังตั้งตัวปรับใจไม่ทัน)

สอง : อย่ ากลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดไป เ พ ร า ะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป เดี๋ยวมันก็จางไป

สาม : อย่ าคิดว่าไม่มีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เ พ ร า ะจะมีทางแก้ไขเสมอ เพียงแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเท่านั้น

สี่ : อย่ านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้รับสิ่งดี ๆ อีก เ พ ร า ะเมื่อทุกข์ผ่านไป เราจะยังมีความสุข สนุกสนาน ได้อย่ างเดิม

แน่นอน

 

ก็คือ… รีบหาทางเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเราไปเจอคนอื่นทุกข์สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือช่วยเปลี่ยนอารมณ์´เขาก่อน จากนั้นสติ

จึงจะตามมาความทุกข์ที่มากสุดจะแก้ได้เร็วและง่ายที่สุด ด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ ดึงอารมณ์ออกจากสถานการณ์นั้นก่อน

อาจง่าย ๆเพียงแค่ทำอะไรที่ชอบ ฟังเพลง ดูหนัง หาของอร่อยกิน ชวนเพื่อนไปเที่ยวชวนคุยเรื่องอื่น ลืมเรื่องทุกข์ไปชั่วคราว

ก่อน บางทีก็เบาบางได้เองที่สำคัญถ้ามีเพื่อนดี จะเบาบางไปได้มากที่สุด ที่ไม่ควรทำคือดื่มสุราเ พ ร า ะจะยิ่งทำให้โกรธง่าย

น้อยใจง่ายและโมโหง่ายกว่าเดิม และไม่มีสติยับยั้งความโกรธ หรืออารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้นเมื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ใจจะ

เข็มแข็งมากพอที่จะแก้ในขั้นต่อไป ขั้นต่อไปคือ…พย าย ามตั้งใจใช้สติคิดว่าจะแก้ได้อย่ างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล

สายไปแค่ไหนแล้วและแก้ได้หรือไม่ ทำให้ดีขึ้ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไม่ได้ขั้นสุดท้ายคือ…ทำให้ใจของเรายอมรับ

สิ่งนั้นให้ ได้ ใจของเราจะยอมรับได้ คิดได้ ปลงตกได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ

บทสรุป

ทุกข์ที่สุดจะเกิดจาก ความยึดมั่นถือมั่นที่สุด สิ่งใดที่เรารักมากยึดมาก…ว่าเป็นตัวเราหรือของเรา สิ่งนั้นถ้ามันหายไป

จะทำให้ทุกข์ถึงที่สุดถ้าเรารักความสวยงาม …เมื่อเสียโฉมจะทุกข์ที่สุด  ถ้าเรารักสามีหรือภรรย า …เมื่อเขานอกใจ

หรือเสียเขาไปจะทุกข์ที่สุด ถ้ารักลูก …ลูกหายหรือพิการหรือเสียชีวิตจะทุกข์ที่สุดถ้ารักยศถาบรรดาศักดิ์ …เมื่อสูญเสีย

จะทุกข์ที่สุด ถ้ารักตนเอง …เมื่อทราบว่าตนป่วยเป็นมะเร็ง เป็นเอดส์ หรือโ ร คที่รักษาไม่หายก็จะทุกข์ที่สุดแต่ถ้าเราไม่มี

สิ่งนั้นเลย ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์กับสิ่งนั้น หรือถ้าเรามีแต่ทำใจไว้เสมือนไม่มีหรือทำใจไว้ว่าของที่มีมันไม่เที่ยงย่อมแปรปรวน

ไป ก็จะทุกข์น้อยลงยิ่งยึดมั่นได้น้อยลงเท่าไรก็ทุกข์น้อยลงเท่านั้นเป็นสัดส่วนไปเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกข์เลยหมายความว่า

ไม่มีอะไรทำให้ทุกข์ใจได้อีกเลย แต่ความเ จ็ บ ป ว ดยังมีตราบเท่าที่มีสังขารร่างกายอยู่เพียงแต่ความทุกข์กายอันนั้น

จะไม่สามารถมากินใจให้ทุกข์ใจได้เลยความทุกข์ที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนคิดจะทำความดีเ พ ร า ะธรรมชาติ

ของเราจะหลงลืมและเพลินในสุข ซึ่งความสุขส่วนมากที่เราชอบ มักจะตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงทั้งสิ้นอย่ างเรา ๆ มักจะไม่คิด

เรื่องนี้จนกว่าจะทุกข์เสียก่อน เราจึงพบว่าคนจำนวนมากได้ประพฤติธรรมะ ได้ทำสิ่งดี ๆ แก่ตนและผู้อื่นเ พ ร า ะป ร ะส พ

กับความทุกข์มาแล้ว ดังนั้น เมื่อมีทุกข์นั่นคือเราได้อยู่ใกล้ธรรมะแล้ว ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มักจะมีสิ่งดีโอกาสดีและเราเอง

ก็จะดำรงอยู่ในความดีมากขึ้น ความทุกข์และความสุขเป็นของคู่โลกเช่นนี้มาตลอดเมื่อเราทุกข์หรือพบคนที่ทุกข์ อย่ าลืม

เปลี่ยนอารมณ์ ตั้งสติหาทางแก้ไข ใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ดีทุกข์ย่อมไม่เที่ยง ย่อมผ่านไป เป็นธรรมดา และเราก็มีโอกาส

ที่จะได้รับสิ่งที่ดี ได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …