Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เรื่องที่คุณควรต้องรู้…ก่อนจะกู้ร่วมซื้อบ้านกับใคร

เรื่องที่คุณควรต้องรู้…ก่อนจะกู้ร่วมซื้อบ้านกับใคร

3 second read
0
772

เรื่องต้องรู้ ก่อนกู้ร่วมซื้อบ้าน

“ผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน …เป็นใครได้บ้าง”

โดยทั่วไปกำหนดว่าผู้กู้ร่วม ต้องมีสายโลหิตเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

-ผู้ที่มีนามสกุลเดียวกัน

อาจเป็นสามีภรรย า พี่น้อง พ่อ/ แม่กับลูก รวมทั้งเป็นญาติกันโดยมีนามสกุลเดียวกัน

-พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละนามสกุล

ก็สามารถกู้ร่วมกันได้ เพียงแต่แสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่ระบุว่าพ่อแม่เดียวกัน

-กรณีสมรสไม่จดทะเบียน

ก็แสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายงานแต่ง การ์ดงานแต่ง หรือการมีบุตรร่วมกันกรรมสิทธิ์

ในอสังหาฯ เป็นของคนเดียว หรือ หลายคน

การกู้ร่วมซื้อบ้านทำได้ 2 แบบ

1 : การใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เวลากู้ยืมใช้หลายคนมากู้ร่วม

2 : การกู้ร่วมโดยใส่ซื่อผู้กู้ร่วมทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิร่วมกัน

ส่วนใหญ่แล้วผู้กู้จะเลือกแบบที่สอง  เ พ ร า ะผู้กู้ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออสังหา

นั้ น ร่วมกัน แต่การถือกรรมสิทธิ์ร่วมมีเรื่องที่ต้องคำนึงคือ หากต้องการขายบ้านหรือ

อสังหาฯ นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

จากดอกเบี้ยจ่าย ลดหย่อนอย่ างไร

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้บ้านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุด

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภาษี

-กรณีของการกู้เดี่ยว

สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านจะเป็นของผู้กู้เพียงผู้เดียว

-กรณีของการกู้ร่วม

กรณีกู้ร่วมสองคนก็คือหารครึ่งนั่นเอง ให้หารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …