Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ไม่ชอบสิ่งไหนอย่ าเสียเวลาบ่นจงทำให้เป็นสิ่งที่ชอบ

ไม่ชอบสิ่งไหนอย่ าเสียเวลาบ่นจงทำให้เป็นสิ่งที่ชอบ

0 second read
0
1,544

ดอกที่หนึ่ง คือ ยอมรับ

ดอกที่สอง คือ แก้ไข

ดอกที่สาม คือ ปล่อยวาง

ถ้ายอมรับไม่ได้ จงลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไข ไม่ได้ก็ จงปล่อยวา งคนที่มอง โลกในแง่ดีคิดแต่จะหัวเราะ จนลืมความ

อ า ฆ า ต ค น ที่ ม องโลก ในแง่ไม่ดี คิด แต่จะอา ฆ า ต จ น ลื มหัวเราะไป

บทเรียนจากชีวิตวัย 40 ปี

1 : แยกคนจริงใจ กับคนไม่จริงใจ ให้ออกเพื่อป้องกัน ความผิดหวัง ของเรา

2 : ทำสิ่งที่มีความสุข ให้ถึงที่สุด จะมีคนได้รับความสุขจ ากสิ่งที่เราทำสิ่งนั้น อาจเป็นอาหารอร่อ ยรูปถ่ายสวย ๆ

ดนตรีเพรา ะๆ

3 : อะไรเก่าก็เปลี่ยนอะไร ไม่มีก็หามาอะไร มีเยอะก็ ให้ผู้อื่นบ้าง

4 : ถ้าไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น จงทำให้เป็นสิ่ง ที่ชอบซะ ถ้าแก้ไม่ได้ ก็จงออกมา เอาเวลาไปใ ช้กับสิ่งที่

คุ้มค่าดีกว่า

5 : แยกให้ออกว่าสิ่งใด ควรค่าแก่ การเสียเวลาสิ่งใด สูญเปล่า เมื่อแยกแล้วก็ทุ่ม กับสิ่งที่ควร แล้ววางมือ จากสิ่งสูญ

6 : อย่ าฉลาดจนตัวเองไ ม่มีความสุข

7 : คำหวาน มักไม่จริง แต่เราเคลิ้ม เ พ ร า ะอย ากให้ มันจริง ตามที่เขาพูด

8 : หากพย าย าม เราอาจเป็นอะไร ได้หลาย ๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้อง เป็ น ทุ กอย่ างก็ได้ แค่เรามีความสุข ก็พอแล้ว

9 : ความฉลาด จะมีประโยชน์ เมื่อทำให้ผู้อื่นมี ชีวิตที่ดีขึ้น

10 : ร่วมมือ กับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหม่ ได้เสมอ

11 : เราอาจจะผิด ก็ได้ทดสิ่งนี้ ไว้ในใจเสมอ

12 :  สำรวจตัวเอง หากทรมานใจวันใด แปลว่าความอย ากได้ เริ่มเกินความสามารถที่มี อยู่แล้ว

13 :  ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ ในทุกวัน มันคือหนทาง แห่งสันติในหัวใจ

14 : พาตัวเองออก จากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอด เพื่อผ่อนพัก

15 : ควรมีของไว้ ใช้มิใช่ไว้โชว์ จงมีชีวิตที่ได้ใช้ ไม่ใช่ได้โชว์

16 : ใช้เวลานานขึ้น กับสิ่งที่ชอบสิ่ง ที่สนใจสนใจ สิ่งนั้น จะหยิบยื่น คุณค่า บางอย่ างให้เรา

17 : อนุญาตให้ตัวเอง ขิ้เกียจบ้าง ในบางวัน

18 : ยิ้มเถอะรอย ยิ้มของเราคือ ความสุข ของคนที่รักเรา เขาก็อย ากเห็น เรามีความสุข

19 : ส่องกระจกบ่อย ๆ เพื่อให้มองเห็น รอยตำหนิของตัวเองชัด ๆ แล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินไปนั่น มันแค่

จินตนาการ ของเรา

20 : ลูกชิ้นที่ชอบควร กินลูกหนึ่ง ตอนหิวและถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้หากเก็บไว้หมดช่วงแรก

จะไม่มีของโปรด มาลิ้มรสเลย

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …