Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ไม่ว่าเราจะทำอะไรจงวาดภาพความสำเร็จและประโยชน์จากสิ่งที่คุณกำลังทำ

ไม่ว่าเราจะทำอะไรจงวาดภาพความสำเร็จและประโยชน์จากสิ่งที่คุณกำลังทำ

0 second read
0
1,177

บ่อยครั้งที่เรามักให้ความสำคัญกับข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวในชีวิตมากจนเกินไป แต่อย่ าลืมว่าความสำเร็จในชีวิตก็

เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลย ดังนั้น เราจึงควรจะให้ความสำคัญทั้งสองอย่ างควบคู่กันไป พร้อมกับปรับระบบ

วิธีคิดให้เป็นไปในเชิงบวกอยู่เสมอ ปรับเรื่องลบ ๆ ให้กลายเป็นบวก ปรับจากการบั่นทอนตนเองให้เป็นการส่งเสริมและ

ผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าแทน โดยทุกอย่ างเราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

สังเกตพัฒนาการของตัวเอง

คุณสังเกตไหมว่าตัวเองทำอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างจากกิจวัตรประจำวันเดิม ๆ เมื่อเดือนก่อน หกเดือนก่อน หรืออาจจะหนึ่งปีก่อน?

การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีเพียงครั้งหรือสองครั้งไม่ใช่เรื่องย ากนัก แต่การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่องทุกวันต่างหากที่

เป็นเรื่องย าก เ พ ร า ะคนเรามักจะเผลอกลับไปใช้ชีวิตและทำพฤติกรรมเดิม ๆ เสมอ ดังนั้น จงตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ และตรวจ

สอบตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีพัฒนาการเปลี่ยนไปอย่ างไรบ้างหลังจากเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเอง ดีขึ้นไหมหรืออยู่กับที่

เพื่อสร้างพลังใจและความภูมิใจให้คุณก้าวต่อไปในทุก ๆ วัน

นึกถึงผลลัพธ์ดี ๆ เอาไว้

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงวาดภาพความสำเร็จและประโยชน์จากสิ่งที่คุณกำลังทำไว้ในใจเสมอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในช่วงสงคราม

โลกครั้งที่สอง ร่มชูชีพถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลและในมุมมองของคนงานผลิตร่มเหล่านั้นนี่ถือเป็นงานที่แสนน่าเบื่อมาก

พวกเขาต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหน้าเครื่องจักรนับสิบชั่วโมงต่อวันเย็บผ้าที่ไร้สีสันจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อให้ได้ผ้าผืน

ให ญ่ สำ หรับ ร่มชูชีพ แต่เหล่าคนงานทั้งหลายจะถูกเตือนให้ระลึกอยู่เสมอว่า ทุกฝีเย็บจากแรงงานของพวกเขาล้วนแต่เป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้คน ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นสามี พี่ชาย หรือลูกชายของพวกเขาก็เป็นได้ ดังนั้นถึงแม้ว่างานจะหนัก

และจะใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหน พวกเขาก็รู้ดีว่างานที่ตนทำนั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่ างมากมายมหาศาล เช่น

เดียวกันกับงานของคุณ ทุกการกระทำที่คุณทำย่อมส่งให้เกิดผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นว่า มันอาจช่วย

ยกระดับชีวิตของคุณและผู้คนมากมายได้ในอนาคต นี่จึงถือเป็นคติประจำใจที่ทำให้เรามองข้ามความน่าเบื่อ

ของงานไปได้

จัดวางกิจวัตรประจำวันอย่ างมีพัฒนาการ

พย าย ามจัดการกิจวัตรประจำวันที่จะส่งเสริมคุณไปในทางที่ดีขึ้น และลดละสิ่งที่จะบั่นทอนตัวเองลงเพื่อให้คุณทำอะไรต่าง ๆ

ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเอาแค่นึกถึงกิจวัตรเดิม ๆ ที่ต้องทำลองท้าทายตัวเองโดยเพิ่มกิจวัตรใหม่ๆสร้างวินัยใหม่ๆ

ที่ส่งผลดีต่อตัวเราเข้ามาแทน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ การงาน หรือชีวิตประจำวันก็ตามที เ พ ร า ะยิ่งคุณสามารถควบคุมและ

บังคับตัวเองได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากเท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …