Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เรียนรู้การใช้โซเชียลที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานด้วย 7 วิธีนี้

เรียนรู้การใช้โซเชียลที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานด้วย 7 วิธีนี้

0 second read
0
1,108

7 วิธีดี ๆ ใช้งานโซเชียลอย่ างไร ไม่ให้กระทบกับการทำงาน

โลกโซเชียลมีอิทธิพลอย่ างมากกับคนในยุคปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่เพียงเด็กหรือวัยรุ่นเท่านั้น หากแต่วัยทำงานเอง

ก็ยังหมกมุ่นกับการอยู่ในสังคมออนไลน์ไม่เว้นแม้แต่ในขณะที่ทำงานอยู่จะดีกว่าหรือไม่หากวัยทำงานจะมาเรียนรู้

การใช้โซเชียลที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน โดยวิธีการดี ๆ มีทั้งหมด 7 วิธี ดังต่อไปนี้

1 : เลือกใช้ให้ถูกเวลา 

การใช้โซเชียลที่ถูกต้องนั้น ผู้ใช้ควรเลือกใช้ให้ถูกเวลา เนื่องจากโลกโซเชียลมักจะดึงดูดใจให้ผู้เล่นเข้าไปเล่น

เป็นเวลานาน และหากไม่รู้จักหยุดเล่นอินเตอร์เน็ตก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานอีกด้วย

2 : ไม่เปิดอินเตอร์เน็ตขณะทำงาน 

การปิดอินเตอร์เน็ตในขณะมีการทำงานอยู่จะช่วยให้การใช้โซเชียลอย่ างถูกต้องไม่ใช่เรื่องย ากหากปิดอินเตอร์เน็ต

ของโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้จะยังสามารถ รับโทรศัพท์ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเช็คโลกโซเชียล

3 : ไม่เปิดการแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่น  

การใช้โซเชียลที่ถูกต้องนั้น ผู้ใช้อาจจะปิดการแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่นเลยก็ได้เช่นกัน เนื่องจากหากเปิดการแจ้ง

เตือน เสียงเตือนจะเป็นตัวดึงดูดใจผู้ใช้ให้หันเหความสนใจออกจากการทำงาน และหันไปเล่นโซเชียลแทน

จะเห็นว่าการการใช้โซเชียลที่ถูกต้องนั้น ทำได้ง่าย ๆ เพียงเลือกพลิกเอาด้านดี ๆ ของเทคโนโลยีมาใช้

4 : ใส่ใจกับงานที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด 

การมีสมาธิและใส่ใจกับการทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด นับเป็นสิ่งที่จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ หาก

มีสมาธิในการทำงานแล้ว โลกโซเชียลก็จะไม่สามารถดึงดูดใจออกจากงานได้ซึ่งการมีสมาธิย ามทำงานนับเป็น

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการใช้โซเชียลที่ถูกต้อง

5 : ใช้แอพพลิเคชั่นเตือนการเล่นโซเชียล 

ปัจจุบันมีนักโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับแจ้งเตือนการใช้โลกโซเชียลหลายแอพพลิเคชั่นด้วย

กันโดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้น และยังทำให้การการใช้โซเชียลที่

ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายมากกว่าเดิม

6 : ไม่เปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ 

การเปิดเสียงโทรศัพท์มือถืออาจจะทำให้สมาธิในการทำงานน้อยลง แต่หากปิดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงจากโลก

โซเชียลตามมาก่อกวนก็จะทำให้ทำงานอย่ างมีสมาธิมากยิ่งขึ้น ช่วยให้งานออกมาดีมากกว่าเดิมอีกด้วย

7 : จำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ตเฉพาะเวลาว่าง 

การใช้โลกโซเชียลที่ให้ผลดีที่สุด ควรใช้เฉพาะเวลาว่างเท่านั้น ไม่ควรหมกมุ่นกับการเล่นโซเชียลมากจนเกินไป

เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในระยะย าว

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการสร้างสมาธิเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องการลดการใช้เวลาใน

โลกโซเชียล การเลือกนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …