Home ข้อคิดดำเนินชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก) เมื่ออยากรวย ต้องรู้จักใช้ รู้จักเก็บ

(ให้ข้อคิดดีมาก) เมื่ออยากรวย ต้องรู้จักใช้ รู้จักเก็บ

0 second read
0
469

เชื่อว่าไม่มีใครหรอก ที่ไม่อย ากมีเงินเยอะ ๆ  ใครๆ ก็คงอย ากมีเงินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละ

แต่ในโลกของการทำงาน มันก็ไม่ๆด้ง่ายๆเลย ที่จู่ ๆ เราจะได้เงินก้อนโตมาครอบครอง

เพราะแม้แต่คนที่ได้เงินเดือนจำนวนมากเป็นหลายหมื่น ก็ยังต้องฝ่ า ฟั น หลายอย่ าง

เพื่อให้ได้ตำแหน่ง และเงินเดือนที่สูงๆ คนเรารู้ดีว่างานไม่ได้หาทำง่าย และก็รู้ดีว่าเงิน

ก้อนโตนั้นมันก็ไม่ได้มาง่ายๆด้วยเช่นกัน แต่เหตุใดเราถึงหมิ่นเงินเดือนจำนวนน้อยกันล่ะ?

– การเริ่มที่เงินน้อย มันคือเครดิตตัวเราอย่ างหนึ่ง

เราทุกคนต่างก็ทำงานอย่างตั้งใจและจริงใจ

ทั้งที่เงื่อนไขจำกั ด เป็นใครก็ อย ากจ้างงาน

เรา เผลอ ๆ อาจเพิ่มค่าจ้างเราเพราะเห็นแก่

ความอดทนพ ย า ย าม และความอ่อนน้อม

ถ่อมตนด้วยซ้ำไป หรือไม่ก็บอกต่อคนอื่น ๆ

แบบปากต่อปาก ทำให้เราเกิดลูกค้ามากขึ้น

ขย ายคอนเนคชันมากขึ้น และสิ่งนี้แหละที่

เป็นบันไดขั้นพื้นฐานสู่การเป็นเศรษฐีที่ใคร

หลายคนอาจมองข้ามมันไป

– เรื่องเงิน บางทีมันก็เป็นการ

แบ่งรับ แบ่งสู้เรื่องของใจ

การที่นายจ้างให้เงินน้อย บางทีก็ไม่ได้หมาย

ความว่า ครั้งต่อไปจะไม่ได้เงินเพิ่ม การที่ลูกค้า

จ้างงานในราคาถูก บางทีเขาก็เห็นแก่เราที่ไม่มี

ประสบการณ์มาก่อน หรือมีงบจำกัด จริง ๆ การ

ทำงานไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตาม มันต้องใช้ใจ

แลกใจ เราเป็นฝ่ายร้องขออย่ างเดียวก็ไม่ได้

-.ถ้าเราทำงานแล้วรู้สึกสนุก

เงินเดือนจะเป็นเรื่องรองลงมาทันที

เงินเดือนน้อยไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้

พนักงานลาออก คนอาชีพอิสระไม่กล้า

รับงาน เพราะที่สุดแล้วงานนั้นจะคุ้มหรือ

ไม่คุ้ม ต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับมันด้วย!

– บางตำแหน่งงานดูเหมือนจะหนัก ไม่คุ้ม

เงินจ้าง แต่เนื้องานมันให้อะไรมากกว่าที่คิด

นิสั ยเสี ยอย่ างหนึ่งที่ทำให้คนเราพล าด

โอกาสดี ๆ ไปก็คือ “ การมองอะไรที่ไม่ทะลุ

ปรุโปร่ง แ ห ล ม ค ม ” นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่

แปลกใจเท่าไหร่นัก หากจะพบว่าคนที่หา

งานทำส่วนใหญ่จะมองที่เงินเดือนก่อนเป็น

อันดับแรก แล้วค่อยมองที่ขอบเขตการทำ

งานว่าต้องทำอะไรบ้าง เจออะไรบ้าง บาง

ตำแหน่งงานดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไร แต่

เรียนรู้ได้หลายอย่ างรอบตัว เชื่อเถอะว่า

การที่เรา เ สี่ ย ง เราไม่เคยสู ญเปล่า เรา

ต้องมีก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไปที่เติบโตเสมอ

เกิดมาเป็นคน อย่ าเห็นแก่ตน อย่ ากลั วความลำบ าก ถ้าคุณหมิ่นเงินน้อย

คุณจะมีวันหยิบจับเงินก้อนได้อย่ างไร มันก็เหมือนกับการก้าวบันได คุณไม่

มีวันขึ้นขั้นสูงได้ ถ้าไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อน อย่าเสี ยด ายวุฒิ เสี ยดายฐานะ

แต่จงเสี ยดายความสามารถที่ไม่เก่ง เพราะปิดกั้นตัวเองด้วยอคติ “ อย่าหมิ่นเงินน้อย ”

งานที่ได้โอกาสอาจทำเงินน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ

แต่หากรู้จักใช้ ประหยัด อดออม หารายได้เสริมเพิ่มเติม

เงินน้อย ๆ จากหลาย ๆ ช่องทางก็กลายเป็นรายได้ก้อนงามได้เช่นกัน

“ อย่าคอยวาสนา ” ดังสำนวนที่ว่า “ สามสิบลิขิตฟ้ า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟั น ”

หมายถึง คนเรานั้นจะประสบความสำเร็จได้ เป็นเพราะ

ดวงหรือ โ ชค ชะต าเพียง 30% แต่ส่วนที่เหลือ 70%

ขึ้นอยู่กับการลงมือทำอย่างจริงจัง

“ ไม่สำคัญหรอกว่าคุณหาเงินได้มากเท่าไหร่

แต่สำคัญที่คุณ รู้จักเก็บออมเงินได้ มากเท่าไหร่ต่างหาก..”

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …