Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยได้แล้ว สิ่งเหล่านี้ มันกำลังจะเกิดขึ้น

เลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยได้แล้ว สิ่งเหล่านี้ มันกำลังจะเกิดขึ้น

0 second read
0
661

1.ความเหลื่ อ มล้ำจะมากขึ้น

ในขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีกิน มีใช้

ถ้าวางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุนไม่เป็นคงต้อง

ทำงานหนักไปทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้

2.คอรั ปชั่ นมากขึ้น

เพราะอะไร ๆ มันก็หาย ากกว่าเดิม มันก็เลยทำให้

แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิด

การคอรัปชั่นตามมายังไงล่ะ

3.เงินจะหาย ากขึ้น เพราะคนไม่ค่อยจับจ่าย

หากไม่มี ดอ กเบี้ยเงินฝาก เท่ากับคนที่มีเงินฝาก

ทั้งหมดไม่ได้ดอ กเบี้ย ซึ่งปกติเงินที่งอกออกมา

จากในระบบ ดอ กเบี้ยมันมีมากถึงแสนล้านบาท

ต่อปี คิดดูสิว่าเงินที่หายไป จะทำให้กำลังซื้อลด

ลงเพียงใดล่ะ หลังจากยุคดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์

อะไร ๆ ก็จะแ ย่ลงไปอีก เพราะเงินมันล้นระบบ

แต่เงินที่ล้น มันอยู่ในมือคนรวยหมดไง ซึ่งคนกลุ่ม

นี้มีจำนวนน้อยมาก

4.อัตราเงิ นเฟ้ อแฝง

มีบางคนยังไม่รู้ว่าเงินเฟ้อแฝงก็คือค่าครองชีพ

การที่ดอ กเบี้ยเงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครอง

ชีพจะไม่เพิ่ม เพราะจากที่ผ่านมาในอดีตเราก็ได้

เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เงินที่เรามีคุณค่า

มันจะน้อยลงและไม่สามารถฝากเงินกินดอ กเบี้ย

เหมือนเมื่อก่อนได้แล้ว

5.สินทรัพย์ต่างราค าจะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าคนมีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือ

เงินสดไว้ พูดง่าย ๆ เลยก็คือเงินจะไหลออกจาก

ธนาคารที่ไม่มี ดอ กเบี้ย ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มัน

ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงท นในกองทุนหุ้ น

ที่ได้เงินปันผลแทนดอ กเบี้ย ลงทุนอสังหาที่ให้

ค่าเช่า และคนที่ถือครองทรัพย์สินพวกนี้ไว้ เขา

ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา มันจึงเป็นเหตุผลให้ราคา

สินทรัพย์สูงเกินเอื้อม สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อ

บ้านได้แล้ว แต่มาดูทุกวันนี้สิ ผ่อน 30 ปีได้คอนโด

ห้องเดียว แถมที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

6.เพราะเงินหาย าก เงินจะอยู่เหนือคนมากขึ้น

เพราะคนส่วนใหญ่นั้นจะทำทุกอย่ างเพื่อมัน

เพื่อให้ได้มันมา พวกเขาจะยอใทำทุกอ ย่ าง

โดยไม่สนวิธีและไม่แคร์อะไร ขอแค่ได้มันมา

7.ครอบครัวจะแต กแยก ไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆ พ่อทำงาน แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ท่านยัง

สามารถทำได้ แต่มายุคนี้พ่อและแม่ทำงานและ

ทำโอทีต่อจนดึก มันยังแทบไม่เพียงพอใช้จ่าย

เวลาที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูก

ปัญหาในสังคมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

8.ห่างไกลคำว่าอิสรภาพทางการเงิน

เช่น การมีรายได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายแบบที่เรา

ไม่ต้องทำงาน เดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี

ดอ กเบี้ ยเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปนี้เนี่ยหากเราลงทุน

ไม่เป็น ดันไปซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้เรา

แบบนี้เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้

คำว่าอิสรภาพทางการเงิน คงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

9.คนแก่อาจต้องกลับมาทำงาน

ก็เดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินดอ กเบี้ย

ได้เรื่อยๆ และพอเงินฝากนั้นมันไม่มี ดอ กเบี้ยแล้ว ก็ใช้

จ่ายเงินไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับ

มาทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …