Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เศรษฐีจะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆและกล้าหาญมากกว่าคนทั่วไป

เศรษฐีจะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆและกล้าหาญมากกว่าคนทั่วไป

0 second read
0
1,223

ก ว่ าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก ขอแค่มีความตั้งใจการที่ใครสักคน

จะก้าวจากลูกน้องขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษะต่างๆและมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างและกล้าหาญ

มากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1 : หาเงินเก่ง

ใช้เงินเป็น เถ้าแ ก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว พวกเถ้าแก่

หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่าเขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส นสิ่งสำคัญคือ หากคบกับคนร วยอย่ าดูเพียงแค่

เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

2 : ชอบที่จะให้มากกว่ารับ

เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้เงิ นเ ดือนเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มีนิสัยเถ้าแ ก่ จะบอก

ก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3 : ทำสิ่งที่แตกต่าง

เถ้าแ ก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออกไปไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้ว

เ พ ร า ะมันเหนื่ อยเปล่าเถ้าแ ก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เ พ ร า ะไม่ต้องแข่งกับใคร

4 : มีความรับผิ ดชอบ

เถ้าแ ก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงินและชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็น

เถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเ พ ร า ะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

5 : ใช้เครื่องมือเป็น

การใช้เครื่องทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็น

โดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เ พ ร า ะถ้าเป็นเถ้าแ ก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยน

ที่ทำงาน คือจาก ก ร รม ก ร มาเป็น ก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

6 : มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้

หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ได้หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณ

สามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้เ พ ร า ะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอข ายของ

สามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้

ข ายได้ง่ายขึ้น

7 : มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่

300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทนจากธุรกิจ

แบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้านทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ ที่ประสบ

ความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจ

ในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองตร าบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้ ม เ ห ลว

ที่เกิ ดขึ้น ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไปโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นอย่ างน้อยขอให้เราได้ลองลงมือ

ทำอะไรสักอย่ าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้ว ในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่เราทำมีเพียง

คิดว่าอย ากจะรวยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …