Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เลิกซะเถอะนิสัยแบบนี้รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวนมากแบบคาดไม่ถึง

เลิกซะเถอะนิสัยแบบนี้รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวนมากแบบคาดไม่ถึง

5 second read
0
1,165

หลายคนเคยสงสัยว่าเงินเดือนที่ได้หายไปไหนหมด ? หรือหาคำตอบไม่ได้เลยว่าเงินในบัญชีไม่เหลือเลยตอน

สิ้นเดือนเ พ ร า ะอะไร?ยิ่งกว่านั้นคือคุณเริ่มคิดบ่อยขึ้นทุกทีว่า “เงินหายไปไหน?”ถ้าคุณเป็นแบบที่เรากล่าวถึง

ในข้างต้นล่ะก็บอกได้เลยว่าสถานะทางการเงินของคุณมาถึงจุดอันตร า ยซะแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจเ พ ร า ะ

ใครๆก็คงคิดแบบนี้ก็ลองมาดูกันว่าคุณมีสัญญาณ อั น ต ร า ย ด้านการเงินรึเปล่า

สัญญาณที่ 1 ไม่พลาดทุกเทรนด์

การซื้ อสินค้าหากทำอย่ างพอดี หรือซื้อเ พ ร า ะความจำเป็นต่องานของคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณสมควรทำแต่การซื้อ

โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และเปลี่ยนรุ่นตลอดเวลาเ พ ร า ะคิดว่าตัวเองต้อง“ตามเทรนด์” ตลอดเวลานั้นสร้างความ

เสียหายทางทางการเงินได้ดังนั้นก่อนซื้ อทุกครั้งอย่ าลืมคิดว่า “จำเป็น” หรือแค่ “อ ย า ก ได้”

สัญญาณที่ 2 ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นตาม

หลายๆ คนคงอย าก ยินว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็อย ากใช้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยแต่หากคุณสนใจแต่เฉพาะรายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตล่ะก็รายได้จำนวนมากเท่าไหร่

ก็ ไ ม่ เ พี ย ง พอกับรายจ่ายและยังไม่สามารถเก็บออมเงินได้แน่นอนสิ่งที่คุณควรระวังคือ พย าย ามรักษาระดับ

รายจ่ายของคุณให้คงที่อยู่เสมอในขณะที่อีกทางคือการเพิ่มรายได้จากทางอื่นๆถึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

สัญญาณที่ 3 แยกไม่ออกระหว่าง “จำเป็น” กับ “อย าก ได้”

การเก็บออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือการจัดลำดับความสำคัญ คุณต้องแบ่งได้อะไรคือสิ่ง

ที่คุณ “ต้องมี”, “มีก็ดี”หรือ “ไม่มีก็ได้”ในการจ่ายของคุณแต่ละครั้ง หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องร่ำรวยขึ้นคุณ

ต้องยอมแลกกับความต้องการบางอย่ างในตอนนี้ถึงคุณจะไม่ชอบก็ตามเคล็ดลับ เขียนเป้าหมายทางการเงิน

ของคุณให้ชัดเจนแล้วติดเป้าหมายไว้ในที่ๆคุณมองเห็นได้ชัดเพื่อที่จะอ่ า นเตือนใจให้ยึดมั่นกับแผนนี้

อย่ างสม่ำเสมอ

สัญญาณที่ 4 ไม่เริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่ยังตอนนี้

ในวัยทำงานหลายคนใช้เงินหมดไปกับการซื้อสิ่งของที่ตนเองต้องการ และคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออมเงิน

แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการออมเงินไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามเราขอแนะ

นำให้คุณเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้คนรวยหลายๆคน แนะ นำว่าคุณควร “เก็บออม”ก่อนนำเงินที่เหลือมาใช้ใช้วิธีการ

นี้รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวนมากจนคุณคาดไม่ถึงเลยเคล็ดลับลองใช้ Internet B a n k i n g เพื่อ โอนเงิน

อัตโนมัติจาก บัญชีเงินเดือนไปยังบัญชี เงินเก็บที่เราแยกไว้อีก บัญชีแล้วคุณจะได้ไม่ต้อง ยุ่งย าก กับการเก็บ

เงินอีกต่อไป

สัญญาณที่ 5 ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง

หลายคนที่มีแก้ไขปัญหาทางการเงินไม่ได้มักเชื่อว่า “ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง” ซึ่งบอกได้เลยว่านั่นเป็นหนึ่งในเส้นทาง

สู่ความล้มเหลวทางด้านการเงินเ พ ร า ะโดยทั่วไปพวกเขามักคิดถึงเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้

เช่นวันนี้อะไรคือเรื่องจำเป็น แต่ไม่ได้มีการวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมรับมือแต่อย่ างใดเ พ ร า ะเชื่อว่าใน

อนาคตก็จะหาทางออกได้เอง หากคุณคิดแบบนี้ขอให้ลองเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเช่นหากเรา

ตัดสินใจใช้เงินตอนนี้แล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เราตัดสินใจอย่ างดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อสร้าง

อนาคตที่มั่นคง

สัญญาณที่ 6 ไม่เคยตั้งงบรายจ่าย

คุณทำทุกอย่ างเรียบร้อยแล้ว แต่อย่ าลืมจุดสำคัญอีกจุดเริ่มต้นของการเก็บออมนั่นก็ คือ การตั้งงบรายจ่ายการ

ตั้งงบรายจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงและมีหลักฐานเพื่อตรวจเช็คได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะทำให้คุณ

ประสบความสำเร็จทางการเงินตั้งงบรายจ่ายและทำให้ได้ตามแผนที่วางไว้บอกได้เลยว่าแค่นี้ก็เห็นความแตก

ต่างของเงินใน บัญชี ของคุณแต่หากคุณตั้งงบประมาณไม่ดี ก็จะทำให้การใช้จ่ายของคุณเกิดรอยรั่วได้ง่าย

สัญญาณที่ 7 ไม่รู้ว่าใช้เงินซื้ อจ่ายอะไรบ้าง

หลายคนคิดว่าตัวเองรู้ดีว่ารายได้มาจากที่ไหนแล้วใช้ซื้ ออะไรไปบ้างทว่าในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่คน

เท่านั้นที่เป็นแบบนั้นเ พ ร า ะเกือบทุกคนจำได้เฉพาะรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเท่านั้นแต่รายจ่ายเล็กๆต่างหากที่

ทำให้รายได้ของเราหายไปแบบไม่รู้ตัวเลยเคล็ดลับไอเดียง่ายๆที่จะช่วยให้คุณรู้ว่ารายจ่ายของคุณไปไหน

ก็คือการเขียนบันทึกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรไปบ้างไม่ว่าจะซื้ อของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่

ก็ตาม รับรองว่าแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมรายจ่ายได้แล้ว

สัญญาณที่ 8 หนี้วันนี้ใช้วันหน้า

หลายคนในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นหนี้กันทั่วหน้าทำให้ดอกเบี้ยที่เป็นของแถมจากการเป็นหนี้นั้นพอกพูนจน

กระทั่งไม่รู้จะ ชำระหนี้ยังไงดีและหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะชดใช้หนี้เหล่านี้ยังไงก็เลือกที่จะปิดตาหนึ่งข้างโดย

หวังว่าจะนำรายได้ที่มีมาใช้หนี้ทั้งหมด

โดยไม่มีการออมก่อนอื่นต้องแก้ไขโดยการใส่รายการชำระหนี้ที่ด้านบนสุดของเป้าหมายทางการเงินของคุณและ

เมื่อมีรายได้เข้ามาต้องแบ่งเงินสำหรับการ ชำ ร ะ หนี้ทุกครั้งแค่นี้คุณก็สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นแล้วการออมเงิน

ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินออมก่อนแต่เราต้องสร้างเงินออมขึ้นมาเองเริ่มจากการเปลี่ยนสัญญาณ อั น ต ร าย

ทั้ง 8 ข้อให้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณมีเงินออมโดยที่คุณไม่ต้องอดหรือกดดันตัวเองจนเกินไปแล้วการออมเงิน

จะกลายเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยในอนาคตโดยคุณเองไม่รู้ตัว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …