Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 10 คำพูด ที่ให้พลังบวกแก่ลูก ที่ลูกๆ อยากได้ยินจากพ่อแม่

10 คำพูด ที่ให้พลังบวกแก่ลูก ที่ลูกๆ อยากได้ยินจากพ่อแม่

0 second read
0
17,608

1.พ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอนะ

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่ างอาจเข้ามาจนพ่อแม่

ตั้งตัวไม่ติด ลูกอาจสูญเสี ยความมั่นใจในการตัดสิน

ใจหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากใครเคยเจอปัญหา

ลูกอยู่ในช่วงสับสนแบบนี้ลองถามตัวเองดูว่า ตนเอง

เคยบอกลูกแบบนี้บ้างมั้ย

2.พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะ

มันอาจมีบางอย่ างที่ลูกทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมาก

เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรษ

มีน้ำใจ หรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็นอยู่เสมอ

พ่อแม่ทุกคนควรลองนึกดูดี ๆ ว่าจุดเด่นของลูกคืออะ

ไร แล้วสิ่งใดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา ก็ใช้ช่วง

เวลาดีๆบอกให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า “ พ่อกับแม่ภูมิใจใน

ตัวลูกมากน้อยแค่ไหน ” เพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้

มันจะเปลี่ยนเป็นพ ลั งและกำลังใจให้ลูกได้อย่ าง

มหัศจรรย์เลยทีเดียว

3. พ่อกับแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นมากเท่าไหร่ เขายิ่งต้องการการยอมรับ

จากพ่อและแม่มากขึ้นเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วนั้นลูก

มักจะพ ย ายามทำทุกอ ย่างเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัว

เขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจ ในความรักวัยเด็ ก

หรือการกระทำต่าง ๆ ที่ลูกอาจมีพฤติกร รมเบี่ ย งเ บ น

แม้พ่อแม่จะอยู่คอยดูอยู่ห่าง ๆ และการที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่

ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น และเลือกแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่า

พ่อแม่ไม่ได้ละเลยแต่อย่างใด อีกทั้งยังคงรักและเข้าใจ

อยู่เสมอด้วย

4.ลูกเป็นคนดีดีของพ่อกับแม่นะ

พ่อแม่ทุกคนควรทำความเข้าใจธรรมชาติของเด็ ก

ก่อนว่า เด็ กทุกคนอย ากได้รับคำชมเชยและได้ยิน

คำยืนยันจากพ่อแม่อีกสักครั้งว่า เขาเป็นลูกที่ดีพอ

หรือไม่ ดังนั้นหากลูกเป็นเด็ กดี มีน้ำใจ น่ารักกับทุก

คน พ่อแม่ก็ควรชมเชยลูกบ้างว่า “ลูกเป็นเด็ก ดีของ

พ่อและแม่มาก เพราะการที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านี้

มันจะทำให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และเป็น

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

5. ลูกคือคนสำคัญของพ่อกับแม่นะ

ในความเป็นจริงแล้ว ลูกคือคนสำคัญและคนพิเศษ

สำหรับพ่อแม่ แต่จะมีสักกี่ครั้งที่พ่อแม่ได้บอกให้ลูก

รับรู้จากปากของพ่อแม่เองบ้าง เชื่อเถอะว่าหากได้

พูดให้ลูกรู้ สิ่งที่จะได้กลับมานั้นมันย่อมมีค่ามหาศาล

มากกว่าเป็นไหนๆ เพราะนั่นคือสายใยความรักระหว่าง

พ่อ แม่ และลูก ดังนั้นการกอดลูกแน่น ๆและบอกว่า

เขาสำคัญมากแค่ไหน มันจะเป็นความทรงจำที่คน

เป็นพ่อ แม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลย

6. พ่อกับแม่รักลูกมากนะ

แน่นอนว่าลูกคือดวงใจของพ่อแม่ แต่การที่ละเลย

คำพูดง่ายๆและมีค่าขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งผิดพลาด

ที่ยิ่งใหญ่พอควร เพราะคนหลายคนไม่มีโอกาสที่

จะบอกรักลูกในวินาทีสุดท้ายเลยด้วยซ้ำ ในทาง

กลับกัน ไม่ว่าจะเป็นลูก หรือพ่อแม่ รวมไปถึงคน

ทุกคน ก็ควรให้ความสำคัญกับความรักและคำพูด

ไปพร้อมๆกัน ก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอกรัก

7.พ่อกับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะ

พ่อแม่ทุกคนควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกไม่ใช่เรา

เราไม่ใช่ลูก เพราะฉะนั้น อย่ าเอาลูกไปเปรียบเทียบ

กับตัวเองสมัยเด็ กๆ บางอย่ างที่พ่อแม่ชอบ ลูกอาจ

ไม่ชอบ มุมมองที่ต่างกันถ้าไม่เข้าใจกัน ก็อาจทำให้

มีปัญหากันได้ และถ้าหากเด็ กบางคนถูกบังคับมากๆ

ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัว ไร้อิสระ ท้ อแ ท้

และไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ขณะที่บางคนโตมาใน

ครอบครัวนักกฎหมาย แต่ต้องการเป็นนักเขียน หรือ

บางคนมีความต้องการใช้ชีวิตอย่ างที่อย ากเป็น ไม่ว่า

เขาจะเลือกเป็นอย่ างไร หากสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็น

สิ่งที่ดี พ่อแม่ก็ควรสนับสนุนพวกเขา

8. พ่อกับแม่ขอโทษนะ

บางครั้งการขอโทษมันอาจจะเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดที่

จะพูด แล้วยิ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับความ

เป็นพ่อและแม่ค่อนข้างสูง ดังนั้นหากพ่อแม่ทำผิด

ก็จะคิดกันแต่เพียงว่าพ่อแม่ไม่ควรที่จะขอโทษลูก

ยิ่งคนเป็นพ่อด้วยแล้ว อาจจะย ากขึ้นไปอีกที่จะยอม

กล่าวขอโทษกับลูก อย่ างไรก็ดี คำขอโทษจากพ่อ

แม่นั้น ลูกๆเองก็ควรมีเหตุผลและรู้จักบ า ป บุ ญ คุณ

โทษด้วย

9. แม้พ่อกับแม่เลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือกรัก

ข้อนี้จะดีสำหรับครอบครัวที่พ่อแม่มีเหตุที่ต้องเลิก

ลากันไป ทำให้เด็ กตกอยู่ในภาวะสับสน เลือกว่า

จะต้องอยู่กับใคร ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาสับสนกับ

การเลือกฝั่งของพ่อและแม่แล้ว ลูกบางคนที่ตกอยู่

ในเหตุการณ์แบบนั้น อาจจะต้องเลือกด้วยว่าจะรัก

ใคร ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะกีดกันลูกไม่ให้เด็ ก

พบอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นหากลูกอยู่กับแม่ แม่มักจะสอน

ให้รักแม่ แต่เ กลี ย ดพ่อ หรือหากอยู่กับพ่อก็ต้อง

รักพ่อและเ ก ลี ย ดแม่ เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น

พ่อหรือแม่ แม้ในที่สุดจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ก็ไม่

ควรบังคับลูกให้รักใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะ

ยังไงพ่อกับแม่ก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา

10. พ่อกับแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่ างนั้นนะลูก

บางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดอะไรบางอย่า งที่ลูกฟัง

แล้วรู้สึกเสี ยใจกับคำพูดเหล่านั้น ทั้งๆที่ในความ

เป็นจริงแล้ว พ่อแม่อาจพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดว่า

ลูกจะเสี ยใจกับสิ่งที่พูดออกไป ดังนั้น หากพ่อแม่

ทราบว่าลูกเสี ยใจกับสิ่งที่ๆได้พูดออกไป ก็ควร

อธิบายให้เขาเข้าใจว่า หมายความว่าอย่ างไรกัน

แน่ อย่ าให้ลูกเข้าใจผิดๆ แต่ทางที่ดีก็ควรพูดจา

ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่า

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …