Home ข้อคิดดำเนินชีวิต แผนการเงิน 5 เคล็ดลับ ที่คุณควรคิดสำหรับชีวิตเริ่มทำงาน

แผนการเงิน 5 เคล็ดลับ ที่คุณควรคิดสำหรับชีวิตเริ่มทำงาน

2 second read
0
869

5 แผนการเงิน…ที่ควรคิดสำหรับชีวิต เริ่มทำงาน

1 : แผนบันทึกรายจ่าย

รู้ตัวอยู่เสมอว่าเงินที่ได้รับจากเงินเดือนหรือรายได้ถูกใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้าง สมควรหรือสมเหตุสมผลหรือไม่

2 : แผนบริหารความเสี่ยง

แผนที่ต้องเตรียมไว้ป้องกันในเรื่องที่ไม่ได้คาดฝันไว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยแบ่งพิจารณาเป็น 2 เรื่องหลัก

-เงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่า ของค่าใช้จ่ายจำเป็นในแต่ละเดือน

-การจัดการความเสี่ยงและประกัน การทำประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ คือการอุดรูรั่วทางการเงินและป้องกัน

การไม่มีสภาพคล่องในย ามฉุกเฉิน

3 : แผนเกษียณอายุ

วางแผนนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้มีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเท่านั้น จะเกษียณอายุเท่าไหร่ ใช้เงินไปอีก

กี่ปี และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณเท่าไหร่ คำนวณแล้วจะทราบจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ ณ วันเกษียณ

4 : แผนการลงทุน

หาครามรู้ในสิ่งที่ใส่ใจ ซึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ลงทุนจริงหรือสินทรัพย์การเงินต่าง ๆ เพื่อจะช่วยทำให้เงินออม

ของเราเติบโตได้มากขึ้น

5 : แผนภาษี

การใช้ประโยชน์จากสินค้าทางการเงินต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในเป้าหมายอื่น ๆ โดยนำมาใช้เป็นค่า

ลดหย่อนเพื่อทำให้รายได้ลดลง ซึ่งนำมาสู่การเสียภาษีที่น้อยลง เช่น การซื้อกองทุน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …