Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ไม่ว่าใครก็มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ต้องสู้เพื่อความอยู่รอด

ไม่ว่าใครก็มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ต้องสู้เพื่อความอยู่รอด

0 second read
0
1,190

ไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่บนผืนโลกใบนี้ เขาคนนั้นก็เปรียบเหมือนนักสู้ ที่อยู่บนเวทีผืนใหญ่ ที่ต้องสู้โดยมีชีวิต เป็น เดิมพัน เพื่อ

ความอยู่รอด เมื่อขึ้นเวทีแห่งการต่อสู้แล้ว การต่อสู้ในทุกรูปแบบก็จะเริ่มต้น พร้อมหรือไม่อย่ างไร ก็ต้องสู้เ พ ร า ะไม่มีทาง

เลือก ด้วย เหตุ นี้ เอง เราผู้เป็นนักสู้จึงต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับการต่อสู้ว่าแต่ละรูปแบบนั้นจะวางแผนอย่ างไร จะต้องสู้อย่ างไร

เมื่อไรทั้งการรุกการรับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะได้ทั้งนั้น นักสู้นั้นต้องมีร่างกายเป็นตัวตั้งโดยมีสติปัญญา

เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้วางแผนอย่ างรอบคอบว่า จะสู้ยังไง แบบไหน จะสู้เมื่อต้องสู้ จะถอยตั้งหลักเมื่อต้องถอย ต้องมี

จังหวะ ไม่ใช่ว่าเราจะใช้กำลังที่คิดว่าเหนือกว่า เข้าห้ำชนิดม้วนเดียวจบ แต่สำหรับนักสู้มืออาชีพนั้น เขาจะใช้สติปัญญา

เป็นตัวกำหนดในการต่อสู้ หากขืนคิดว่าข้านี้แน่ ไม่ประเมินกำลังของตัวเองก่อนให้รอบคอบ เมื่อนั้นความพ่ายแพ้ก็อาจจะ

ตามมาได้คนบางคน อยู่ในสังคมของคนหมู่มากไม่ได้ เ พ ร า ะเป็นคนไม่ยอมใคร ไม่มีห้ามล้อ ไม่มีการยับยั้ง ไม่รู้จังหวะรับ

หรือรุก ไม่ยอมฟังคำแนะนำ หรือความคิดเห็นของคนอื่น เ พ ร า ะคิดเสมอว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกต้องอยู่เสมอเหมือน

อุทาหรณ์ในพระคริสตคัมภีร์ เรื่องคนฉลาดและคนโง่ คนโง่สร้างบ้านบนทราย พอน้ำพัดซัดมาบ้านก็พังลง ส่วนอีกคนหนึ่ง

เป็นคนฉลาดเขาสร้างบ้านบนพื้นศิลา มีรากฐานมั่นคงแข็งแรงเวลาที่มีลมพายุพักเข้ามาบ้านก็นิ่งด้วยความแข็งแรงไม่พังลง

เหมือนบ้านที่สร้างบนพื้นทราย นี่คือผลของมันที่แตกต่างกันในความแข็งแรงอย่ างสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงต้องเลือกว่าเราจะเป้น

คนที่สร้างบ้านบนพื้นทรายหรือจะสร้างบ้านไว้บนพื้นศิลาอีกเหตุผลหนึ่ง ที่จะรู้ได้ว่าใครใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับชีวิตโดย

เขาจะต้องเป็นคนอย่ างไร เขาจะต้องเป็นคนฉลาด ใช้สติปัญญาเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้.. มีจังหวะที่จะสู้ เมื่อต้องสู้ ไม่ผลี

ผลามโดยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าและแข็งแรงกว่า สำหรับนักสู้ตัวจริงแล้ว เมื่อเขาจะต้องถอยก็ต้องถอย คนอย่ างนี้แหละ คือ

นักสู้ตัวจริงที่มีชัยชนะเป็นเดิมพันในการต่อสู้ แต่สำหรับนักสู้ชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเสาหลักแล้ว นอกจากสติปัญญา

ของเขาแล้ว เขาก็ยังมีพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆ คอยแนะนำและเสริมกำลังให้ในทุกก้าวเดิน เ พ ร า ะความสำเร็จและชัยชนะนั้น

ไม่ได้มาด้วยความสามารถของตัวเราเอง แต่มาจากพระเจ้า เป็นชัยชนะที่งดงาม ไม่ใช่ชัยชนะที่หวุดหวิด แต่เ พ ร า ะเป็น

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ “ แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย ”

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …