Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 10 ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ แล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น

10 ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ แล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น

0 second read
1
4,571

1.ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

เพราะชีวิตของคนเรานั้นต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความ

มั่นคงมากขึ้นนั่นเอง

2.ไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น

เมื่อย ามเกิดวิกฤติต่างๆ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออม

เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3.ทำให้ชีวิตเรามีความสุข

คนมีเงินเก็บก็จะไม่เค รีย ด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้

เมื่อมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนั่นเอง

4.ดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มี

อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึง

การมีเงินออมให้มาก ๆ ด้วยนะ

5.ทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากต้องตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบ างอย่าง ต้องล้ มหาย

ไปมากมาย เช่น พนักงานธนาคาร งานสำนักพิมพ์ ดังนั้น

ก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้ด้วย อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาส

ตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้จะดีที่สุด

6.จะทำอะไรก็ได้ เพราะอิสระ

เมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานมากนัก

มีเวลาทำอะไรมากขึ้นโดยไม่ต้องหางานเสริมทำมาก

ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำ

อะไร ก็สามารถทำในสิ่งที่ชอบได้

7.เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้นแล้วได้เงิน

ปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเราให้มีรายได้

มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมี

รายได้จากเ งินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียง

พอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

8.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากมีญาติพี่น้อง ครอบครัวเพื่อนฝูงมีปัญหา

การเงินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น

ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดีย า มเดือดร้อนก็ต้องช่วย

เหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

9.จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้

เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็

เจ็ บป่ วย มีหลายโ รค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี

พย าย ามแย่งสมบัติ เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าว

ของเครื่องใช้ หรือ ทรัพย์สินต่างๆ

10.เงินออมมีส่วนช่วยประเท ศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคารเพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออมด้วย จริง ๆ แล้ว

การมีเงินออมถือเป็นหลักฐานการค้ำประกันการกู้เงินได้ด้วยนะ

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้

มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรือที่ดิน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …